RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 1. veebruar 2020

Riigikogu istung, 29. jaanuar 2020Riigikogu võttis vastu kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, millega tehakse muudatused teise pensionisamba regulatsioonis. Pensionireformi jõustumisel muutub teise sambaga liitumine või sealt välja astumine kõigile vabatahtlikuks. Valitsus sidus seaduse vastuvõtmise usaldushääletusega. Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reformi) (108 SE) poolt hääletas 56 saadikut, vastu oli 45 saadikut. Kultuuriminister Tõnis Lukas andis ülevaate „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ täitmisest. Lukas käsitles oma ülevaates ellu viidud tegevusi, saavutusi ja olulisemaid edasiminekuid, samuti esitas olulisemad jätkutegevused 2020. aastal. Aruande keskmes oli Eesti tantsu ja laulu juubeliaasta, mille raames analüüsiti ka laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni elujõulisust samuti käsitles arenguid kõigis kultuuri alavaldkondades. Teise lugemise läbis valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE), millega täpsustatakse laevandussektori ettevõtete tulumaksu erirežiimi ja viiakse see kooskõlla Euroopa Liidu riigiabi reeglitega. Esimese lugemise läbis valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), millega muudetakse alates 2020. aastast fossiilsele kütusele biokomponendi lisamise kohustus paindlikumaks ning suurendatakse biokomponendi ja taastuvelektri statistikaga kauplemise läbipaistvust ja tõhusust.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP