RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 22. jaanuar 2012

Euroopa Komisjon ründab Ungari iseseisvust

  Euroopa Komisjon otsustas täna võtta Ungari vastu kasutusele õiguslikud meetmed seoses uute õigusaktidega, mis jõustusid aasta alguses Ungari uue põhiseaduse alusel.
Komisjoni arvates on Ungari õigusaktid vastuolus ELi õigusega, sest küsitavaks muudetakse riigi keskpanga ja andmekaitseasutuse sõltumatus ning nähakse ette meetmed, mis mõjutavad kohtusüsteemi, teatas Euroopa Komisjoni Esindus Eestis. Ungari uute õigusaktide kohaselt saadetakse erinevalt ELi eeskirjadest kohustuslikule pensionile 274 kohtunikku (sealhulgas ülemkohtu kohtunikud). Ka kontrollib Ungari valitsus andmekaitseasutusi, mis ei sobi kokku EL'i normidega (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 16 ja põhiõiguste harta artikli 8 lõige 3) nagu ka riigi keskpanka, mis ei ole samuti sobiv EL'ile (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 127 ja 130 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikkel 14).
Euroopa Komisjon nõuab Ungarilt, et kõnealustesse õigusaktidesse tehtaks sisulisi muudatusi või peatataks viivitamatult nende kohaldamine.
*** vt. ka neid artikleid:* Madjarid löövad selja sirgu - ... kõigest hingest vastu on. See on ka põhjus, miks Ungari juhte süüdustatakse tagurluses ning antidemokraatlikus arengus. Ei - ungarlased on valinud stabiilsuse ja tavadega arvestava arengutee. Midagi analoogset ...
* Sügis 1956 ja antisovetlik vastupanu - Täna aastal 1956, umbes 10 kuud pärast NLKP ajaloolist XX kongressi, sai teoks N Liidu sõjakäik Ungarisse. Antikommunistlik ülestõus näitas veelkord, et Ida-totalitarismi ei õnnestu murda pelga jõuga. ...

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP