RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 5. jaanuar 2012

MATTI ILVES: VENELASTE INTGRATSIOON POLE VÕIMALIK

Eesti riik on läbi Rahvastikuministri Büroo eelarve kulutanud inegratsioonile aastas 50...80 miljonit krooni ja nüüd veel kulutab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse kaudu näiteks ainuüksi 2011. aastal 4.33 miljonit €. Kokku teeb see aastate lõikes hiiglasliku summa täiesti kasutult raisatud raha.
Suurrahva, venelaste integratsioonist, kes elavad vahetus läheduses enda suure kodumaaga ei tule midagi välja ja see jääb meie utopistidest poliitikutele vaid unistuseks.
Siinsetele venelastele on loodud kõik tingimused, et tulla toime ilma eesti keelt oskamata. Hoopis eestlastele, ilma vene keelt mõistmata (ei piisa inglise keele oskusest, mis on üldtunnustatud rahvastevaheline suhtluskeel) on suletud paljud töökohad ja on esinenud ka eestlaste karistamisi seetõttu.
Peale selle on Kultuuriministeerium täitnud kõik tingimused, et venelased võiks elada oma kultuuriruumis, lepingud Venemaaga, mille tõttu külastab Eestit lausa lugematul arvul vene esinejaid ja kollektiive, peale selle veel vene TV ja raamatute täielik kättesaadavus. Ministeerium peab seda töövõiduks, mis pidavat näitama häid ja järjest soojenevaid suhteid, kuid ei arvesta bütsantsliku kavalusega, et nii on võimalik säilitada löögivõimelist viiendat kolonni.
Integreerumine on võimatu ka seetõttu, et venelased peavad ennast ülimuslikuks ja neile on sajandeid sisse söödetutud messianistlikku ideed. Andres Herkel kirjutab raamatus "Vene mõistatus": "Pihkva Jelizari kloostri munk Filofei oli see, kes kolmanda Rooma idee 16.sajandi algupoolel sõnastas. Ja samast sulest on pärit vene messianismi mantra: "Kaks Roomat on langenud, kolmas püsib, aga neljandat ärgu iialgi tulgu." See Filofei poolt sõnastatud pärilusahel pole algusest saati üknes leebelt kultuuriline, vaid ka messianistlik ja maailmavalitsemisele pürgiv sõnum. ...Fjodor Dostojevski (1821-1881) tõi ilmselt esimesena vene idee kui mõiste laiemalt kasutusele. Venelaste eneseotsing saab alguse vajadusest mõtestada end "teise", see tähendab Euroopa suhtes. Peeter I murdis küll akna Euroopasse, aga ei teinud veel venelastest eurooplasi. Järelikult tuleb Euroopale vastanduda, koonduda "vene idee" ümber. Vene haritlase vajadusest iseennast määratleda sünnib ettekujutus vene rahva erilisest vaimsusest, aga ka tihti reaalsele enesekehtestamisele suunatud missioonist. Vene rahvas on eriline ning tema kannatused samastuvad Kristuse omadega. Lõpuks peab vene idee Dostojevski järgi enda ümber siduma kõik maailma rahvad."

Venekeelset DELFI´t on lihtsalt piinlik lugeda, milline rõve noorte venelaste sõim eestlaste aadressil, mida keegi ei kavatsegi takistada, neile näib kõik lubatud olevat. Meie peame olema ülimalt korrektsed ja sellest veel ei piisa, plokeeritakse kommentaariumidele juurdepääs ainuüksi ideoloogilistel põhjustel, see sarnaneb juba tsensuurile, mida rakendatakse rahvustunnuse põhjal.

Seda ei arvesta aga üldse meie "integratsioonispetsilistid", nooremad venelased võivad küll koolides mingil määral ära õppida eesti keele, aga see ei ole integratsioon.
Meid ei seo venelastega midagi muud kui valge nahavärv, muidu oleme aga täiesti erinevad. Luterliku pärandiga eestlased ja bütsantsliku kasvatuse-kommetega venelased.
Saame loota vaid seda, et venelased meie kõrval rahulikult, ilma märatsemata elaksid. Ja kunagi tuleb kindlast ka aeg, millal me nendest võõrastest lahti saame. Putini kutset pole nad kuulda võtnud, aga sakslastest saime lahti ja saame ka venelastest. Ajalugu pakub vahel üllatavaid lahendusi.

Foto: Taavi Kottise

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP