RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 14. jaanuar 2012

Riigitelevisioon ennekõike harigu rahvast, mitte ärgu tegelegu labase meelelahutusega

Telekas üks suurimaid ajaraiskajaid ja kurjategijaid maailmas. Mida telerist põhiliselt vaadatakse? Mõttetusi! Eluvõõraid seebikaid, saateid ja filme. Vohab vägivald ja amoraalsus. Harivad telekanalid, filmid ja saated on pigem haruldus kui reegel. Erakanalid võivad muidugi rahvale saasta pakkuda (kuigi ka siin peaksid olema piirid ja riiklikult peaks paigas olema, et vähemalt pool programmist olgu hariv), kuid riigitelekanalid ei peaks küll madala meelelahutamisega tegelema. Nad ei sõltu ju reklaamirahadest ja peaks küll keskmise tölli järgi programmi koostama. Kus on Eesti ajaloo ja väärtusi kajastavad saated? Meil on Rahvusringhääling aga sisu on multikultuurne saast!
 Televisooni ülesanne peaks olema ennekõike inimeste harimine ja objektiivne päevauudiste kajastus. Üllatavalt positiivselt selgus hiljutisest ELis tehtud uuringust, et inimesed eelistaksid telerist näha teadussaateid isegi enam, kui sporti. See on suurepärane! Kuid kas nii toimitakse? Väga palju on nüristavat meelelahutust. Võib ju muidugi öelda, et puhkeajal ei taha inimene end vaevata tõsiste teemadega. See võib tõsi olla üksnes suure vaimse töö tegijate puhul, kuid neid ei ole enamus. Inimene õpib kogu elu, kuid kogu elu tal ei ole aega ega võimalust koolis käija. Siinkohal võiks ja peakski (riigi)televisoon talle appi tulema. Üldkultuuriline, inimesest Kodaniku tegemine peaks olema riikliku televisiooni peaülesanne. See aitaks vältida inimesel muutumast üheks monotoonseks mutrikeseks majanduse masinavärgis. Aitaks panna ka piiri inimese loomuomase südametunnistuse hääle summutamisele massimeedija poolt. See aitaks ka vähendada kurjategijaid.

Tööst väsinud inimene võib ju kergesti alistuda telerist pakutavale saastale. Kuid siin on jälle riigitelevisiooni ülesanne “isaliku hoolitsusega” inimesele appi tulla ja talle “asjalikum ninaesine” muretseda. Inimene on oma olemuselt laisk ega tee sagele heal ja halval vahet. Laps sööks ainult torti ja kommi, kuid teeks sellega endale üksnes halba. Vanemad peavad talle siis midagi tervislikumat pakkuma, kui nad hoolivad oma lapsest ja tahavd, et temast kasvaks korralik ja terve inimene ehk täisväärtuslik kodanik. Kahjuks ka meie koolisüsteem ei paku sageli eluks tegelikult vajaminevaid teadmisi. Teame ju kõik, et näit. korrutustabeli teadmine ei pane kedagi prügi prügikasti viskama jne.

Meelelahutust pakkugu erakanalid. Rahva rahaga ülalpeetavad riigitelekanalid olgu sellest vabad.

Näiteks võiks riigitelevisoon teha ülekandeid ülikoolide loengutest, muuseumitest, kultuurisündmustest jms. Elavad ju paljud eestlased suurtest keskustest eemal ega suuda kuidagi enda kultuurilisi ja vaimseid vajadusi rahuldada. Kuid see peaks olema iga inimese Põhiseaduse järgne õigus, vaatamata tema asukohast. Inimene ei ela ju üksnes leivast, ka hing vajab oma. Meil on ka igasuguseid interneti-TVsid - küll metssigadest, kakkudest, hüljestest jne. Võiks ka midagi otsesemalt harivat olla.

ERR ehk Eesti Rahvusringhääling on väga uhke ja kõlava nimega asutus. Nimi viitab, et tema eesmärgiks on oma rahva teenimine. Eesti puhul oleks loogiline, et selleks rahvaks on eesti rahvas. Paraku, kui vaadata ERR-i telekanaleid, siis praktiliselt midagi rahvuslikku sealt ei tulegi.
Kui ka tuleb, siis haruharva ja tegu on siis kas mingite sündmuste edastamisega (laulupidu) või mõne sügavast arhiivist välja kaevatud rahvusliku maiguga saatega. Uusi eesti rahvuslikku eneseteadvust edendavaid saateid lihtsalt ei tehta. Mis selle põhjuseks on, seda on raske öelda. Rahapuuduse taha asi vaevalt jääb, sest ei näidata isegi kunagi juba tehtud rahvuslikke saateid. Eriti pean silmas Eesti ajalugu puudutavaid saateid.
Kui meil oli äsja juuniküüditamise 60. aastapäev, võis õhtul näha esmaesitusena filmi küüditatutest ja pärast seda kõigi küüditatute nimesid. Paraku oli tegu keset nädalat näidatud saatega, nii et paljud nimesid ei näinudki, sest neid näidati poole ööni. Järgmise päeva kordusel nimekirja enam ei näidatud. Miks küll ETV eelistas küüditamise aastapäeval näidata parimal eetriajal välismaiseid seriaale? Samuti näitab ERR kommunistide propagandasarju "Seitseteist kevadist hetke" ja "Neli tankisti ja koer". Kuhu jäävad aga saated Eesti ajaloost muinasajast tänapäevani välja?
Kui on Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha või mõni muu Eestile oluline tähtpäev, siis reeglina seda päeva mingi asjakohase (dokumentaal) filmiga ära ei märgita. Selle asemel näidatakse sageli mingeid Nõukogude ajast pärit filme suitsupääsukestest, rukkililledest jms. Nõukogude ajal olid sellised filmid ainsad, mida sai vähegi rahvuslikkuse sildi all teha. Aga nüüd võiksime ju oma ajalooga süviti tegeleda! Miks me seda ei tee? Miks meil ei näidata võidupühal informatiivseid filme Vabadussõjast ja Võnnu lahingust? Nii ei saa paljud teadagi, mis on võidupüha ja miks me seda tähistame.
ETV-s tehti 90-ndate alguses üsna häid dokumentaalfilme Eesti Vabadussõjast ja ajaloost. Meenuvad sellised saatesarjad nagu Jüri Estami tehtud "Kahe rinde vahel" ja "Mehed Vabadussõjast". Neid ei ole kahjuks kordagi hiljem enam näidatud. Miks küll? Kui enam ei ole tahtmist uusi filme ja saateid teha, siis võiks ju ometigi näidata olemasolevaid saateid. Saati, kui Vabadussõja veteranidest enam mingeid saateid teha ei saakski.
See-eest elab meie seas veel mehi, kes II Vabadussõjas (nii nimetas eestlaste sõda Punaarmee vastu viimane EV peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots) võitlesid. Miks nendega aga ühtki saadet ei tehta? Vikerraadios tegi tänuväärt tööd Lembit Lauri, kes juhtis saadet "Kirjutamata memuaare". Nüüd, kus teda enam pole, ei kogu keegi meie ajaloo talletamise tööd ega mälestusi neilt, kes meie ajaloo olulistes sündmustes on osalenud. Sellest on kahju, sest neid jääb järjest vähemaks ja ka mälu ei lähe kellelgi vananedes paremaks. Praegu, kus veel paljudel on tugev otsene või kaudne seos nende ajalooliste sündmustega, tuleks sellega ka rohkem tegeleda. Tulevikus muutub see muidugi vähetähtsamaks, kuid praegu oleks vaja sellele rohkem tähelepanu pöörata.
Palun, ERR, tegele rohkem selle rahvuse ajaloo ja kultuuriga, mis su nimes esindatud on. Keegi kusagil mujal maailmas ei tegele ega hakkagi sellega tegelema. Pole vaja nii palju maksumaksja raha kulutada kommerts- ja meelelahutussaadetele - las sellega tegelevad erakanalid. Nüüd on teil lisaks ETV2. Miks siis mitte vähemalt arhiivis olevaid ajaloosaateid näidata? Kui muul ajal seda teha ei taha, siis näidake näid riigile olulistel tähtpäevadel, kuigi seda on häbematult vähe.
Allikas: http://rahvuslik.blogspot.com/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP