RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 28. aprill 2012

MATTI ILVES: EKRE ANNAB RAHVALE VÕIMU TAGASI!

Lugedes Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programmi, siis on täiesti selge, et see partei annab rahvale, kui kõrgema võimu kandjale, neilt kartellierakondade poolt röövitud võmu tagasi ja seisab ka tegelikult Eesti rahva huvide eest.

Toon nüüd väljavõtteid erakonna programmist ja kommentaarid nende juurde:

1. "Suurendame Riigikogu poliitilist tähtsust ja täitevvõimu koostööd riigikogu ja avalikkusega. Muudame Riigikogu valimissüsteemi, kaotame ära häälte ülekandmise süsteemi. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Kaotame valimiskünnise ja -kautsjoni. Seame sisse ja seadustame Riigikogu saadikute seotuse mandaadiga ja nende tagasikutsumise korra. Seadustame presidendi otsevalimise ja kandidaatide ülesseadmise rahva poolt. Taastame süümevande ja kehtestame reaalsed meetmed selle rikkumise eest."

Valimissüsteemi muutmine on Eesti poliitika põhiküsimus. Meil on välja kujunenud partokaatlik valitsussüsteem ja selle väljakujunemisele on aidanud kaasa valimistel kasutatav häälte ülekandmine.
Põhiseaduse § 60 ütleb: „Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed." Nii, kui siit näeme on valimissüsteem põhiseadusvastane.
Sellised valimised lubavadki manipuleerida erakondade tagatubadel ning valitsusel parlamendi liikmetega ja piirata nende põhisesduslikku õigust olla otsustustes vaba. Sest isepäine saadik võib leida järgmistel valimistel enda valimisnimekirja lõpust ja lootus olla valitud näiteks 50. kohalt nimekirjas on olematu. Sellega kaotab ta ülisuure palga, kuluhüvitised (muide, kuluhüvitised on ette nähtud ka eksperthinnangute tellimiseks, aga pole kuulnud, et ükski saadik oleks seda raha selleks kulutanud) ja muud soodustused.
Riigikogu saadikute seotus mandaadiga ja nende tagasikutsumise kord seob rahvasaadikud otseselt valijatega ning vastutusega nende ees.
Presidendi otsevalimistest on juba kaua räägitud. Aga parlamedierakondi näib praegune valimissüsteem rahuldavat ja rahva arvamusega nad muidugi ei arvesta.

2. "Seadustame rahvaalgatuse võimaluse. Juhul, kui vähemalt 25 000 kodanikku allkirjastab eelnõu, peab Riigikogu hakkama seda menetlema. Juhul, kui vähemalt 25 000 kodanikku vaidlustab Riigikogu otsuse, tuleb antud küsimuses korraldada referendum."

See on ülioluline punkt erakonna programmis ja näitab kujukalt, kuidas rahvas tõmmatakse kaasa otsustusprotsessi.  Selline rahva kaasamine otsustuste tegemisse oli juba Eesti 1920. aasta esimeses põhiseaduses.

3. "Arendame kodanike poliitikas osalemise mehhanisme (kooskõlastusmenetlused, referendumid, veebiportaalid jne)."

Siin pean ma olulisemaks punktiks referendumite korraldamist, sest kirjutas juba filosoof Jean-Jacques Rousseau  oma aastal 1762 ilmunud raamatus "Ühiskondlikust kokkuleppest ":
"Kõik seadused, mida rahvas ei ole heaks kiitnud, on nullid, pole seadused. Esinduse idee on kaasaegne, pärineb feodaalsest valitsemisest, ebaõiglasest ja absurdsest valitsemisest, kus inimolevus on allakäinud."
Meie partokraatlikus riigis ongi kehtestatud juba feodaalajst tuttav esindusdemokraatia, millel pole tõelise demokraatiaga midagi ühist.

Nüüd selgubki, et uuenenud ja puhastunud Rahvaliidu (endisi rahvaliitlasi on selles Riigikogu kooseisus rohkem kui eelmises, partokraadid on kõik endale uue ja sooja koha leidnud, või siis erakonnast lihtsalt lahkunud) ning Eesti Rahvusliku Liikumise baasil loodud partei EKRE annab rahvale võimu tagasi.

Kutsun kõiki eestimeelseid inimesi seda parteid toetama ja sellega liituma, ning andma tulevastel valimistel oma hääl EESTI KONSERVATIIVSE RAHVAERAKONNA poolt!

Erakonna koduleht, kus saate tutvada tervikliku programmiga: http://ekre.ee/

9 kommentaari:

Anonüümne 28. aprill 2012 13:35  

Ainult et süümevanne vaja mitte taastada, vaid muuta sõnastus. Eelmine oli sõnakõlks, mis võimaldas isegi KGB juhile seda vabalt anda 100 korda päevas ja olla aus poiss. O.Burov

Anonüümne 28. aprill 2012 16:54  

Pealkiri ei lähe sisuga kahjuks üldse kokku. EKRE vaated paistavad olema samamoodi suunatud sotsialismile ja inimeste põhiõiguste piiramisele, nagu nn. "kartellierakondade" omadki.

Valimissüsteem on täiesti teisejärguline probleem! Hoopis olulisemad on Riigikogu ja valitsuse volitused ja neid tuleb pigem drastiliselt vähendada, kui suurendada. Vabas ühiskonnas on riigil-valitsusel ainult üks (loe: üks) ülesanne ja see on kodanike õiguste ja vabaduse kaitse.
Et Eesti saaks eksisteerida vaba riigina on vaja kõigepealt praegune, Kom. Partei Manifestil põhinev, Põhiseadus maha kanda ja adopteerida põhiõigustest ja eraomandi puutumatusest lähtuv konstitutsioon ja sellega riigi mõju inimeste eraelus viia absoluutse miinimumini.

Demokraatia on totalitaarne režiim ehk kuulub samasse kategooriasse sotsialismi ja kommunismiga.
Ei demokraatiale, jah vabadusele!

Tänan tähelepanu eest!
Vaba ja iseseisev eestlane

Anonüümne 28. aprill 2012 19:11  

Ega tea, kuidas saab midagi tagasi anda see, kellel seda ei ole?
No lähetas võimukartell "liikujad" Rahvaliitu põhja laskma ja nagu vanastigi looma projekti "ülearused hääled". Hääl juhul saavad mõned hääled, no nagu need "rohelised" või nagu need "üksikkandidaadid, no ja siis?
Millisele idioodile seda "demokraatia-muinasjuttu" kõneldakse?
Siinne riigikord on klassikaline plutokraatia kõigi tunnustega. Sõnaga- kui on pappi, siis on võimu, kui pappi ei ole, siis võimu kah ei ole.
No kuidas need Rahvaliitu haavavaiana sisselöödud isamaaliidu kaltsakud siis seda võimu ka jagavad? Et teevad kõva häält?
Kui sind ei maksta nigu prostituuti, siis ei ole sind (poliitikas) olemas, nii lihtne see ongi.

Matti Ilves 29. aprill 2012 16:49  

Vaba ja iseseisev eestlane näib olevat anarhist. Vabandage, aga teiega ei ole mul millestki rääkida.

Matti Ilves 29. aprill 2012 17:09  

Anonüümsele, 16:49-le
"Ega tea, kuidas saab midagi tagasi anda see, kellel seda ei ole?"
Rahvas on võimult kõrvale tõrjutud. Meie muudame seda olukorda, nii lihtne see ongi.
"Millisele idioodile seda "demokraatia-muinasjuttu" kõneldakse?"
Meie praegust olukorda ei nimeta demokraatiaks, vaid kehtestame demokraatia.

Anonüümne 29. aprill 2012 22:11  

@Matti Ilves

Mitte anarhist, vaid minarhist.
http://en.wikipedia.org/wiki/Minarchism


... gagu ka mul sotsialistdega!

Anonüümne 18. mai 2012 14:51  

Meie riigis on juba pikemat aega asjad väga mädad olnud. See taas vabastumise rõõm on kohati asendumas meeleheitega. Paljud pettuvad poliitikas ning see kõik paha ja hirmus lihtinimese vaatevinklist, ei lähe "suurjuhtidele" karva võrdgi korda. Hetkel meie valitsus keelab sul uskuda oma silmi ja kõrvu. See on nende lõplik, kõige olulisem nõue. Inimene on ainus olend, kes tarbib, ise tootmata. Inimene ei anna piima, ei mune mune, ta on liiga nõrk atra vedama, ta ei suuda nii kiiresti joosta, et jänest kätte saada. Ometi on ta kõigi loomade isand. Ta paneb nad tööle, vastutasuks andes neile vaid selle pisku, mis on vajalik, et nad nälga ei sureks, ülejäänu aga jätab endale. Tepselt nagu kõik riigiaparatuurid ja eliit organisatsioonid. Vaesem või kesklassis siplev inimkond lepib selle vähese jagatava piskuga, et motiveerida neid töötama eliit seltskonna hüvanguks. Põhimõtteliselt pole läbi ajaloo inimkonna eluviis ja laad suurt muutunud. Maailma majanduse ja poliitika mudel töötab juba pikemat aega sama sugusena - nagu mitmeid sajandeid tagasi. Ainult vahe võib-olla on selles, et iga päev kirjutatakse juurde täpsustusi ning seadsued muutuvad üha keerulisemaks ning lihtkodanikule segasemaks. Enam ei suuda lihtinimene teha vahet mis on hea ja mis halb, sest teinekord võib halval olla lihtsalt hea mask ees!

Matti Ilves 18. mai 2012 18:58  

Jah, nii see on. Aga meie kohus on anda endast parim, et olukord muutuks arusaadavamaks ja Eestis elamisväärsemaks.

Anonüümne 9. juuni 2012 16:01  

Nagu siin üks ütles,et valimised on teisejärgulised.Aga ei ole!Kui rahval oleksid kõik õigused,poleks praegusest Riigikogust suurt midagi alles ja "pukis" õiged mehed,kellele ka rahva saatus ja heaolu korda lähevad.Ma pole küll marurahvuslane,kuid meie riiki juhivad juudid!!!Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP