RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 5. aprill 2012

VEIKO RÄMMEL: KAS HUKATA, TAPPA VÕI MÕRVATA VÕI ANDESTADA, SELLES ON KÜSIMUS?

See jutt on kirjutatud mõistmaks, kas surmanuhtulus on kristluses lubatud või mitte. Äkki on õigus tänastel pseudihumanistidel, kes väidavad – surmanuhtlus on pöördumatu ja ebainimlik ning toovad põhjenduseks käsu dekaloogist – Sina ei pea tapma! Kuna 10-käsku (dekaloog) anti Moosesele Siinai mäel, siis ilmselt on õige pöörduda algkeele ehk heebrea keele poole. Pealkiri on mõistagi parafraseering Hamletist.
Ära tapa!

Verb ratsach
1.       Põhitüvi tähenduses: murdma, katkestama, purustama, tükkideks virutama või paiskama; (Qal) surmama; mõrvama; tapma tahtlikult, ettekavatsetult või juhuslikult.
2.       Tuletatud tüved tähenduses: (Ni) olema tapetud; (Pi) mõrvama, reetlikult tapma.
Nii heebrea kui ka eesti keeles tehakse vahet tapmise ja mõrvamise vahel. Erinevalt tapmisest on mõrv elu võtmine ilma õigusliku põhjenduseta (hukkamine pärast nõuetekohast protsessi) või moraalse õigustuseta (tapmine enesekaitseks).
Verbi ratsach sisuline tähendus oleks:  "mis tahes vägivallakuritegu indiviidi vastu, mis pannakse toime viha või kurjuse ajendil või pettuse ehk isikliku kasu saamise eesmärgil, mis tahes asjaoludel ja ükskõik mis meetodil, mis võib põhjustada surma (isegi kui tapmine ei olnud ettekavatsetud) "
Käsus sisalduvat ning Vanas Testamendis ligikaudu 40 korda esinevat heebrea verbi ratsach ei kasutata kordagi seoses loomade tapmisega. 1Ms 9:1–4 lubab Jumal inimestele ka loomade söömist, kuid selles kontekstis eristatakse selgelt loomade ja inimeste tapmist. Inimene võib looma söömiseks tappa, ilma et tal oleks veresüüd. Heebrea verbi ratsach ei kasutata ühelgi korral ka neis tekstides, mis räägivad sõjapidamisest. Heebrea verbi ratsach on Vanas Testamendis kasutatud üksnes neis seostes, mille puhul räägitakse ühel või teisel viisil inimeselt tahtlikult või tahtmatult elu võtmisest.

Siit saab teha järelduse, et tegu ei ole pelga tapmisega vaid mõrvamisega selle sõna otseses ja kaudses mõttes. Vastav selgitus on antud ülal.
Tõele lähemal on järelikult inglise keelne”the Holy Bible” nagu ka vana King James versioon, mõlemad kasutavad samas kohas sõna murder mitte killed. Mulle jääb siinkohal arusaamatuks, miks on emakeeles kasutatud sõna tapma mõrvama asemel. Kas tõlkeviga on taotluslik? Järelikult on väär ka Jehoova Tunnistajate tõlgendus, et ka sõjas ja enesekaitseks ei tohi tappa ega karistuseks.
Vaatame seda viimast lähemalt. Olen pidevalt surmanuhtluse vastaste käest kuulnud, ka sõjas tapmine on väär. Ometi palvetas Mooses Siinai mäel, kui Joosua amalekkidega võitles.
Vastav kirjakoht emakeelsest Vanast Testamendist.
Sõda amalekkidega
8Siis tulid amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis.
9Ja Mooses ütles Joosuale: "Vali meile mehi ja mine sõdi homme
amalekkide vastu! Mina seisan kõrgendiku tipus, Jumala kepp käes."
10Ja Joosua tegi, nagu Mooses temale ütles, ning sõdis amalekkide
vastu; ja Mooses, Aaron ja Huur läksid kõrgendiku tippu.
11Ja sündis, et niikaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli
Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek
võidukas.
12Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid
selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid
tema käsi, üks siitpoolt ja teine sealtpoolt; siis ta käed seisid
kindlalt kuni päikeseloojakuni.
13Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva.
14Ja Issand ütles Moosesele: "Kirjuta see meenutuseks raamatusse ja
pane Joosuale kõrva taha, et ma pühin Amaleki mälestuse taeva alt
sootuks!"
15Siis Mooses ehitas altari ning pani sellele nimeks "Minu lipp
Issand".
Nii ja nüüd jõuame surmanuhtluse, kui karistuse juurde. Rooma kirjas 6:23 on öeldud:
20Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õigusest.
21Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd
häbenete. Sest selle tulemus on surm.
22Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala
teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu.
23Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on
igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.
Mis saaks olla aga suurem patt, kui teiselt inimeselt õigusvastaselt elu võtmine, elu, mille on andnud Jumal. Seega on surmanuhtlus sellise teo eest vaid Jumaliku õigluse taastamine.
 

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP