RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 19. mai 2013

Konservatiivne Rahvaerakond: Eesti ei tohi taganeda Tartu rahust

Tartu rahuleping (Postimees/Scanpix)18.05.2013 17:58
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teatas, et on seisukohal, et Eesti valitsus ega riigikogu ei oma volitust loovutusliku piirileppe sõlmimiseks Venemaaga, kuna ükski valitsus pole selleks kunagi referendumil rahvalt volitust küsinud.
"Rõhutame, et kavandatav leping on vastuolus Eesti põhiseaduse, rahvusvahelise õiguse ja Eesti huvide ning rahva õiglustundega. Väide, et Eestil ei ole territoriaalseid pretensioone Venemaale, vastab tõele: tegelikult on just Venemaal  territoriaalsed pretensioonid Eestile," on erakonna volikogu pressiteates öeldud.

"See väljendub nõudes loovutada Venemaa poolt jõuga okupeeritud ja annekteeritud 5,2 protsenti Eesti territooriumist okupandile lõplikult ning ilma igasuguse temapoolse kompromissi või kompensatsioonita. Uus piir, sh merepiir, kulgeks kohati stalinlikust ENSV piirist ehk praegusest kontrolljoonest veelgi enam lääne pool.

Valitsuse poolt kavandatav piiri muutmine seab küsimärgi alla nii meie õigusliku järjepidevuse, meie praeguse põhiseaduse ja Eesti kui suveräänse riigi tõsiseltvõetavuse.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond nõuab okupatsiooni lõpetamist meie territooriumil. Juhul, kui uus piirileping siiski allkirjastatakse, peame seda illegitiimseks sõlmimise hetkest alates ning  käsitleme selle sõlmijaid riigireeturitena.

Kutsume kõiki jõude ja isikuid, kes toimuvaga rahul ei ole, avaldama valitsuse tegevuse vastu teravat protesti ja hukkamõistu. On olemas oht, et lepingu sõlmimiseks kavandavad riigireetmist sooritavad poliitilised jõud põhiseaduse piirilepingu ratifitseerimist takistavate klauslite muutmist. Käsitleme ka seda sammu jokk-skeemina, mis praeguse põhiseaduse kui terviku vaimu ja mõtte kohaselt on õigustühine.

Rahvusvahelise õiguse järgi kehtib Tartu Rahuleping ka täna ja territoriaalsete järelandmiste tegemine Venemaale saab toimuda ainult referendumil rahva poolt selgelt väljendatud ja juriidiliselt siduva volituse alusel." Toimetas Heikki Aasaru

Allikas: http://uudised.err.ee/index.php?06279485

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP