RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 15. mai 2013

MATTI ILVES: JUUTIDE MAAILMAKONGRESS KIITIS HEAKS HOLOKAUSTI EITAMISE RESOLUTSIOONI

Juutide Maailmakongress (WJC), mis toimus selle aasta mais Budapesti südalinnas, kiitis heaks resolutsiooni milles lausa nõutakse riikides holokausti eitamise sätestamist kuriteona. Resolutsioon samastab ka holokausti eitamise antisemitismiga, samuti kutsub riike muutma põhiseadust, et keelustada igasugused neonatsilkud ja äärmusliikumised.

Samas kiitis WJC täskogu heaks seadusandliku algatuse Kreekas, mis tõotab radikaaleste meetmete kasutuselevõtmist antsemitismi ja rassismi vastu riigis.
Vastavalt seadusele, iga üksikisik või rühm kes õhutab või käitub vägivaldselt teiste üksikisikute või rühmade rassilise päritolu, nende nahavärvi, usu ja/või seksuaalsete eelistuste pärast karistatakse kolme kuu kuni kuue aastatase vangistusega või trahviga kuni 20.000 eurot. Sama karistus kehtiks holokausti eitamine ja natsionaalsotsialistlike vaadete  levitamise eest. Seaduses on sätestatud, et kui parlamendi partei  leitakse olevat vastuolus selle seadusega, siis erakond keelustatakse või peatatakse selle tegevus.

WJC tegi ka etteheitaid mitmetele riikidele. Näiteks Ukrainas olevat tähendatud märke kasvavast antisemitismist. Kõige rohkem sai aga kriitikat Ungari. Löögi alla sattus peaminister Viktor Orban ja nn. paremäärmuslik Jobbik Partei, Liikumine Parema Ungari Nimel. Nüüd tahab E Liit võtta Ungari jälgimise alla, varem pole Euroopa Nõukogu ühegi teise E Liidu riigi seiret algatanud.
Ei tea mida nüüd meie ZOG (Zionist Occupation Government) valitsus ja parlament kavatsevad suure ähmiga ette võtta? Tõenäoliselt keelustavad ka Eestis holokausti eitamise, võib-olla sulgevad ka mõne rahvusliku erakonna, süüdistades neid äärmusluses.

Holokaustist niipalju, et juute tapeti tõesti arvukalt, mitmete nn. revisionistlike ajaloolaste arvestuste kohasalt tõenäoliselt suurusjärgu võrra vähem kui kuus miljonit, ehk siis maksimaalselt 600 000. Aga juutide toodud arv 6 miljonit on absoluutne vale! Kuus miljonit on juutidele kabalistliku tähendusega arv ja nad proovivad igal juhul selle juurde jääda. Sellest räägiti juba isegi Esimese maailmasõja ajal ja sionistlikus ajalehes "The American Hebrew" ilmus 31. oktoobril 1919 propagandaartikkel "The Crucifixsion of Jews Must Stop!", milles väideti, et nälja ja holokausti tõttu hukkus maailmasõjas kuus miljonit juuti. Siis seda keegi ei uskunud ja nüüd mindi lihtsalt teisele ringile, Hitler andis selleks hea põhjuse.

Kasutatud allikas: SIIN

1 kommentaari:

Anonüümne 7. september 2015, kell 18:39  

Aasta 2015 kriminaalseadustiku parandustega on ka nüüd Eestis holocausti eitamine kuritegu.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP