RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 12. detsember 2013

UUDIS: Eesti elanike arvates peaks ühiskond lähtuma kristlikest väärtustest


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)
 Värske uuringu koActive Imagehaselt leiab 54% vastanutest, et Eesti ühiskond peaks lähtuma eel­kõige kristlikest väärtustest, kuigi 64% küsitletutest nõustus väitega, et riigis ei tohiks domineerida ühegi religiooni väärtused.
„See tulemus näitab, et hoolimata suhtelisest usuleigusest soovitakse siiski traditsioonide püsimist, mis seob meid euroopaliku kultuuri­ruumiga,“ ütles Turu-uuringute AS-i uuringu­juht Karin Reivart.
Uuringu kokkuvõttest võib lugeda:
„Eksperdid ei olnud väga üllatunud, et üle poole elanik­konnast peab õigeks kristlikest väärtustest lähtumist. On ju Eestis väga sügav kristlik taust, mis on aasta­sadade jooksul juurdunud. Ka mitte­religioossed inimesed tunnetavad, et Eesti kuulub Euroopasse ja Euroopa on kristliku kultuuri­ruumiga, see on pigem kultuuri­konteksti küsimus. Ühtlasi on ka arusaadav, et 64% elanikest on seisukohal, et ühegi religiooni väärtused ei tohi teiste üle domineerida, siin on tegemist üldise isiku­vabaduse ja inimõiguste küsimustega.“
Valdava osa (91%) elanike arvates ei ole Eestis probleeme usuvabaduse tagamisel. Mõnevõrra üllatavalt on 68% küsitletutest seisukohal, et ülevaade maailma usunditest peaks sisalduma üldhariduse kooli­programmis.
Veel selgus, et usuühenduste taunivat suhtumist sama­sooliste paaride kooselu suhtes peab inim­­õiguste rikkumiseks 26% ning ei pea 58% vastanutest.
Uuringu korraldasid Inimõiguste Instituut ja Turu-uuringute AS.
Loe lähemalt siit, uuringu kokkuvõtet siit (uuring on tervikuna leitav siin)

Allikas: http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3682&Itemid=1


0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP