RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 15. detsember 2013

Veiko Rämmel: Soomes toimuv on enam kui masendav

Allolevast artiklist selgub, kui masendav on Soome tõsimeelsete kristlaste olukord. Demagoogiline ja hävitav "homokultuur" on EL-u toel pealetungil ja traditsioonilisi väärtusi ja samuti kristlikke surutakse alla.
Küsimus on, kas on veel lootust, kas on mõte võidelda või on Soodoma linna saatus juba kindlustatud?
Veiko Rämmel
"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)
UUDIS: Vantaa koguduste ühendus jättis toetuseta viis "tagurlikku" misjoniseltsi


Autor: uudistetoimetus   
pühapäev, 15 detsember 2013
VantaaActive Image koguduste ühenduse nõukogu otsustas detsembri alguses jätta toetuseta viis misjoni­seltsi, mille seisukohti naisvaimulike ja homoseksuaalsuse küsimuses peeti „mitte­võrdõiguslikuks“. Rahva­misjoni juhi Mika Tuovineni sõnul jäeti misjoni­seltside tööst väär mulje.
Vantaa koguduste ühendus ei toeta enam oma eelarvest järgmisi misjoniseltse: Soome Rahvamisjon (Suomen Kansanlähetys), Soome Luterlik Evangeeliumi­ühing (Suomen Luterilainen Evankeliumi­yhdistys) ja selle rootsi­keelne sõsar­organisatsioon, Külvaja (Kylväjä) ja Sõnasaatja (Sanansaattaja). Toetust saavad vaid Soome Misjoniselts (Suomen Lähetys­seura) ja Soome Piibli­selts (Suomen Piplia­seura).
Nõukogu otsustas küsimuse pärast poolteist tundi kestnud arutelu hääletusega, mille tulemus oli 24 : 22.
Veebilehel blogimetsa.fi kirjeldab riigiteaduste doktor Sari-Roman Lagerspetz, kuidas nõukogu liige Johanna Korhonen rääkis koosolekul fotode ja slaidi­programmi abil seksuaal­vähemustele osaks saavast vägivallast.
„Tütart oli pekstud pärast seda, kui ta oli oma sõbrannaga avalikkuse ette tulnud. Johanna rääkis muuhulgas ka juhtumist, kus ema palus oma koguduse meesliikmel vägistada tütar, et seda pöörata heteroks. See toimus sada korda. Mõnes Aafrika riikides valitseb arusaam, et vägistades saab lesbist teha hetero,“ kirjutas Roman-Lagerspetz.
Rahvamisjoni juht Mika Tuovinen leiab, et taolise pildi andmine misjoniseltside tööst on sügavalt solvav neile, kes on armastuse sunnil läinud ligimestele appi ning kuulutavad head sõnumit.
„Meie teada ei ole meie tegevus­piirkondades taolisi asju juhtunud. Märkimisväärne on see, et siin ei räägita sõnagi misjoni­seltside tööga seonduvast. Sellest jääb mulje, et otsustajatele räägiti, otsekui tooks misjoni­seltside töö endaga kaasa massilisi vägistamisi ja mõrvu,“ ütles Tuovinen ajalehele Uusi Tie.
„Ma ei ole kunagi varem kuulnud sarnastest meetoditest koguduse otsustus­protsessis. Loomulikult teevad kogudused otsuseid iseseisvalt, ometigi sooviksin, et otsuseid põhjendataks ausalt ja asjakohaselt,“ lisas Tuovinen.
Kriitika alla on sattunud ka Rahvamisjoni hiv/aids-i projekt. Ajalehes Helsingin Sanomat kritiseeris seda Sari Roman-Lagerspetz, kelle arvates tugevdab Rahvamisjoni eitav suhtumine homoseksuaalsetesse suhetesse homode sotsiaalset stigmat ning takistab hiv-positiivsete pääsu ravile.
Mika Tuovineni sõnul tugineb Rahvamisjon arengu­koostöös kristlikele väärtustele. Tuovinen peab kummaliseks arusaama, et kristlik abielu­käsitus põhjustab inimestele probleeme.
„Roman-Lagerspetz vihjab, et meie hiv-projektis koheldakse homosid eetika seisukohalt vääralt. Ometigi projekti elluviimisel ei tehta inimeste vahel vahet. Mitte kelleltki ei küsita tema seksuaalse orientatsiooni kohta. Selles testitakse kõiki soovijaid. Kõigile haigestunutele pakutakse ravi. Taolised vihjed on alusetud. Kohalikud ametnikud on projekti tunnustanud,“ ütles Tuovinen.
Soome arenguminister Pekka Haavisto teatas, et Rahva­misjonilt on palutud Etioopias tehtava töö kohta selgitust ning seltsi töö võetakse luubi alla.
Uudise edastas ajaleht Uusi Tie 12.12.2013.
Vaata lisaks:


0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP