RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 24. juuli 2015

MATTI ILVES: EESTI NSV PIIRIDEGA NÕUSTUTI JUBA TAASISESEIVUSE ALGUSES!

ENSV stalinlike piiridega nõustuti enamuses kommunistlike valitsejate poolt juba taasiseseseivuse alguses. Tõde on see, et "suur võitlus" õigusjärgsete piiride eest piiriläbirääkimistel Venemaaga oli vaid bluff ja rahvale valetamine. Osa neist tegelastest olid Venemaa poolt šantažeeritavad ja ei olnudki suutelised midagi nõudma, sest KGB agentide arhiiv oli ju Moskvas! Selline on desovetiseerimise mitte läbiviimise tagajärg.
30. novemri "Hommikuleht " teatas 1994:
Henn Põlluaas kirjutas 2010. aastal ilmunud raamatus "Eesti-Vene piirileping. Ära andmine või äraandmine?": "Kuigi Eesti Vabariik lähtus ametlikult Tartu rahulepingu piiride taastamisest, leidus, nagu näha, kõrgetel positsioonidel olevaid isikuid, kes tegutsesid kulisside taga selle vastu. Andres Tarand, Tiit Vähi, Siim Kallas, Mart Siiman, Urmas Paet ja teised poliitikud tegid Tartu rahulepingujärsetest piiridest omavoliliselt (ilma Riigikogu volituseta) loobudes hiljem sedasama juba avalikult. Eesti Kongressi, Ülemnõukogu ja Riigikogu otsuseid, Riigipiiri seadust ega Põhiseaduse sätteid ei ole muuseas tänaseni tühistatud ega muudetud. Eelpool toodu taustal on selge, miks oli piirileping vaja ülikiiresti ära ratifitseerida Riigikogu puhkuse aial ja erakorralisel istungil. Persident Rüütel kinnitas piirilepingu ratifitseerimisseaduse koheselt ära, hoolimata rahva vastuseisust ning Riigikohus lükkas kõik protestihagid neid käsitlemata tagasi. Töö kiire ja korralik, Kaini märki otsa eest nii kerge maha pühkida ei ole."

Sellisest seisukohast ei ole loobutud siiani ja ainult Venemaa venitamise tõttu on see ebaseaduilik piirileping veel sõlmimata.

Põhisesduse § 122:
Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Eesti mere- ja õhupiir määratakse rahvusvaheliste konventsioonide alusel.

"...teiste riikidevaheliste piirilepingutega" selgitus:
Meie kehtiv põhiseadus sätestab, et Eesti-Vene maismaapiir on määratud Tartu rahulepinguga, mille artikkel 3 näitab täpselt ära selle kulgemise ja asukoha. Teised kehtivad, kuid põhiseadusega määramata piirid (maismaapiir Lätiga) on sõlmitud eraldi, teiste riikidevaheliste piirilepingutega.
Seega puudutab see põhiseaduse säte vaid maismaapiiri Lätiga ja stalinlike piiride juurde ei ole põhiseaduse järgi võimalik minna ilma seda rikkumata!

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP