RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 12. september 2016

Rahvuslaste Tallinna Klubi nõuab kolmapäeval võltsreferendumi tühistamist

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab kolmapäeval, 14. septembril 2016 Tallinnas Vabaduse väljakul piketi, nõudes 2003. aastal samal kuupäeval toimunud võltsrahvahääletuse tühistamist ja Eesti lahkumist Euroopa Liidust (lüh. EL). 13ndat korda (s.o. 13. aastat) samal kuupäeval toimuv pikett kestab kella 15-st kuni 17-ni; täpne asukoht: Kaarli puiestee ja Pärnu maantee nurk.

Eestile osutus EL-i kuulumine hukatuseks. Meie halvimad ennustused on osutunud tõeks. Tööstus ja põllumajandus on hävitatud, mida ei ole jõutud hävitada, selle kallale asutakse, sajad tuhanded oma elatusallika kaotanud elanikud on sunnitud kodumaalt lahkuma, sajad tuhanded elavad vaesuses, kümned tuhanded nii lapsed kui täiskasvanud, nälgivad. Eestis ei valmistata enam tuletikke, paberit, klaasi, seepi, suhkrut, jalatseid, ei linast ega puuvillast kangast, kuigi selleks on looduslikud ja teised eeldused, kuigi neid kõik elanikud vajavad ja tarbivad, rääkimata eelmise vabariigi ajal valmistatud oma kodumaisest bensiinist ja masinaõlidest. Väliskaubanduse puudujääk (defitsiit) on kogu praeguse vabariigi olemasolu ajal olnud negatiivne, kuigi esimese vabariigi ajal oli see kogu aeg vastupidi positiivne. Defitsiit olevat kasvanud hüppeliselt pärast liitumist euroalaga. Eestis loodud väärtus viiakse maalt välja. Järjest suurenev osa põllumajandusmaast on söödis, samas kui kogu oma ajaloo vältel ei suuda Eesti end ise esimest korda ära toita, tuuakse sisse toiduaineid ja põllumajandustoodangut. Samas maa tühjeneb rahvast, maaelu on hävitatud. Vaesus süveneb. Eestit valitsevad võõrvõimude käsilased ja käsualused, kes rikuvad oma peremeeste tahtmise järgi Eesti põhiseadust ja teisi seadusi, kuidas vaid heaks arvavad. Näiteks põhiseaduse järgi peaks Eestis olema käibel vaid oma raha (§ 111), ainus riigipiir määratud Tartu rahulepinguga (§ 122), riigikogu valimised toimuma ühel ainsal päeval (§ 60) ega riigikogu liige olla üheski teises riigiametis (§ 63). Tühjaks jäänud põllumaa ja metsa ostavad üles kahtlased võõramaised isikud ja/või nende varifirmad.
Eesti on muudetud EL-i riikide kolooniaks. Võõramaalastele kuuluvad suurkontsernid viivad Eestist välja suuri kasumisummasid – piiramata, isegi maksustamata! Identiteedita, vaimsuseta ja tulevikunägemuseta EL-i impeeriumi vaesunud ja edasi vaesuvast provintsiks muudetud Eestist üritavad lahkuda peaaegu kõik noored.

Võimurite kontrolli all olev meedia varjab ja valetab, eksitades inimesi ja luues tegelikkusest väärkuvandit. Eesti inimesed, kel pole arusaamist enda ümber toimuvast ega oma olukorrast, muudetakse samm-sammult uue impeeriumi õigusteta indiaanlasteks, keda tuuakse terroriseerima NEEGRID  ja islamiusulised. Nende poolt loodavat vägivalla ja kaose õhkkonda kasutatakse uue isevalitsusliku ühiskonna korra kehtestamiseks.
2003. aasta 14. septembri võltsrahvahääletusel, mille alusel Eesti liideti EL-ga, ei loodud eeldusi rahva tahte demokraatlikuks teostumiseks.
Kontrollitud meedias toetas teemakohastest artiklitest EL-i poolt hääletamist 85%, ainult 5% esindas kriitilist seisukohta; valijaid ähvardati ja hirmutati.
EL-i nn. põhiseaduslikku lepet ei tõlgitud inglise keelest eesti keelde varem kui paar päeva enne rahvahääletuse toimumist.
Kõigile elanikele saadeti kahel korral koju teabevihik, milles EL-iga liitumist ülistati ebamaiste lubadustega, mingit EL-i kritiseerivat ainest elanikele enne rahvahääletust ei saadetud.
Valimissedelil seisis: „Eesti rahvas võttis 2003 aasta 14. septembril /-/ vastu”. Rahvas ei saanud olla midagi vastuvõtnud, sest rahvahääletus alles toimus, sama sedelit kasutati ka eelhääletusel. Nn. põhiseaduse täiendamise seadust ennast, mille rahvas olevat juba enne rahvahääletuse algust justnagu vastuvõtnud, ei olnud saada valimisjaoskonnas ega kuskil mujal, pealegi ei saa Eesti Vabariigi põhiseadust (XV peatükk) üldse täiendada, seda saab vaid muuta.

Rahvahääletuse tulemuste väärandamise ulatus on siiani teadmata. Iseseisvuslaste hulgast end ametlikult vaatlejaks registreerinud isikuid visati jaoskondadest välja, siiski õnnestus Tartu Ihaste jaoskonnas avastada laiaulatuslik võltsimine, millest kontrollitud meedia keeldus kirjutamast. Mingeid lävepakuküsitlusi ei korraldatud. Poliitilisele eliidile oli tulemus teada juba pool aastat varem. Hääletussedelil pidi vastama kahele eri küsimusele üheainsa vastusega, puudus sisuühtsus. Ainuüksi sellepärast on rahvahääletus õigustühine.

Täiendav teave: Jaan Hatto 51 903 374

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP