RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 22. september 2016

Risto Teinonen: Eesti rahvusriiki on asunud hävitama valitsus ise

  21. september 2016
Eestis kipub tänapäeval olema nii, et inimesed, kes mõtlevad teisiti kui režiim, on automaatselt ohtlikud, peaaegu nagu riigi kukutajad, rääkis kirjastaja Risto Teinonen. "Mulle on rakendatud Eestisse sisenemise keeld ja seda ilmselt selle eest, et ma pole nõus migrantide tulva tulekuga Eestisse," ütles Teinonen.

"Arvan, et mina ei ole ohtlik Eesti rahvusriigile sellisel kujul nagu ta on põhiseaduse preambulis, vaid seda on Eesti valitsus, kes on ise asunud rahvusriiki hävitama," sõnas kirjastaja Risto Teinonen, kelle sõnul tuleb küsida kapolt, miks teda nimetakse suuremat sorti ohuks Eesti avalikule korrale ja julgeolekule.

Teinonen rääkis Tallinna TV saates "Mõtleme taas", et Eestis kipub tänapäeval olema nii, et inimesed, kes mõtlevad teisiti kui režiim, on automaatselt ohtlikud, peaaegu nagu riigi kukutajad. "Minul on teenete eest saadud EV kodakondsus, küll mitte minu tahte vastaselt, mulle on rakendatud Eestisse sisenemise keeld ja seda ilmselt selle eest, et ma pole nõus migrantide tulva tulekuga Eestisse. Kirjavahetuses siseministeeriumi,  kaitsepolitsei  ja kohtuga öeldakse, et olukorras, kus lähiaastatel on EV elama asumas märkimisväärne hulk teisest rassist, kultuurist ja rahvusest inimesi, on minu riigist väljasaatmine põhjendatud. Minu eeldatava tulevikureaktsiooni hindamise ainupädevus on kaitsepolitseiametil, ametil, kust on pärit suurem osa viimastel aastatel Eestis süüdimõistetud  riigireetureid."

Teinonen kinnitas saates, et tema senises tegevuses ei ole olnud midagi seadusevastast. "Kirjastustegevus on olnud seaduslik. Kui nii poleks, oleks raamatute osas algatatud väärteo- või kriminaalmenetlus, aga midagi sellist ei ole olnud. Tallinna Ringkonnakohus ütles ühes oma määruses, et olukorras, kus võõra rassi ja kultuuri inimesed on Eestisse asumas, on sellise kirjastustegevuse lõpetamine avalikes huvides ehk kui tulevad muulased, tuleb kärpida EV elanike ja kodanike põhiseaduslikke õigusi. Seda peab siis ringkonnakohus õigeks."

Teinonen lisas, et mullu 18. detsembril alustati tema suhtes väärteomenetlust, mis on siiani pooleli. "Mulle tundub kummaline, et väärteomenetluse alustamisega seoses saadetakse inimene kiiresti välismaale, teda ei kuulata üle. Kui küsisin menetlejalt, kuidas kavatsete mind ülekuulata, kui saadate mind riigist kiirkorras välja, vastas ta, et ei tea. Teadmatus peegeldus ka tema näost.  Seoses väärteomenetlusega toimus ka läbiotsimine minu kodus, viidi ära hulk raamatuid, raha, kaks arvutit, kaks mobiiltelefoni ja muud kraami. Pea üheksa kuu jooksul ei ole suudetud mulle asju tagastada. Menetleja ei tee ju telefoniga midagi, kõneeristused saab ta ka telefonita ning arvuti saab kopeerida paari tunniga."

Teinoneni sõnul pole talle isiklikke asju tagastatud ühel lihtsal põhjusel. Nimelt pole EV-s menetluse eesmärgiks kahtlustuses toodud asjaolude selgitamine, vaid menetlusaluse isiku võimalikult suur kahjustamine. " Inimese hirmutamiseks on kapol kolm suunda: majanduslik laostamine, sotsiaalne kahjustamine ning surmaga ähvardamine. Kapole on oluline, et teda kardetakse ja Eestis kardavad kapot ka kohtunikud, sh riigikohtuniku, samuti poliitikud. Kapo on organisatsioon, mille üle keegi järelvalvet ei teosta, see on paika pandud juba kapo loomisel. Kapol on kõik salastatud, alates eelarvest, töötajate arvust jne. Kapo komisjon Riigikogus ei suuda kindlasti oma ülesannet täita. Ma ei tea, kas tahabki."

Allikas: http://www.pealinn.ee/poliitika/risto-teinonen-eesti-rahvusriiki-on-asunud-havitama-valitsus-ise-n176503

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP