RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 21. aprill 2018

Harri Kingo: Kaks mõtet, kaks viga (valet?)

Esiteks, Kaja Kallas eksib (valetab teadlikult?), kui räägib integratsionist. Ühelt poolt moslemid ei kavatse integreeruda - sulanduda uude ühiskonda ja omaks võtta selle ühiskonna norme ja kultuuri. Teisalt ei ürita EL neid kuidagi integreerida.

Reaalsus on vastupidine - nad säilitavad Euroopasse tulles oma religiooni ja oma kultuuri ning traditsioonid, moodustavad oma subkultuursed kogukonnad ja isegi piirkonnad, kus nad üritavad kehtestada oma Sharia normistikku, surudes selle peale isegi kohalikele. Et riikide poliiitika pole moslemite integreerimise poliitika, see nähtub selles, et Euroopasse ehitatakse massiliselt mošeesid, samas sunnitakse Eurooplasi igati aktsepteerima moslemite arusaamasid. Migrandid ei vastuta sageli üldse oma tegude eest, õiguskaitseorganid on nad, vastupidi, asetanud priviligeeritute seisundisse. Kui keegi näeb selles oma ühiskonna kultuuri hävitamist, siis tembeldatakse selline koheselt natsiks, fašistiks, rassistiks, tema arvamused on vihakõne ja pole harv, kui teda represseerivad omad võimud.

Reaalselt toimub Euroopas vastupidine - eurpooplasi sunnitakse omaks võtma migrantide elulaadi ja kultuuri. Kui tutvuda Barcelona Deklaratsiooniga (vt Google, YouTube), siis mingit moslemite integratsiooni EL-is pole kunagi kavandatud. Kavandatud on, et moslemid ei integreeru kohalikega, vaid säilitavad uues asukohamaas oma religiooni, kultuuri, õiguse, eluladi, tavad, haridussõsteemi ja sidemed kodumaaga. Ja et kohalikud peavad integreeruvad moslemitega. Selle heaks töötab nii riik, meedia, õiguskaitseorganid kui haridussüsteem.

Miks peavad kohalikud integreeruma moslemitega? Euroopa Liitu kui ühtset riiki pole võimalik üles ehitada tuhande aasta pikkuse ajalooga rahvusriikidest. Rahvuslik tagapõhi jääb EL-i lõhestama. Rahvused, rahvuslikkus, rahvusriiklus jms. on seepärast vaja hävitada jõuga, et EL saaks muutuda ühtseks superriigiks. Migrandid ja nende abil propageeritav multikulti on selleks vajalikud, et hävitada rahvaste rahvuslik eneseteadvus ja muuta Euroopa rahvad ühetaoliseks rahvamassiks - halliks tööjõuks.

Teine Kaja Kallase eksitus (teadlik vale?) on, et migrandid kujutavad endast mingit tööjõudu. Süsteem pole keeruline: on EL omanikud - panganduse oligarhid. On nendest sõltuvuses, seega nende alluvuses olevad tegevjuhid - valitsused. On vara, mida omada - orjusesse sunnitud inimesed. On ellujäämisinstinkt, mis aheldab inimese tema töökohale tööd tegema - väärtusi alal hoidma ja juurde looma.

Kui kusagil tootmine langeb, sest pole enam inimesi, kes toodaksid, siis tuleb sinna inimesi lihtsalt juurde tuua. Et masin ei seiskuks ega kokku ei variseks. Et masin jätkaks tootmist. Selleks, et sundida inimesi lahkuma oma põlisest koduriigist, on vaja tekitadaseal kriis, näiteks alustada sõda, luua seal inimestele kõikvõimalikud eluraskused. Ja rääkida neile samas muinasjutte imelisest rikkast elust, mis EL-is neid kõiki tasuta ees ootab. Viletsuses, harimatud ja saamahimus elavad massid lähevadki liikvele. Valitsejad - kuulekad tegevjuhid - räägivad aga sõjapõgenikest, selle asemel, et sõda lõpetada. Räägivad multikultist, tolerantsist, humanismist jms., et uued töötegijad vastu võetaks.

Tööjõud on selle maailma nafta, mis EL masina käigus hoiab. Migratsioon pole muud kui masinasse musta toornafta juurde valamine.

Häda on aga selles, et toornafta ei kõlba millekski, see ongi vaid tooraine. Et naftast kvaliteetne kütus saaks, selleks läheb väga palju aega ja vahendeid. Valada toornaftat masinasse, mis vajab vaid kõrgekvaliteedilist kütust - see on lollus. Ehk tibakese toornaftat elab masin üle, aga kui masina paagid toornaftat täis panna, jookseb masin omadega kokku.

Kaja Kallas põgenikest: meil on neid tegelikult vaja
https://www.postimees.ee/3205413/kaja-kallas-pogenikest-meil-on-neid-tegelikult-vaja

Allikas: Facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP