RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 1. oktoober 2018

„Rahvusliku Teataja” septembrinumber

Septembris ilmus „Rahvusliku Teataja” septembrinumber. Pingelise ajakava tõttu pole me jõudnud septembrinumbri ilmumist senini kajastada. Püüame viga parandada.

„Rahvuslik Teataja”on paberkandjal igakuiselt ilmuv parteipoliitiliselt sõltumatu ühiskondlik-poliitiline alternatiivmeedia väljaanne. Alates 2015.a algusest ilmub kaheteistkümnel  A3 leheküljel. Ühes lehenumbris on keskmiselt 25–30 erinevat artiklit nii päevakajalistel kui ka majanduslikel teemadel. Kodulehel: rahvuslikteataja.ee on esitatud viimaste lehenumbrite esimesed leheküljed, kust võib leida iga numbri lühikese sisukokkuvõtte. Enama huvi korral saab „Rahvuslikku Teatajat” tellida toimetuselt: stuvsta@hot.ee, kui see ei õnnestu siis helistada:  51 903 374 või kirjutada HATTO/78201 VELISE. Sama soovi ja ka teiste küsimustega võib ühendust võtta meie levijuhtidega:

Tallinnas: Johanna Ranne, telefon: 59 037 103, meil: armane@gmail.com;                                          
Pärnus: Isabell Maripuu, telefon: 50 84 137, meil: isabell@mmeedia.ee

TELLIJATE NIMEKIRJA EI OLE ARVUTIS. SEE ON TEADA VAID TOIMETUSELE. LEHT SAADETAKSE TELLIJATELE ÜMBRIKUS.

Väljavalitud artikkel "Rahvuslik Teataja" sptembrinumbrist:

 Avaldus Tartu Maakohtule. Minu ja valimisliidu Südamega Tartu tagakiusamise asjas, kus jäeti menetluseta meie põhistatud taotlused uurida haldusreformi seaduspära ning meid vahistati ja anti kohtu alla „avaliku korra raskes rikkumises“.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse kohaselt on igaühel – sh. minul – õigus riigi ja seaduse kaitsele. Eesti riik kaitseb oma kodanikku ka välisriikides. Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest. Õiguste tagamine on samas seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.

Minu vastu on Lõuna ringkonnaprokuratuuri poolt tõstatatud süüdistus, mille raames on mind ka kaks kuud vangis hoitud, millest tegin kolm nädalat näljastreiki. Reio Laurits, kes on samuti valimisliidu Südamega Tartu liige ja seaduslik esindaja (kokku kaks seaduslikku esindajat), mõisteti vangi viieks kuuks, raskendatud oludesse Tartu Vangla psühhiaatriaosakonda, kus ta allutati tahtevastasele ja vale eesmärgiga „ravile“. (Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada.

Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.) Sisuliselt meie valimisliit lammutati ja irrutati läbi süüdistusõiguse väärtarvituse sõnavabaduse ja poliitilise ühinemise vabaduse piiramise huvides. Ma ei saanud vahetada Reio Lauritsaga sõnagi alates minu vahistamisest 24.10.2017 – ajal kui Riigikohus polnud lõpetanud valimiste seaduslikkuse üle otsustamist ning valimistulemused Tartu  linnas polnud üldse välja kuulutatudki – kuni Reio Lauritsa vangist vabastamiseni. Taolises olukorras pole meil olnud võimalik  koostada isegi valimiste ja valimiskampaania aruannet. Reio Lauritsa vastu tõstatatud süüdistused on minu andmeil ära langenud.

Vastav kohtuotsus ei ole Riigi Teataja otsingusüsteemis leitav. Kahjuks on Reio Lauritsa (ja tema läbi valimisliidu Südamega Tartu, mille seaduslik esindaja ma olen) osas endiselt asetleidev kohtuotsuseta diskrimineerimine lubamatu. Taolisel puhul peab Maakohus siinkohal lähtuma põhiseadusest, millele olen viidanud. Tulles tagasi tänasesse päeva, siis seni ei ole mul olnud võimalik tutvuda minu vastu esitatud süüdistuse materjalidega, ning koostada koostöös kaitsjaga kaitsestrateegiat. Mulle on määratud kaitsja, kes aga mulle teadaolevalt ei saagi mind seadusest tulenevalt kaitsta.

Palun kohtult: a) survestada süüdistavat poolt tagama põhiseaduslikke õigusi ning võimaldama mul süüdistusega täies mahus tutvuda vastavalt minu korduvatele sooviavaldustele. b) tagada mulle vähemalt Euroopa väärtustele ja standarditele vastava kaitseõigus. c) selleks andes mulle loa end ise kohtus kaitsta ja kaitsjana esindada. d) või kui eelnev on võimatu määrata mulle kaitsja vastavalt heale tavale ja seadusele. e) igal juhul tagada mulle võimalus kaitsestrateegia välja töötamiseks koostöös kaitsjaga vastavalt võistleva menetluse põhimõttest tulenevail võrdseil alustel süüdistava poolega. f) eelneva kokkuvõtteks andma mulle teada minu kaitsja nime ning kontaktid ning lükates kohtuistungi edasi mõistliku aja võrra, mis tagaks eelnevate punktide mõistlikkuse ja realistlikkuse. g) tagada kõne all oleva kohtumenetluse erapooletus, vastavus seadustele ja poliitiliste protsesside puhul hädavajalik olev avalikkus ja kõrgendatud vastavus seadustele. h) anda mulle teada kohtuasja number.
                                   Lugupidamisega
                       MEELIS KALDALU

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP