RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 10. detsember 2019

Soros lõikab kasu nii sõjast kui ka immigratsioonikriisist

George Soros Foto: Scanpix

Immigrantide tulv Euroopa Liidu suunas on taas kasvamas. Avaldame eelmise immigratsioonilaine ajal George Sorose rolli lahkava analüüsi, mille autoriks on geopoliitika ja rahanduse asjatundja F. William Engdahl. 

Käesolev ülevaade avaldati 18. detsembril 2015. aastal. Kuna immigrantide tulv Euroopa Liidu poole on taas kasvamas, siis on asjakohane tuletada meelde 2015. aasta immigrandipurset, selle põhjuseid ja mõne olulise isiku rolli selles. Seda enam, et 9.–10. detsembril toimub Tallinnas Inimõiguste Aastakonverents ja käesolevas artiklis on käsitletud teatud “filantroobi” mahitatud inimõiguslaste tegevust, millel paraku liigagi tihti on rohkem tegemist häda ja viletsuse ning hävingu külvamise, kui kellegi õiguste kaitsmise või heaoluga.
***
John D. Rockefellerile anti 1913. aastal soovitus, et oma vara kaitsmiseks riigi maksude eest tuleb asutada maksudest vabastatud heategevusorganisatsioon. Sellest ajast peale on teisedki Ameerika oligarhid oma musti tegusid varjanud “inimkonnale hea tegemise” või selle peenema nimetuse, “filantroopia”, taha.
Sama kehtib ka George Sorose kohta, kellele ilmselt kuulub endasuguste seas kõige rohkem maksudest vabastatud sihtasutusi-mittetulundusühinguid. Tema Avatud Ühiskonna Sihtasutused on rajatud igasse riiki, kuhu Washington tahab panna pukki “oma mehe”, või vähemalt mõne sellise, kes neid ei sega. Avatud Ühiskonna Sihtasutustel oli pärast 1989. aastat võtmeroll endise Idabloki ja Nõukogude Liidu vabariikide režiimide muutmise juures. Täna täidavad samad sihtasutused Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi sõjapropaganda ülesandeid, õigustades Süüria hävitamist, nagu need tegid seda ka Liibüa hävitamise puhul, mille tulemusena on tänaseks Euroopa Liitu tabanud migratsioonikriis.
Vaatame lähemalt käimasolevat Süüria immigrantide kriisi, mis põhjustab häda ja viletsust üle Euroopa Liidu ning seda eriti Saksamaal, mis on asüüliotsijate lemmiksihtkoht. George Soros, kes on naturalisatsiooni korras saanud USA kodakondsuse, avaldas hiljuti kuuepunktilise tegevuskava, mida peab Euroopa Liit migratsioonikriisi haldamiseks ette võtma. See käsulaud on väärt detailsemat käsitlust.

Soros alustab sedastusega: “Euroopa Liit vajab kriisile vastamiseks põhjalikku plaani. Sellist, mis tagaks immigrantide voogude haldamise, et need leiaksid endale turvaliselt ja korrapäraselt elamise koha…”. “Esiteks peab Euroopa Liit võtma nähtavas tulevikus iga aasta vastu miljon asüülitaotlejat,” paneb “filantroop” euroliidu jaoks asjad paika.
Soros ei põhjenda kuskil, kust selline immigrantide arv tuleb. Samuti ei räägi ta rahastatavatest, Süürias ja mujal tegutsevatest MTÜ-dest, mis levitavad valepropagandat ning mille eesmärgiks on saada avalikkuse toetus lennukeelutsooni kehtestamisele üle Süüria. Samamoodi käisid asjad ka Liibüa hävitamise puhul.
Valuutaspekulant lisab viidatud kuuele tegevuspunktile mitmeid ettepanekuid, mis allutaks de facto liikmesriikide ülese euroliidu aparaadi näota ja ebademokraatlikule, bürokraatidest koosnevale Euroopa Komisjonile.
Järgmisena kutsub Soros üles looma Euroopa Liidu immigrantidele toetuspakette ning võtma selleks ohtralt laenu. “Euroopa Liit peaks igale põgenikule andma esimesel kahel aastal aasta kohta 15 000 eurot, mis kataks nende elamise-, tervise- ja hariduskulud ning teeks immigrantide vastuvõtmise liikmesriikidele meeldivamaks,” kirjutab Soros Euroopa Liidule ette. “Euroopa Liit saaks selleks raha üllitades pikaajalisi võlakirju, kasutades selleks seni suuresti kasutamata AAA tasemel laenuvõimekust…”

Selliste võlakirjade maht oleks kolmkümmend miljardit eurot aastas ja seda ajal, kus enamus Euroopa Liidu liikmesriike pole veel üle saanud viimasest majanduskriisist. Soros on teiste inimeste rahaga väga helde. Mainitud AAA reiting on Euroopa Liidu kui iseseisvale juriidilisele organisatsioonile antud hinnang. Soros on aastaid näinud vaeva, et tsentraliseeritud Brüssel saaks endale sõltumatu finantsväe, mis võtaks liikmesriikidelt viimasegi rahalise suveräänsuse. See on omakorda osa suuremast plaanist hävitada viimasedki rahvusriikidele jäänud piiride riismed ning rahvusriigid – mille põhimõtted pandi paika 1648. aastal Kolmekümneaastase sõja lõpus Vestfaali rahuga.
Kuid George Sorosel jagub kodanike maksuraha kulutamiseks mõtteid rohkemgi. Tema arvates peaks Euroliit köhima nõndanimetatud “rindejooneriikidele” (Türgi, Liibanon ja Jordaania) igal aastal välja vähemalt kaheksa kuni kümme miljardit eurot. Seejärel nõuab Soros salakavalalt: “Migrantide jaoks tuleb rajada turvalised läbipääsukoridorid, mis algaksid Kreekast ja Itaaliast ning lõppeksid sihtriikides. Seda peab tegema kohe, kuna paanika on vaja maha rahustada.”

Sihtriigid
Põnev on ka Sorose sõna “sihtriigid” kasutus. Täna tähendab see suuremas osas Saksamaa Liitvabariiki. Sellest tuleb välja, et Soros tahab just rünnata Saksamaad, seda immigrantidega üle ujutades.
Samas on kild killu haaval saanud ka avalikuks, et suurem osa immigrantidest ja asüüliotsijatest, kes alates 2015. aasta suvest on Euroopa Liidu üle ujutanud, on tulnud selle peale, et lugesid Facebookist või Twitterist nagu Saksamaa oleks immigrantide paradiis, kes kõik avasüli vastu võtab ja kus kõik nende vajadused saavad rahuldatud.
Kuidas jõudis informatsioon, et Saksamaa võtab vastu kõik Süüria- ja sarnastest konfliktikolletest põgenenud inimesed, immigrantideni? Venemaa Teaduste Akadeemia liige Vladimir Shalak pani kokku Interneti Sisuanalüüsi Süsteemi (СКАИ) baasil Twitteri analüüsimootori (Skai4Twi). Ta uuris lähemat 19 000 immigrante puudutavat originaalsäutsu. Shalak leidis, et valdav enamus neist säutsudest (93%) mainisid Saksamaad kui kõige immigrandisõbralikumat riiki Euroopas.
Mõned säutsunäited:
  • Jah, Saksamaa! Vasakpoolsed kirjutavad aerosoolvärvidega rongivagunitele araabia keeles “tere tulemast, põgenikud”.
  • Toredad inimesed – videos on näidatud, kuidas sakslased tervitavad Süüria immigrante.
  • Austus. Jalgpallifännid üle Saksamaa staadionite hüüavad “tere tulemast, põgenikud”.
  • Dresdenis sõitva rongi peale on araabia keeles kirjutatud see graffiti – ahlan wa sahlan; soe teretulemast.
  • “Me armastame Saksamaad” karjuvad õnnelikud immigrandid Müncheni raudteejaamas.
  • Tuhanded sakslased tervitavad immigrante – Sky News Australia.
  • Mis iganes linn see ka Saksamaal ei ole, mis võttis süüria immigrandid vastu tervitusloosungite ja lilledega – suur tänu teile.
Kuid nende nii immigrandi-positiivsete säutsude juures on üks väga suur “aga”. “Saksamaa tervitab immigrante” säutsud ei ole pärit Saksamaalt, vaid peamiselt Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist. Kahest riigist, mis vastutavad ISISe ja Al-Qaeda ning loendamatute teiste terroriorganisatsioonide Süürias viimase nelja aasta jooksul korda saadetud hirmutegude eest.
5704 algset säutsu, mis sisaldasid räsisilti (hashtag) #RefugeesWelcome ja sellele lisaks mõne immigrante vastu võtva riigi nime, analüüsist järeldas Shalak, et Saksamaast jäi kaheksakümne protsendi säutsudega kõige immigrandisõbralikuma riigi mulje. Järgnes 12 protsendiga Austria. “Teretulemast Saksamaale” laadi säutsudest rohkem kui 40% lähtus USA-st, Ühendkuningriigist ja Austraaliast ning ainult 6,4 protsenti oli pärit Saksamaalt.

George Soros on samuti heategija, kes rahastab vastloodud Välissuhete Euroopa Nõukogu (European Council on Foreign Relations; ECFR) nimelist mõttekoda. ECFR kodulehelt leiab seisukoha “Kui Euroopa ei taha, et inimesed upuksid, laske neil lennata” (If Europe wants people to stop drowning it needs to let them fly). Sorose mõttekoda leiab, et peamine põhjus, miks immigrandid valivad paaditranspordi, peitub Euroliidu direktiivis 51/2001/EC. Selles sätestatakse, et transpordiettevõtted, olgu siis need lennuliinid või laevafirmad, vastutavad selle eest, et väljaspoolt Euroopa Liitu tulevatel inimestel oleksid olemas korrektsed reisidokumendid. Kui keegi jõuab kas siis lennuki või laevaga Euroopa Liitu ja tal ei ole korralikke dokumente, siis vastutab tema tagasisõidutamise eest lennu- või laevaettevõte. Teiste sõnadega nõuab ECFR, et Euroopa ajaks oma väravad veelgi enam pärani.

Sorose Süüria MTÜ-d löövad sõjatrummi
Sorose küünilisus, käskides Euroopa maksumaksjail vastu võtta veelgi rohkem immigrante, lennutades need kohale hoolimata sellest, et neil pole dokumente ja nii edasi, saab veelgi rohkem avalikuks, kui me vaatame Sorose rahastusel Süürias tegutsevaid mittetulundusühinguid. Sellised Sorose MTÜ-d loovad propagandatausta nõudmisele, et Süüria kohal kehtestataks samasugune lennukeelutsoon, nagu seda tehti Iraagis peale 1991. aastat ja Liibüas 2012. aastal, et Lääneriikidel oleks võimalik need riigid pommitada tagasi kiviaega.
Üks vihasemaid lennukeelutsooni – mille loomise on Venemaa sekkumine de facto välistanud – eest võitlejaid on organisatsioon nimega Avaaz. Avaaz asutati 2007. aastal Sorose Sihtasutuste toel, et see edendaks USA Välisministeeriumile sobivaid teemasid. Organisatsiooni kodulehel mainitakse Sorose Avatud Ühiskonna Sihtasutust kui ühte oma asutajaliiget.
Avaazil oli oluline osa 2011. aastal Liibüa kohal lennukeelutsooni kehtestamisel. Selle kaasabil pääses Põhja-Aafrika jõukas ja stabiilses riigis võimule terrorirežiim. Täna üritab Avaaz sama korda saata Süürias.

Teine Sorose mahitatud MTÜ, mis demoniseerib Assadi valitsust kui kõigi Süürias toimuvate õuduste põhjust ja tegeleb Süüria sõja õhutamise nimel Euroopa ning USA avalikkuse manipuleerimisega, on Amnesty International. 2013. aastani oli Amnesty tegevjuht Suzanne Nossel, kes asus sellele ametikohale USA välisministeeriumist, kus ta töötas asevälisministri asetäitjana. USA välisministeerium teatavasti pole Süüria suhtes väga erapooletu asutus. Samamoodi on Sorose rahastatud Inimõiguste Valvur (Human Rights Watch) mänginud suurt osa valeinfo levitamises, nagu oleks ISISe ja Al-Qaeda tsiviilelanike vastu toime pandud roimades süüdi hoopis Assadi režiim, mille tõttu pälvisid USA ja Euroopa riikide sõjalised aktsioonid Süürias suurema toetuse.
Lähis-Ida ja teised sarnased sõjad, sealhulgas Ukrainas toimuv, on 1992. aastal paika pandud USA välispoliitika nn Wolfowitzi doktriini tulemus. Toonase asekaitseministri Paul Wolfowitzi välispoliitika õpetuses leitakse, et “ennetavate” sõdade, mille kohta ÜRO Julgeolekunõukogust arvamust ei küsita, pidamine on õigustatud juhul kui mõnel riigil tuleb pähe seada küsimuse alla USA kui ainsa supervõimu huvid. George Soros ja tema maksudest vabastatud sihtasutused on oluline osa sellest ennetavate sõdade masinast. Nüüd seletab Soros veel euroliidu liikmesriikidele, kõige rohkem Saksamaale, kuidas need peaksid ära sööma selle supi, mida tema ja tema USA välisministeeriumi kambajõmmid on kokku keeranud. See on tema poolt tõeliselt süüdimatu või lihtsalt eriliselt ülbe.

Tõlkis Karol Kallas

Allikas: https://objektiiv.ee/soros-loikab-kasu-nii-sojast-kui-immigratsioonikriisist/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP