RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 15. detsember 2019

Vooglaid: meedia vaikis sotsiaalministeeriumi seaduserikkumist paljastavad pressiteated täielikult maha

Illustratsioon: Greg Brave/Bigstockphoto.com
SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid edastas täna riigikogu juhatusele kaks sel nädalal välja saadetud pressiteadet, millega juhiti tähelepanu sotsiaalministeeriumi poolt vasakpoolsete ühingute rahastamisele otseselt seadust rikkudes, ent mida ei kajastanud mitte ükski suurem meediaväljaanne. Toome Vooglaiu pöördumise ära terviklikul kujul.

Lgp Riigikogu juhatus,
Edastan teile kaks pressiteadet, mille Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks saatis möödunud nädalal kõigile meediaväljaannetele, ent mida ei kajastanud mitte ükski väljaanne peale Objektiivi ja Uute Uudiste.

Nagu nende pressiteadetega kajastatud advokaadibüroo LEADELL Pilv koostatud põhjalikust õiguslikust analüüsist nähtub, on sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal ligi veerandi miljoni euro ulatuses toetuse eraldamine MTÜ-le Eesti LGBT Ühing, SA-le Eesti Inimõiguste Keskus ja portaali Feministeerium haldavale MTÜ-le Oma Tuba ühemõtteliselt vastuolus raha eraldamise aluseks oleva hasartmängumaksu seadusega.
Et pressiteadetes sisalduva väga olulise info vaikisid täielikult maha nii ERR, Postimees, EPL, Delfi, Õhtuleht, Maaleht, Eesti Ekspress, TV3, Kanal 2 kui ka muud väljaanded, siis palun, et edastaksite selle info otse kõigile riigikogu liikmetele.

Info on seadusandliku kogu liikmetele oluline seetõttu, et just riigikogu on kehtestanud hasartmängumaksu seadust vastu võttes põhimõtted, millest lähtudes võib sotsiaalministeeriumi kaudu hasartmängumaksust laekunud raha erinevateks projektideks jagada.
Iseenesest on kõnekas, et Eesti ühe juhtiva advokaadibüroo poolt koostatud põhjaliku õigusliku analüüsiga pöördumist õiguskantsleri ja riigikontrolli poole, millega juhitakse tähelepanu otsesele seaduserikkumisele sotsiaalministeeriumi poolt, pole pidanud poole sõnagagi uudiskajastust väärivaks ükski suurem väljaanne. Kaks pressiteadet on kadunud nagu musta auku.

Kontrastina on huvitav mõelda, milline meediakajastus järgnenuks siis, kui mõni liberaalide ühing (nt Eesti Inimõiguste Keskus või EMSL) oleks oma pressiteadetes andnud teada sarnase analüüsiga pöördumisest õiguskantsleri ja riigikontrolli poole, juhtides tähelepanu, et mõne EKRE juhitud ministeeriumi (nt siseministeeriumi) kaudu on SAPTK-le ja mõnele teisele konservatiivse hoiakuga ühingule eraldatud sadu tuhandeid eurosid maksumaksjate raha otseselt seadust rikkudes…
Loodan, et õiguskantsler ja riigikontroll astuvad meediahuvi totaalsest puudumisest hoolimata samme nii sotsiaalministeeriumi poolse seaduserikkumise lõpetamiseks, seaduserikkumise eest vastutavate isikute suhtes kohase menetluse algatamiseks kui ka edaspidise seesuguse seaduserikkumise välistamiseks.

Kuivõrd kõnealustele ühingutele on suured summad maksumaksjate raha eraldatud otseselt seadust rikkudes, siis peaks tõusetuma ka küsimus seadusevastaselt eraldatud raha tagasinõudmisest.

Lugupidamisega
Varro Vooglaid

Allikas: https://objektiiv.ee/vooglaid-peavoolumeedia-vaikis-sotsiaalministeeriumi-seaduserikkumist-paljastavad-pressiteated-taielikult-maha/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP