RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 8. märts 2013

äri: Süüria protesteerib okupeeritud Golanil nafta puurimise vastu

postitas mauri spring-my-ass osak. 18:57 7. märts, 2013
energia DAMASCUS, (SANA) - Neljapäeval saatis Süüria välisministeerium kaks identset kirja ühe Julgeolekunõukogu Presidendile ja teise ÜRO peasekretärile Iisraeli ametivõimude kava kohta hakata puurima naftat Süürialt okupeeritud Golani kõrgustikel.
''Iisraeli Energeetikaministeerium on andnud loa USA energiafirmale Genie puurida Süürialt okupeeritud Golani aladel, '' öeldi kirjades ''Iisraeli ajaleht Yediot Ahronot ütleb oma 21. veebruari 2013a.  numbris, et Iisraeli energeetikaminister Uzi Landau on heaks kiitnud firma taotluse puurimisega alustada.''
Ministeerium rõhutas, et see ebaseaduslik menetlus on karjuvas vastuolus Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr. 497 aastast 1981,  ja sellega püütakse vaid pikendada okupatsiooni ja annektsiooni aega, vastupidiselt Julgeolekunõukogu resolutsioonile "Iisraeli otsus on püüe okupeeritud Golani kõrgendikel rakendada oma seadusi ja õigus- ning haldusala, see on õigustühine ja igasuguse rahvusvahelise õigusliku toimeta'' Iisraeli kutsutakse üles viivitamatult oma otsust tühistama.

Kirjades lisatakse, et menetlus rikub kõiki ÜRO Peaassamblee otsuseid, eelkõige seda, mis on nimega "Palestiina rahva püsiv suveräänsus okupeeritud Palestiina territooriumil, kaasaarvatud Ida Jeruusalemma alad ja araabia rahva õigused loodusvaradele Süüralt okupeeritud Golani aladel ."
''Süüria hoiatab, et Iisrel püüab ära kasutada hetkeolukorda ja põlistada okupatsiooni Süürale kuuluvatel maadel ning varastada sealseid loodusressursse, häbematult rikkudes okupatsiooni all olevate rahvaste suveräänsusõigusi oma loodusvaradele ja nende võõrandamatuid õigusi '' lisati kirjades.
Kirjades osutatakse ka, et rahvusvaheline üldsus ei reageeri Iisraeli ebaseaduslikule tegevusele, ega ka pidevatele Julgeolekunõukogu resolutsioonide rikkumisele. Lisatakse, et Iisraeli sellised torked on järjekordseks väljakutseks ÜRO usaldusväärsusele.
Ministeerium lisab, et ÜRO peab tegema lõpu Iisraeli ÜRO resolutsioonide ja rahvusvaeliste õiguste eiramisele, mis jätab mulje nagu ei oleks tal kohustust alluda rahvusvahelistele kokkulepetele ja rahvusvaehelisele õigusele.
''Süüria kutsub üles ÜRO-d ja Peaassambleed jõustama oma pädevust ja kindlustama, et Iisrael täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi, mis takistavad neid planeerimast ükskõik milliseid toiminguid, millega võidakse ohustadad okupeeritud maa looduslikke või demograafilisi osasid''
Kirjades öeldakse, et Süüria rõhutab eespool nimetatud äriühingu kuulumist ÜRO liikmesriigile, mis omakorda kahekordistab riigi kohustuse tagada selle ettevõtte seaduskuulekuse rahvusvaehlisele õigusele ja ÜRO resolutsioonidele.
'' Süüria kutsub rahvusvahelist üldsust üles võtma kasutusele tõsisemad meetmed, kui lihtsalt pro forma hukkamõist Iisraeli rikkumistele Süüria maade suhtes ja rõhutab vajalike mehanismide kasutuselevõtu vajadust, mis sunniksid Iisraeli austama ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 497 aastast 1981 ja muid asjakohaseid resolutsioone,'' lisas ministeerium.
Kirjas jõutakse järeldusele, et ÜRO peab takistama Iisraeli vaenulikke tegusid ja sellega säilitama oma usaldusväärsuse, mis omakorda võimaldaks lõpetada Iisraeli okupatsooini Araabia maadel.

Allikas: http://minut.ee/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP