RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 16. märts 2013

Uus seadus võib anda Monsantole USA valitsusest suurema võimu

GMO 300x195 Uus seadus võib anda Monsantole USA valitsusest suurema võimu
Monsanto on teinud uue käigu sõjas terviseteadliku tarbija vastu. Korporatsioonil on õnnestunud viimasesse senati seaduseelnõusse sokutada sellise sõnastusega säte, mis annaks neile immuunsuse igasuguste põllumajandusministeeriumi sammude suhtes, mis võiks mõjutada nende geneetiliselt modifitseeritud seemnete kasutamist sel ajaperioodil, kui nende kasutusele lubamist alles kaalutakse. Põllumajandusministeerium ei oleks võimeline mitte midagi ette võtma ühegi uue GMO taime suhtes, millel kahtlustatakse inimese tervist või loodust hävitavat toimet. 

See seadusandlik samm võib teoks saada juba järgmisel nädalal, juhul kui vastavatel huvigruppidel ei õnnestu koguda piisavalt toetust, et sundida senaatoreid seda lõiku seaduseelnõust eemaldama. Esmaspäeva, 11. märtsi hilisõhtul õnnestus Monsanto poolt juhitud biotehnoloogiafirmasid esindavatel lobitöötajatel sokutada senati kaalumisel olevasse eelnõusse peatükk, millel on petlik pealkiri “Talunike kindlustamise klausel”.

Kui see sellisel kujul heaks kiidetakse, siis sunniks see USA põllumajandusministeeriumi lubama kõigi alles läbivaatamisel olevate GMO taimede edasi külvamist. See annaks võimaluse kõigi uute, veel tunnustamata ja potentsiaalselt inimesi ja keskkonda kahjustavate GMO taimede kasutamiseks veel enne, kui need on föderaalkohtu poolt turvaliseks tunnistatud. Sel ajaperioodil, kui uued GMO taimed alles ootavad heakskiitu, ei oleks kohtul mingit võimu reguleerida illegaalsete ja ohtlike GMO taimede müüki ning kasvatamist – biotehnoloogiafirmade huvid oleks igal juhul eespool.

Seda seadust püüti juba eelmisel suvel läbi suruda. Kuid suured huvigrupid nagu toiduohutuse keskus (Center for Food Safety), riiklik perefarmide ühendus (National Family Farm Coalition), Ameerika kodanikuvabaduste ühendus (American Civil Liberties Union) ning teised kogunesid kokku ning moodustasid ühise vastasleeri, et võtta sõna selle klausli vastu, mis oli sokutatud kahte erinevasse seaduseelnõusse.

Tol korral õnnestus klausel eemaldada, kuid Monsanto on taas selle läbisurumisega ametis. Veebilehel Food Democracy Now on avatud petitsioon peatada “Monsanto kaitse seadus”.


Allikad: Natural Society, Infowars, Food Democrcy Now

Toimetas Katrin Suik

Allikas: http://www.telegram.ee/
___________________
Viljatus GMO toimel on tõestatud:

Eestis ei piirata mingil kombel GMO komponente sisaldavate toiduainete importi ja tootmist, samuti on lubatud geneetiliset muundatud kultuurtaimede kasvatamine. Ainukese erakonnana on GMO keelustamine lausa EKRE programmiline seisukoht!
M.I.


0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP