RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 4. september 2015

EKRE kiri kohalikele omavalitsustele: keelake omavalitsuse juhtidel immigrantide vastuvõtmine


 
Foto: Eero Vabamägi
Eesti konservatiivne rahvaerakond on saatnud kohalike omavalitsuste volikogulastele vandenõudest ja müütidest kubiseva kirja, milles kutsutakse omavalitsusi üles keelduma pagulaste vastuvõtmisest.
[Ilmselt Delfi toimetuse truualandlik kommentaar. M.I.]

Avaldame EKRE saadetud üleskutse täismahus:

Lugupeetud volikogu liige

Soovime jagada Teiega oma muret massiliselt Lõuna-Euroopasse saabunud illegaalsete sisserändajate Eestisse vastuvõtmise ja jaotamise pärast omavalitsuste vahel, mis võib lõhkuda meie ühiskonna niigi habrast sotsiaalset sidusust, tekitab suuri pingeid sotsiaalsüsteemis ning paneb lisakoormusi ja -kohustusi kohalikele
omavalitsustele.
 Siseministeeriumi analüüs näitab, et immigratsiooniga kaasneb hulganisti äärmiselt negatiivseid aspekte: slummid, kuritegevuse kasv, terrorismioht, lisakoormus koolidele ja sotsiaalpindadele jne. Eestil puudub võimalus, võimekus ja vajadus valida meile hariduslikult, kultuuriliselt ja religioosselt taustalt sobivaid immigrante, me ei suuda kontrollida nende seotust terroriorganisatsioonidega ega sedagi, kas nad on sõjapõgenikud või lihtsalt õnneotsijad. Ükski Euroopa riik ei ole suutnud vältida ega ära hoida immigratsiooniga kaasnevaid ohte ja probleeme. Eesti ei ole suutnud enam kui kahekümne aasta jooksul integreerida siin sündinud ja juba aastakümneid meie kõrval elavaid välispäritolu inimesi. Väited, justkui suudaksime meie ainsana Euroopas integreerida Aafrika ja Lähis-Ida immigrandid ühiskonda, kuuluvad soovmõtlemise valdkonda.


Valitsus on tagajärgedest teadlik, kuid avatud ja ausa diskussiooni asemel on kõik probleemid ja ohud maha vaikitud, riskidest rääkijad on sildistatud paanikaõhutajateks, sallimatuteks, äärmuslasteks ja isegi rassistideks. Kinnitame, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei ole paanikaõhutaja ega lähtu rassistlikest eelarvamustest. Tugineme teiste riikide ulatuslikule kogemusele ja tahame, et asjadest räägitaks ausalt ja avameelselt. Meie ainus eesmärk on hoida ära immigratsiooniga kaasnevad negatiivsed ja tagasipöördumatud tagajärjed Eestile.
Oleme seisukohal, et tegeleda tuleb probleemi põhjuste, mitte tagajärgedega. Euroopa Liidu tegevus illegaalsete immigrantide vastuvõtmisel ja jagamisel liikmesriikide vahel koos samaaegse tegevusetusega Euroopa Liidu Vahemere riikide merepiiride kontrollimisel, olukorra normaliseerimisel kriisipiirkondades ja inimsmugeldamise takistamisel, julgustab rahvusvahelist kuritegevust ja suurendab jätkuvalt immigratsioonisurvet. Tegevusetuse taga on selgelt nähtavad korruptiivsed seosed, mis ulatuvad peamiselt Itaalia ja Kreeka piirivalve ja valitsusringkondadeni, kuid võimalik, et ka Euroopa Liidu kõrgete ametkondadeni. Liiguvad ju inimäris, mida arusaamatutel põhjustel ei püütagi takistada, miljardid eurod. Inimsmugeldamisega tegeleb otseselt ka ISIS, kes rahastab sellega oma relvaoste ja terroristlikku tegevust ning saadab islamivõitlejaid paadipõgenikena Euroopasse, et üles ehitada üle-Euroopalist terrorivõrgustikku. Võib väita, et Euroopa Liit aitab oma piiritu lahkusega kaasa nii sotsiaalsete ja kultuuriliste vastuolude kui terrorismiohu ja kuritegevuse eskaleerumisele kõikjal Euroopas.

Valitsus on maha vaikinud, et immigrantide sundjagamise temaatikat on Euroopa Liidu tipptasemel arutatud juba pikemat aega. Valitsus nõustus immigrantide „vabatahtliku“ sundvastuvõtmisega, ilma, et sellest oleks informeeritud Eesti avalikkust või riigikogu. Hilisemad „arutelud“ ja mäng kvootide ümber on olnud vaid häma. Samasse valdkonda kuuluvad väited, justkui ei oleks tegemist massimmigratsiooniga. Teiste riikide kogemus näitab, et iga pagulasstaatuse saanud immigrant toob kaasa 5-20 perekonnaliiget. Seega räägime pikemas perspektiivis minimaalselt tuhandest, tegelikult palju enamast hulgast immigrantidest. Tegemist on massimmigratsiooniga, eriti kui arvestada meie väikest rahvaarvu. Vaadates Vahemerel ja Balkanil takistamatult toimuvat ja kasvavat illegaalsete immigrantide tulva, on selge, et meile määratud immigrantide hulk on mõeldud vaid avapauguks edasistele palju suurematele jagamistele.
Loomulikult tuleb hädasolijaid aidata, kuid seda tuleb teha nende päritolumaades, kus see on kordades efektiivsem ja odavam ning seda ei tohi teha meie enda inimeste ja sotsiaalsüsteemi jätkusuutlikkuse arvel. Välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse kohaselt hakkavad vastu võetud pagulased saama toetusi, mis summeerituna ületavad kordades Eestis kehtestatud miinimumpalka ja pensione, lastetoetustest rääkimata. See ei ole aus ega õiglane meie enda inimeste suhtes. Toetuste arusaamatu suurus võtab immigrantidelt vähimagi soovi töö otsimiseks ja leidmiseks, mida niigi pärsib nende madal haridustase, keeleoskamatus ja võõras kultuuritaust. Teiste maade kogemus, millele viitab ka Siseministeeriumi analüüs, näitab, et vaid väike osa immigrantidest integreerub ühiskonda ja asub tööle. Valitsuserakondade väited, justkui meie suudaksime vältida kõikide teiste riikide vigu ja negatiivseid kogemusi, on kahjuks tühjad ja katteta.
Leiame, et uste avamine massilisele sisserändele ei aita täita Eesti Põhiseadusest tulenevat Eesti riigi põhiülesannet ja kohustust tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist läbi aegade.
Selle tõttu kutsun üles Teid ja kõiki Teie kolleege olema vastu immigrantide vastuvõtmisele teie omavalitsuses. Selleks, et omavalitsuse täitevvõim ei saaks seda rahva tahtest mööda hiilides teha, soovitan Teil mitme teise valla volikogu eeskujul võtta vastu selge otsus, mis keelab Teie omavalitsuse juhtidel immigrantide vastu võtmise. Palume teil oma otsusest teavitada nii valitsust kui avalikkust. Eesti riigi ja rahva tulevik on sõna otseses mõttes Teie kätes.

Lugupidamisega,
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse nimel
Mart Helme
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees

Allikas: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ekre-kiri-kohalikele-omavalitsustele-keelake-omavalitsuse-juhtidel-immigrantide-vastuvotmine?id=72357673

2 kommentaari:

Anonüümne 4. september 2015 10:29  

Õige jutt, kuid kardan, et ilma vägivallata see asi ei lahene. Valitsus laseb kaarega oma "KODANIKELE" pähe ja käseb meil veel selle üle rõõmu tunda. Asi on kodusõja lõhnaga, kui mitte uue ilmasõja. Kainet ja kriitilist suhtumist ja ka tegutsemist kõigile, kes vähegi saab aru, et toimumas on Euroopa kultuuride genotsiid!

Anonüümne 6. september 2015 01:43  

Hävitada tuleks need kes oma rahvast hävitavad.Võõrviha on loomulik nähtus venestamise ajast kui kontrollimatult võõrrahvast siia sisse trügis. Ilmaime, et käputäis ülbikuid püüab siin praegu hävitada kogu rahvast, kartmata tagajärgi enestele ja oma peredele. Olukord on ilma migrantidetagi plahvatusohtlik

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP