RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 23. september 2015

Euroopa Liit tallas üle oma liikmesriikide suveräänsuse


Taaskordselt tõestas Euroopa Liit, et ta ei hooli oma liikmete - riikide suveräänsusest ja otsustamisõigusest nagu ka iseenda poolt deklareeritud euroopalikest väärtustest. Sellega on Euroopa Liidu nimeline institutsioon veelkord tõestanud ennast diktaatorliku poliitilise konstruktsioonina, kes ei vääri püsimist.

Euroliit tallas jalge alla liikmesriikide suveräänse otsustusõiguse, kui määras ilma liikmesriikide nõusolekuta kindlaks nendesse saadetavate pagulaste hulga.
Tõsi, Eesti riigil siin kaebamiseks põhjust pole, sest meie valitsejate kapitulantlik poliitika, mis ei hooli oma rahva ja riigi saatusest, ei võimaldanud seista nende Euroopa riikide kõrvale, kes soovisid realiseerida oma riiklikku poliitilist otsustusõigust.

Eesti on täna olukorras, kus meil puudub turvalisuse kindlus, vaimne valmisolek, rahaline suutlikkus ja juriidiline kaitseregulatsioon migrantide hulga suuremaks vastuvõtuks, siiski teeb me riik seda oma valitsejate tahtel vabatahtlikult.
Selline meie valitsejate otsus ja seisukoht on seda kummalisem, et me ei tea isegi kui palju neid sisserändajaid tuleb, milline on nende kultuuriline taust, soovid ja suhtumine külalismaasse (olgu või Euroopasse). Meie valitsejad ja peavoolumeedia tuginevad vaid "inimlikkusele, empaatiale ja solidaarsusele", varjates samas kõike negatiivset, mis kaasneb rändavate hulkadega. Jah - kahjuks siinne rahvas oma vaesuses ja hirmudes pole väärt seda kaastunnet, mida omavad võõrad, tundmatu taustaga sissetulijad. Samuti opereerivad valitsejad arvuliselt vaid esmaste tulijate - esimese ringiga ega poeta mokaotsastki, et esmased tulijad omavad õigust kaasa tuua lähedasi. Teatavasti on moslemitel lubatud neli naist. Aga Euroopa praktika kohaselt on kohalikule sotsiaalsele keskkonnale ning turvalisusele kõige ohtlikumad hoopis võõrkultuursete migrantide teine-kolmas põlvkond.
Enamgi veel - nendest tulijatest saavad ka Eestis kehtivate kummaliste "moodsate" seaduste mõjul siinsed valijad! Nad valivad loomulikult omasuguseid - neid kes nende "islamiväärtusi" ja šariaadikultuuri toetavad. Eestis valitseva korra kohaselt on nad ühtlasi ka esindusdemokraatia kaudu meie presidendi valijad. Niinimetatud euroopalike väärtuste mõjul on meil keelatud kaitsta oma kultuuri ja kultuuripiirkonda isegi "Eesti Vabariigi" nimelise reservaadi sees.

Meil on nõrk ja meie rahvale kaitset mittepakkuv valimiskord. Ähmane ning devalveeritud kodakondsuse institutsioon. Aktsepteerimatu valimissüsteem, nõrgalt kaitstud rahvuskultuuri keskkond, puudulikud finantsvahendid, nõrk sotsiaalpoliitika ka oma rahva jaoks ... ja kõik eelnimetatu on korda tegemata, valitsejad isegi ei soovi nimetatut korrastada, kuid samas soostuvad nad võtma vastu määratlemata hulgal võõrkultuuri kandjaid. Kuigi Euroopa enda praktika selgelt näitab, et see - islamistlik võõrkultuur omab fataalseid mõjusid meie traditsioonilisele kultuurile. Selle rahva kultuurile, mida niigi on juba aastaid nõrgendatud nn euroopalike unifitseeritud arusaamade peale sundimisega.
Meie valitsejad on kohustatud järgima põhiseadust, mis kohustab hoidma ja säilitama meie rahvuslikku kultuuri, keelt ja rahvusriiki. Kuid nad ei tee seda.
Meie riigil puudub reaalne õigus riskida me rahva traditsioonilise sotsiaal-poliitiliste keskkonna lahjendamisega enne, kui on loodud juriidilised, rahalised ja poliitilised garantiid rahvusliku ja riikliku turvalisuse püsimiseks. Tänaseks pole selle nimel lillegi liigutatud. Otse vastupidi riik oma siseseadustega soodustab ebakindluse kasvu ja lõhestab rahvast. Et see on nii, pole vaja palju tagasi mõelda - meenutagem kooseluseaduse vastuvõtmist.

Täna oleme taas sammu lähemale astunud sellele, et üldrahvalikult ja demokraatlikke reegleid järgivalt kaaluda Euroopa Liidust lahkumise positiivseid külgi.
Selleks, et säiliks meie riik, meie rahvas ja meie rahvuslik kultuur.
Muud võimalust meil ei ole kui Euroopa Liit jätkab endiselt oma destruktiivset tegevust, euroopaliku traditsioonilise identiteedi lammutamist, vihaõhutamist teisitimõtlejate suhtes ning kui see LIIT ei muutu sallivamaks ja tolerantsemaks oma liikmesriikide rahvusliku eneseteadvuse ning kultuuripärandi säilitamise suhtes.

Paul Puustusmaa
Konservatiivide erakond
Harju-Rapla Ringkond

1 kommentaari:

Anonüümne 23. september 2015 13:36  

Millegipärast ei kuule feministide häält kas nad on toetavad musulmanide suhtumist naistesse ja on nõus haaremis olekuga.
Pervod on ka vait kuigi on teada islami suhtumine nendesse.
Pagulaste seas on sommaliast pärit inimesi, pikka aega pole uudistes somaalia piraatidest, kas need on nüüd teel siia.

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP