RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 18. november 2015

Arutelu Euroopa Parlamendis sisserände teemal, üks sõnavõtt

Marine Le Pen (NI). – (FR) Härra juhataja, daamid ja härrad, Eurodaci, mis on Euroopa biomeetriline vahend varjupaigataotlejate jälgimiseks, 2006. aasta tegevust käsitlevas aastaaruandes toodud uusimad andmed näitavad, et alates 2005. aastast on ühe ELi riigipiiri ebaseaduslikult ületanud isikute arv kasvanud 64%. Selline murettekitav areng tõestab, kui tõendeid on vaja, et Euroopa on jõuetu oma välispiiride kontrollimisel ja kordades kasvava, eriti Aafrikast tuleva, ebaseadusliku sisserände ohjeldamisel.

Raportis sisalduv ainus lohutav sõnum on see, et parlament näib olevat avanud silmad asjaolu suhtes, et Euroopa Liidu territooriumile ebaseaduslikult sisenenud sisserändajate massiline seadustamine ei ole iseenesest lahendus ja ei lahenda ka probleemi. Hästi, kiitke issandat! Hoolimata sellest tuli Hispaanial, Belgial, Itaalial ja Madalmaadel esimesena kasutada päästeabinõuna seda ohtlikku seadustamispoliitikat, mis ilmselgelt andis tõuke niiöelda „püüdlemise“ nähtuse tekkeks ning enne, kui nad sellest lõpuks teadlikuks said, mõjutas see rändevoogusid Euroopa naaberriikides.

Olgem siiski positiivsed. Vähemalt oleme algust teinud. Siiski, kui me tahame tõhusalt võidelda ebaseadusliku sisserändega, siis tuleb kiiremas korras rakendada üks meede: taastada Euroopa Liidu välispiiride kontroll. Petutrikk Frontex, tõesti tühi kest piisava personali ja varustuseta, mida isegi mõned Euroopa riigid ei toeta, sest nad on ärevil suveräänsuse säilitamise pärast sisserände haldamisel, ei päästa eales Euroopat sellest põrgulikust spiraalist.

Olles allkirjastanud kuritegelikud Schengeni lepingud, võib Euroopa süüdistada vaid iseennast jätkuva ja kasvava sisserändeprobleemi eest. Ta peab need tühistama ja kiiresti.

Terje Kännola saadetud link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20070926&secondRef=ITEM-002&language=ET&ring=A6-2007-0322

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP