RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 11. november 2015

Eesti Maaomavalitsuste Liit: Raplamaa omavalitsuste juhid tunnevad vastutust

Raplamaa omavalitsuste juhid tunnevad vastutust Eesti Vabariigi kestvuse ja arengu eest.
Me ei saa olla rahul keskvalitsuse poliitikaga, mis järjekindlalt eirab kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikku õigust otsustada kohaliku elu küsimusi; poliitikaga, mille tulemusel kaovad maapiirkondadest töökohad, vähenevad nii era- kui avalikud teenused ja seetõttu lahkuvad inimesed.

Peame vajalikuks, et enne haldusreformi seaduse jõustamist toimub:
1. kõigi Eesti piirkondade jätkusuutlikku arengut toetava regionaal- ja omavalitsuspoliitika väljatöötamine arvestades sealjuures omavalitsuste ja nende esindusorganite ettepanekutega, kaasaarvatud Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogu otsused, mis võeti vastu Tallinna Tehnikaülikoolis 31.03.2012;
2. kohalike omavalitsuste otsustus- ja finantsautonoomia tugevdamismehhanismide reaalne väljatöötamine;
3. keskvalitsuse ja omavalitsuste sisulise ning järjepidavalt toimiva partnerlusstrateegia väljatöötamine.

Võttes aluseks eeltoodu ja veendumuse, et praegusel valitsusel puudub reformide elluviimiseks võimekus ja kohalike omavalitsuste usaldus, teeb Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus ettepaneku Eesti Vabariigi Valitsusel täies koosseisus tagasi astuda Eesti Vabariigi kestvuse ja arengu eest.
Me ei saa olla rahul keskvalitsuse poliitikaga, mis järjekindlalt eirab kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikku õigust otsustada kohaliku elu küsimusi; poliitikaga, mille tulemusel kaovad maapiirkondadest töökohad, vähenevad nii era- kui avalikud teenused ja seetõttu lahkuvad inimesed.

Peame vajalikuks, et enne haldusreformi seaduse jõustamist toimub:
1. kõigi Eesti piirkondade jätkusuutlikku arengut toetava regionaal- ja omavalitsuspoliitika väljatöötamine arvestades sealjuures omavalitsuste ja nende esindusorganite ettepanekutega, kaasaarvatud Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogu otsused, mis võeti vastu Tallinna Tehnikaülikoolis 31.03.2012;
2. kohalike omavalitsuste otsustus- ja finantsautonoomia tugevdamismehhanismide reaalne väljatöötamine;
3. keskvalitsuse ja omavalitsuste sisulise ning järjepidavalt toimiva partnerlusstrateegia väljatöötamine.

Võttes aluseks eeltoodu ja veendumuse, et praegusel valitsusel puudub reformide elluviimiseks võimekus ja kohalike omavalitsuste usaldus, teeb Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus ettepaneku Eesti Vabariigi Valitsusel täies koosseisus tagasi astuda.

Allikas: Liina Miks, Facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP