RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 19. november 2015

Pagulasküsimustes usaldab rahvas Konservatiivset Rahvaerakonda

Värske migratsiooniteemaline uuring näitab, et pagulasküsimustes usaldavad inimesed Konservatiivset Rahvaerakonda palju rohkem kui Reformierakonda või mõnda teist parteid.
Ja see on igati loogiline, kuna EKRE on järjepidevalt olnud kontrollimatu massimigratsiooni vastase võitluse eesliinil. Seda nii ühiskonnas tervikuna nii meeleavalduste kui allkirjade kogumise näol samuti Riigikogu fraktsiooni tegevusega, kus antud teemal on esitatud 1 Riigikogu otsuse eelnõu , 4 arupärimist ja 14 infotunni küsimust ning lihtsalt palju kõnesid ja sõnavõtte kohtadelt ning kõnepuldist.
Turu-uuringute AS viis hiljuti läbi küsitluse, mille tulemused näitavad, et koguni 62% inimesi ei usalda pagulasküsimuses valitsust. Konservatiivset Rahvaerakonda usaldatakse pagulasküsimuses oluliselt enam kui näiteks võimuliidriks olevat Reformierakonda. Selle küsitluse tulemusel on Taavi Rõivas konkurentsitult ebapopulaarseim poliitik, 30% vastanutest usaldab pagulasküsimustes kõige vähem Rõivast. Kõige vähem usaldatakse parteidest pagulasküsimuses Reformierakonda – tervelt 35% vastanutest arvas nii.
Pagulasküsimuses usaldavad inimesed selgelt opositsiooni. 16% usaldab Keskerakonda ja 14% Konservatiivset Rahvaerakonda. Reformierakonda usaldab 13%, Vabaerakonda pagulasküsimustes 8%, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda 7%, IRLi 7%. Kokku vastas küsitlusel 515 inimest.
Nii väikese valimi ja keeruka küsitlusskeemiga saadud vastused on mõnevõrra nihkes ja isegi vastandlike tulemustega. Ka sõltub tulemus valimi rahvuslikust koosseisust ja vastaja parteitruudusest (vastaja on igas küsimuses mingi erakonna vankumata pooldaja). Nii näiteks tekitab imestust Keskerakonna liidripositsioon pagulasküsimuses, samas kui teada on, et Keskerakond on antud küsimuses kuude kaupa madalat profiili hoidnud ehk ei oma antud probleemi osas mingit positsiooni. IRL viimast kohta saab seletada nende kahepalgelisusega, sest valitsuserakonnana toovad nad migratsiooni ja sellega seonduvat maale, aga taustaks ajavad  “isamaalist juttu”. Vabaerakonna nõrk positsioon seletub samuti seisukoha puudumisega. 
Küsitlus oli läbi viidud enne Pariisi veresauna, mis muutis ilmselt paljude inimeste suhtumist migratsioonipoliitikasse igaveseks.
URMAS ESPENBERG

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP