RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 21. veebruar 2018

Maakogu Asutav Kogu: riigiaparaat lähtub otsustes poliitiliste ja äriliste survegruppide huvidest, mitte põhiseadusest

3. veebruaril kogunesid Raikkülas enam kui 70 kodanikuühenduse, organisatsiooni ja kogukonna volitatud esindajad, et arutada olukorda Eestis. Koosolekul loodud Asutav Kogu võttis vastu pöördumise Eesti rahva poole ning asub ette valmistama kohalike maakogude kokkukutsumist üle Eesti.

Raplamaale Raikkülla kogunesid erinevate kodanikeühenduste esindajad. Kohal olid esindajad Setumaalt Saaremaani, kultuuriinimeste ühendused, Eesti Metsa Abiks-liikumine OTT (Otse Tootjalt Tarbijani) ja ka mesinike ühendused.
Raikkülas moodustatud Asutav Kogu võttis vastu alloleva pöördumise Eesti rahva poole ning asub ette valmistama kohalike maakogude kokkukutsumist üle Eesti. Asutava Kogu pöördumise edastasid selle esindajad teadlane Rea Raus ja kirjanik Kaupo Vipp.
Objektiiv avaldab Maakogu Asutava Kogu pöördumise.

Maakogu Asutava Kogu pöördumine Eesti rahva poole
Eesti Vabariik 100 vaimus on 03.02.2018 Raikkülas loodud Asutav Kogu otsustanud kokku kutsuda parteidevälise Eesti Maakogu, mille peamiseks ülesandeks on rahva tahte selge teadvustamine, välja ütlemine ja selle tahte eest kindlameelselt seismine, tuginedes EV Põhiseadusele.

Eestis on täna suurim mure valitsejate võõrandumine oma rahvast – meie poliitilise juhtkonna soovimatus kuulda meie häält ja arvestada sellega küsimuste puhul, mille otsustamiseks rahvas pole valimistel oma mandaati andnud. Kodanike, haritlaste ja teadlaste hääle järjekindel eiramine lõhestab riiki ja on tekitanud suureneva usalduskriisi. Asutav Kogu tunneb, et riigiaparaat lähtub oma toimetustes mõne kitsa poliit- ja ärigrupeeringu või välise survegrupi huvides tehtavatest otsustest, mitte Eesti Põhiseadusest. Meie elukeskkonna ja kogukondade hävitamine on saanud nähtavaks üle maa ja nüüd on aeg seista meie laste ja lastelaste tuleviku eest.
Eesti Põhiseadus sätestab: „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas“. Ning et meie riigi ülesandeks on olla: „…pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi aegade…“. On selge, et kõik see pole kuidagi võimalik, kui meie riiklikud institutsioonid ei suuda või ei taha oma tegemistes arvestada kodumaa looduskeskkonna halvenemisega ja põlisrahva enese tahtega.

Eesti Maakogust saab ühendus taastamaks usaldust ja kaitsmaks meie rahva põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi. Maakogu seab eesmärgiks põlisrahvastele omaste, jätkusuutlikkust tagavate väärtuste säilimise. Maakogule asub keerukates küsimustes oma nõuga toeks haritlastest, teadlastest ja praktikutest loodav priitahtlik Nõukoda. Olgu Maakogu algatus kingituseks meie vabale riigile tema sajandal sünnipäeval. Asutav Kogu asub Maakogu kokkukutsumiseks ettevalmistusi tegema üle Eestimaa ning annab sellest avalikkusele teada.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP