RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 19. veebruar 2018

Varro Vooglaid: põnev lugemine, kuidas asjad pärast 1934. aasta riigipööret käisid

Päris põnev lugemine selle kohta, kuidas Jaan Tõnissoni sõnul Eestis asjad pärast 1934. aasta riigipööret käisid. Jutt käib sellest samast riigipöördest, mida riigikogu ei suutnud alles mõõdunud teisipäeval hukka mõista. Loomulikult tekivad mõtted ka selle kohta, mil määral ja millises vormis on võimalik tõmmata paralleele tänase päevaga.

* * *

Väljavõte Riigivolikogu liikme J. Tõnissoni aruandekõnest valijaile 13. novembril 1938. aastal Tartus “Vanemuise” kontsertsaalis teemal “Riigivolikogu tööst”. // Jaan Tõnisson: Koguteos tema üheksakümnenda sünnipäeva tähistamiseks. Stockholm, 1960. Lk 353-354.

Propagandatalituse poolt ajakirjandusele edastatud keelud ja käsud

27.10.36. Ei tohi avaldada sõnumeid üliõpilaste poolt toime pandud uste ja akende määrimise kohta Tartus.
30.10.36. Ei tohi nimetada isamaaliitlaseks isikuid, kes teevad valimiste eeltöid.
2.11.36. Ei tohi kirjutada endiste riigivanemate märgukirjast Riigivanemale. Sunnitakse avaldama kirjeldusi valitsusliikmete valimiseelsetest propagandasõitudest oma valimisringkondades. Kui sarnaseid teateid avaldatakse vähema kirjaga, siis tuli etteheiteid Propagandatalituselt.
30.11.36. Keelati Omavalitsuste Teenijate Liidu Asemike Kogu resolutsioonide ja ettekannete sisu avaldamine, milles oli juttu elukalliduse tõusust ja palkade normeerimise vajadusest. 12.12.36. Peatoimetajaile anti käsk kirjutada Rahvuskogu valimistest osavõtuks õhutavaid artikleid.
18.12.36. Poliitilise politsei assistent toimetas ajakirjanike ülekuulamist propaganda juhi Oidermaa kõne liiga väikses kirjas avaldamise pärast. Peaministri isiklik korraldus, et ei kirjutataks küsimustest, kas uus põhiseadus läheb rahvahääletusele või mitte.
9.10.37. Ei tohi arvustavalt sõna võtta Ülikooli seaduse projekti kohta. Tartus on tudengid järjekordselt seinu ja kõnniteesid “ilustanud”. Sõnumite avaldamine selle kohta keelati.
9.10.37. Keelati Sirgu surmakuulutuse avaldamine. Sirgu matuste puhul Helsingis anti käsk kirjutada Soome valitsuse suhtes arvustavalt. Käsud ja keelud relvalaeva puhul. Soome valitsuse kohta anti ka mõista, kuidas kirjutada.
4.11.37. Riigikogu valimiste puhul ei tohi avaldada eelteateid selle kohta, kuidas või keda kandidaatideks seatakse, kuidas tehakse ettevalmistusi valimisteks j.n.e. Ei tohi kirjutada elukalliduse tõusust.
31.12.37. Rahvarinde kohta ei tohi kirjutada midagi arvustavalt. Ülikooli seaduse kohta tohib ainult positiivselt kirjutada. Ei tohi arvustada Ülikooli uut Valitsust.
9.1.38. Peaministri isiklik ja kirjalik korraldus: Rahvarinde moodustamisele tuleb suhtuda täie heatahtlikkusega. Ei tule anda värvingut, et siin on tegemist ametlikult poolt juhitava või ametliku organisatsiooniga. Ei või tekitada vastasrinnale sümpatiseerimise muljet. Ülikooli
122
sündmustest ei tohi kirjutada. Ei tohi pealkirjadega tekitada värvingut, millest võiks järeldada vastasrinna suunda. Samuti on keelatud “ridade vahelt” kirjutamine. “Uus Eestiga” vaidlemine on keelatud. (Kiiduavaldused.)
24.1.38. Ei tohi kirjutada sellest, et mõnda ajalehte on karistatud.
30.1.38. Riigivolikogu kandidaatide kohta võib avaldada üks kord tema elulugu ühes pildiga. See korraldus käib ainult väljaspool Rahvarinnet kandideerivate isikute kohta, kuna Rahvarinde kandidaatide kohta võib avaldada niipalju, kui keegi soovib. (Kiiduavaldused.)
3.2.38. Ei tohi suurelt teatada, et Riigikohus on tühistanud Valimiste Peakomitee otsuse.
4.2.38. Eenpalu korraldus peatoimetajaile: Jaan Tõnissoni tänasest päevast peale Tallinna ajalehtede jaoks ei eksisteeri – s.t. tema nime ajalehe veergudel ühenduses poliitiliste päevauudistega nimetada ei tohi. Üldse ei tohi avaldada teateid Tartu vastasrinnast.
12.2.38. Kirikuõpetajate atakeerimise puhul Riigihoidja ja “Uus Eesti” poolt keelati kirikuõpetajate kaitseks artikli avaldamine. Peaminister isiklikult tegi ähvardusi.
15.2.38. Ajutine erand kirikuõpetajate sõimamise asjus, et oleks võimalik avaldada Eenpalu sõnavõttu kirikuõpetajate vastu Võrumaal agitatsioonireisil.
27.2.38. Ei tohi reageerida “Uus Eesti” kirjutistele, kus kommunistide lendlehe abil kahtlustati kommunismi sõbralikkuses rida kodanlise opositsiooni kandidaate.
1.3.38. Keelati valimistulemuste arvuline analüüsimine ja arvustav kommenteerimine. Keelati avaldamast teateid valimiste korrarikkumiste kohta. Võib kirjutada ainult seda, mis Propagandatalitus annab. Pärnu võltsimisloost ei tohi kirjutada.
8.3.38. Valimisringkondade protestidest ei tohi ükski sõna avaldada.
20.3.38. Ei tohi kirjutada põllutööliste palganõudmistest. Ei tohi kirjutada linnaseadusest. Ei tohi kirjutada Presidendi valimiste kohta.
3.4.38. Ei tohi kirjutada kinnisvarade maksustamisest maal.
10.4.38. Ei tohi kirjutada Fuksi nimetamisest Võru maavalitsuse liikmeks. Sellenimeline isik oli enne üks kõva käe tegelane.
24.4.38. Keelati arvustav kirjutamine Maakonna- ja Linnaseadusest, Trükiseadusest, ja üldse kõikidest dekreetidest arvustavalt.
3.5.38. Valitsuse kujundamise kohta ei või avaldada midagi konkreetset isikute kohta.
13.5.38. Arupärimiste esitamise katsetest Riigivolikogus ei tohi kirjutada.
14.9.38. Ei tohi kirjutada vallavolikogude seisukoha avaldustest uue Vallaseaduse vastu.
19.10.38. Kindel käsk, et Tõnissoni sõnavõttudest riigi välispoliitika kohta Riigivolikogus ei avaldataks mitte sõnagi peale ühe rea, et ta kõneles.

Allikas: Facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP