RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 16. jaanuar 2019

Absurd: sotsiaalministeerium eraldab homopropagandat tegevatele võltskodanikuühendustele ligi 250 000 eurot

Illustratsioon: Objektiiv

Sotsiaalministeerium jätkab ka 2019. aastal homo- ja sooideoloogilisele propagandale pühendunud võltskodanikuühenduste heldet rahastamist, kusjuures Eesti peamise homoorganisatsioonina tuntud Eesti LGBT Ühingule eraldatakse suurem aastatoetus kui kunagi varem. Seda toetust kavatsevad homoaktivistid kasutada oma esinduse avamiseks Tartus.

Sotsiaalministeeriumi kaudu eraldatakse 2019. aastaks homo- ja sooideoloogilise propaganda eestvedajatena tuntud Eesti LGBT Ühingule, Eesti Inimõiguste Keskusele ja Feministeeriumi portaali haldavale MTÜ-le Oma Tuba kokku ligi 250 tuhat eurot toetust.
Täpsemalt on otsustatud eraldada Eesti LGBT Ühingu tegevuse toetamiseks 96 000 eurot, Eesti Inimõiguste Keskuse tegevuse toetamiseks 92 010 eurot ja MTÜ Oma Tuba [Feministeerium] tegevuse toetamiseks 60 000 eurot.

Objektiiv pöördus niisuguse rahaeralduse kohta selgituse saamiseks sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanteri poole, küsides milleks täpsemalt need summad eraldati, millega peab sotsiaalministeeriumi sellist maksumaksjate raha kasutamist põhjendatuks, miks nendele väga selge ideoloogilise suunitlusega ühingutele sotsiaalministeeriumi vahendusel järjepidevalt aastatoetust antakse ning miks aastatoetuste summad (vähemalt Eesti LGBT Ühingu osas) aasta-aastalt muudkui kasvavad. Samuti paluti selgitust, miks ei rahuldanud sotsiaalministeerium Eesti LGBT Ühingu 2019. aasta rahastamistaotlust täis ulatuses (ca 140 000 eurot).
Paraku Kanter järelpärimisele ei vastanud.

Võltskodanikuühiskonna riiklik poputamine
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on selline olukord, kus valitsuse heakskiidul kantakse võltskodanikuühendustele igal aastal ideoloogilise propaganda tegemiseks sadu tuhandeid eurosid, väga häiriv ja vastuvõetamatu.
“Sügavalt häiriv on selline asi, et samal ajal, kui SAPTK-s näeme pidevalt annetuste kogumiseks kõvasti vaeva ega saa sentigi riiklikku rahastust, kantakse homopropaganda hääletorudeks olevatele võltskodaniuühendustele igal aastal sotsiaalministeeriumi kaudu üle sadu tuhandeid eurosid. Ühtlasi on see kõnekas näide maksumaksjate raha süstemaatilisest ja põhimõtteliselt kuritegelikust kanaliseerimisest vasakliberaalseks ideoloogiliseks propagandaks. Niisugust ülevoolavat rahastust silmas pidades ei ole liialdus öelda, et Eesti LGBT Ühing tegutseb sisuliselt sotsiaalministeeriumi koosseisuvälise osakonnana,” toonitas Vooglaid ja lisas, et selline võltskodanikuühenduste poputamine tuleks viivitamatult ära lõpetada.
 Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingule eraldatavad aastatoetused muudkui kasvavad. Graafik: Objektiiv


Sotsiaalministeeriumi järjepidev praktika
Varem on Objektiiv välja toonud, et Eesti LGBT Ühing ehk peamine Eestis tegutsev homoorganisatsioon on saanud viimase kuue aasta jooksul sotsiaalministeeriumi vahendusel Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu sisuliselt tegevustoetust 242 526 eurot.
Seejuures on ministeeriumi kaudu eraldatava toetuse maht aasta-aastalt kasvanud: 2013. aastal eraldati nn seksuaalvähemuste esindusorganisatsioonile aastatoetust 6000 eurot, 2014. aastal 22 000 eurot, 2015. aastal 40 000 eurot, 2016. aastal 39 526 eurot ning 2017. ja 2018. aastal koguni vastavalt 65 000 ja 70 000 eurot.
 Paljud küsivad, kui eetiline on valitsuse poolt kanaliseerida sadu tuhandeid eurosid maksumaksjate raha homo- ja sooideoloogiliseks propagandaks, aga vastsündinute elu päästmiseks vajalike meditsiiniseadmete soetamiseks koguda raha annetustena.

 Ka Eesti Inimõiguste Keskus ja MTÜ Oma Tuba on varasematelgi aastatel nautinud sotsiaalministeeriumi kaudu heldet rahastust. Kari Käsperi juhitav ja kampaaniaga „Erinevus rikastab“ tuntuks saanud Eesti Inimõiguste Keskusele on antud nimetatud allikast 2016. aastal 60 000 eurot, 2017. aastal 90 000 eurot ja 2018. aastal 80 000 eurot.
Riigi raha eest radikaalset sooideoloogiat propageeriva ja mh häbimärgistava “aasta šovinisti” tiitli väljaandmisega tuntust kogunud Feministeeriumi portaali haldavale MTÜ-le Oma Tuba eraldati aga 2017. aastal 42 000 eurot ja 2018. aastal 40 000 eurot. Nagu varem Objektiivis kajastatud, rajati Feministeeriumi blogi ja selle sotsiaalmeediaplatvormid 2014. aastal riigi 50 000 euro suurusele rahasüstile tuginedes.
Tähelepanuväärselt on Kadi Viik kui üks Feministeeriumi eestvedajaist olnud aastaid sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja, mis tõstatab põhjendatult küsimuse, kas sotsiaalministeeriumi helded rahaeraldused Feministeeriumile on korrektsed.

Allikas: http://objektiiv.ee/absurd-sotsiaalministeerium-eraldab-homopropagandat-tegevatele-voltskodanikuuhendustele-ligi-250-000-eurot/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP