RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 14. jaanuar 2019

EKRE Soome Osakond: SOOME STATISTIKAAMET AVALIKUSTAS 2017 PERIOODI SEKSUAALKURITEGUDE RAPORTI RAHVUSGRUPPIDE JÄRGI

SOOME STATISTIKAAMET AVALIKUSTAS 2017 PERIOODI SEKSUAALKURITEGUDE RAPORTI RAHVUSGRUPPIDE JÄRGI: Soomlasi raputas 2018 a detsembris avaldatud Soome statistikaameti andmed moslemitest sisserändajate massilistest seksuaalkuritegudest.
* * *
Isegi Soome peavoolumeedia on sunnitud avaldama fakti ja tõde - loomulikult teatavate reservatsioonidega - islamiusuliste immigrantide poolt sooritatud seksuaalkuritegudest laste, tüdrukute ja naiste vastu, mis on kõrgeimad ja sagedaseimad ükskõik millistest teistest rahvusrühmadest Soomes.

Teatavasti on Soome valitsev poliitika ja ühiskonnakorraldus sotsialistlik ja vasakliberaalne ning seetõttu pagulastevastast kriitikat ja tõde naljalt peavoolumeedias ei leia. Neid, kes julgevad siiski pagulastega seotud probleemidele ja nende poolt sooritatud kuritegudele tähelepanu juhtida, nimetatakse rassistiseks, natsideks ja vihaõhutajateks.

Seetõttu on Statistikaameti avalikustatud raport suur võit Soome ühiskonnale ja demokraatiat silmaspidades.

Statistikaameti avalikustatud raport sai suuresti ilmsiks seetõttu, kui ühiskonnas hakkasid sotsiaalmeedia vahendusel ilmuma teated massilistest laste ja tüdrukute ning naiste vägistamistest moslemite poolt. Viimased teated tulid Oulust, kus moslemite vägistatud noorim oli umbes 10- aastane tüdruk ja kus ühte tüdrukut kahtlustuste kohaselt vägistasid kuni 7 moslemit.

NB!
Statistikaameti raportis ei kajastu nt isikud, kellel puudub alaline sissekirjutus Soomes - nt turvapaiga pagulased, turistid. Samuti on statistikas ära toodud AINULT need seksuaalkuriteod, mis on raportis kirjeldatud perioodiks (2017) juba lahendatud ehk siis kohtuotsustega.

Statistikaameti andmetel oli 2017 a 23,6 protsentti kõigist seksuaalkuritegudest ja 30,5 prosenttia vägistamistest sooritatud immigrantide poolt.

Aastal 2017 tehti Soomes 2 237 seksuaalkuritegu. 529 korral oli tegemist immigrandiga. Aastal 2017 oli seksuaalkuritegudest vägistamisi 938 ja 286 korral oli tegijaks immigrant ehk 30.5%.

NB!
Siinkohal tuleb arvestada faktiga, et kui immigrant on saanud enne (seksuaal)kuriteo sooritamist Soome kodakondsuse, siis tema ei kajastu enam päritolumaa järgses statistikas, vaid Soome kodanike poolt sooritatud (seksuaal)kuriteo statistikas.

Seetõttu on avalikustatud 2017 a perioodi seksuaalkuritegude andmetes kõrge ka ”Soome kodanike” poolt sooritatud seksuaalkuritegude määr.

Kõik see viitab aga faktile ja tõele, et islamitaustaga migrantide poolt sooritatud seksuaalkuritegude arv on veel kõrgem kui avaldatud statistikast välja võib lugeda.

Statistikaameti andmete kohaselt on seksuaalkuritegudes esirinnas moslemitest neegrid Aafrika riikidest, millele järgnevad moslemiriigid Lähis-Idast ja mujalt maailmast. Ülejäänud immigrantide rahvused jäävad moslemitest aga kaugele selja taha.

Veel üks tähelepanek.
Perioodil jaanuar - november 2018 on politseile laekunud seksuaalkuritegudes kahtlustuse saanud ainuüksi 157 korral iraaklastest moslemid. Kahjuks ei selgu avaldatud infost, kui palju nimetatud perioodil oli politsei poolt registreeritud seksuaalkuritegusid kokku.

KOKKUVÕTTEKS.
Teatavasti on vasakäärmuslased ja liberaalid ühed häälekamad islami ja moslemite immigratsiooni pooldajad ja kaitsjad.

Moslemite masssilise seksuaalkuritegude valguses on iroonia ka selles, et Soome kodakondsuse saanud üks moslemist seksuaalkurjategija tegi "karjääri" ka Soome SDP (sotside) erakonnas.

SEYDOU KOUANDA sai Oulus aastal 2016 vangistuse oma tütre seksuaalse ärakasutamise pärast. SEYDOU KOUANDA oli SDP (sotside) erakonna liige, Oulu ringkonnakohtu vandekohtunik ning osales SDP ridades ka kohalike omavalitsuste valimistel.

Kahjuks arvavad Eesti vasakradikaalid ja liberaalid jätkuvalt oma küünilisuses, et Eesti ühiskonnas käituvad siia imporditud moslemitest ”pagulased” kuidagi teisiti ja ei hakka vägistama Eesti lapsi, tüdrukuid ja naisi.

Kui vasakradikaalidest aktivistid, MTÜ-d ja poliitikud jätkavad, toetavad ja propageerivad Eesti rahva tahte vastast immigratsioonipoliitikat, siis tuleb nad võtta vastutusele.

allikad:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005933247.html

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/11dbd441-2b98-425a-9b73-a4a6bce7f362

NB! Statistikahuvilisele - rohkem statistikat leiab www.is.fi viitelt.

...
Toimetas: Valver Kõrgemäe /EKRE Soome osakond/

Allikas:Facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP