RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 23. jaanuar 2019

Head sõbrad ja toetajad!

Indrek Särg, Riigikogu kandidaat 2019, 772.

Hea Tartu valija,
olen Indrek Särg - tartlane juba neljandat põlve. Minu insenerist vanaisa koostas Tartu turuhoone betoonkonstruktsioonid, minu naistearstist isa aitas ilmale suure osa Tartu tänastest elanikest. Minu tööks on olnud harida tudengeid nii Tartu Õpetajate Seminaris, Tartu Ülikoolis kui Tartu Teoloogia Akadeemias. Olen käinud eesti keelt ja kultuuri õpetamas ka välisülikoolides ning aidanud Venemaa alla jäänud sugulasrahvastel jäädvustada oma keelt ja kultuuri ning neid maailmas tutvustada.

Ülikoolitöö kõrvalt andsin järele oma poisipõlveunistusele ja läksin õppima Eesti Mereakadeemiasse. Lõpetasin laevajuhidiplomiga ning suvepuhkuse ajal võite mind nüüd kohata reisilaevade kaptenisillal. Kogemuste kasvades on suvisest harrastusest saanud elukutse, sest möödunud suvel valiti mind Eesti Merekooli siseveelaevanduse õppeliini juhatajaks ning Tartu filiaali juhiks.
Poliitikast olen huvitunud poisipõlvest peale, kui koos vanaisaga kuulasin välisraadiote saateid. Elasin tudengina tulihingeliselt kaasa Eesti vabanemisele ning seejärel lootsin, et meie riigi arengut juhitakse põhiseaduse alusel õiges suunas - omariikluse ja iseseisva rahvusliku arengu teel. Eeldasin, et pere ja õppejõuameti kõrvalt pole minul enam vajadust poliitikasse aktiivselt sekkuda.
Paraku on Euroopa Liidu väga murettegev suund nüüdseks näidanud, et kui me ei avalda aktiivset vastupanu, siis on meil rahvana järjest vähem võimalusi jääda omal maal kestma, rääkimata majandusliku ja kultuurilise sõltumatuse säilitamisest. Kooseluseadus ja migrantide pealesurumine pagulaste nime all sai minu jaoks viimaseks piiriks, kus tundsin: tuleb teha kõik, mis võimalik, et hoida Eestit rahvuslikust katastroofist.

Ma polnud varem ühegi erakonna liige, ent 2015 astusin EKREsse ja samal aastal valiti mind EKRE Tartu ringkonna esimeheks. Kohalikel valimistel 2017 kandideerisin EKRE esinumbrina Tartu linnapeaks ning sain istuva linnapea järel linnapeakandidaatidest Tartus teise häältetulemuse. Tartu linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimehena olen nüüdseks saanud linnaeelarve ja muude oluliste arutelude kaudu ka eelteadmisi, kuidas peaks toimima riigikogus. On ilmne, et Eesti arengut saab põhimõttelistes küsimustes suunata vaid seadusliku rahvaesinduse ehk riigikogu kaudu. Seetõttu pean kandideerimist enda kodanikukohuseks.

Riigikogul seisavad ees otsustavad ülesanded:
migratsioonitulva tõkestamine, eestlaste arvukuse kahanemise peatamine ja pööramine kasvule, kohaliku ettevõtluse hoogustamine siinsele toorainele ja töökogemusele toetudes ning vähendades maksukoormust, eestikeelse linnakeskkonna ja hariduse tagamine kõikjal Eestis ning eriti olulisena: vastuseis süvenevale tallinnismile. Senised valitsejad on Eestit juhtinud Tallinna-keskse linnriigi poole ning selle vältimiseks tuleb nüüd taas hakata ülejäänud Eesti, sealhulgas Tartu ja Lõuna-Eesti osatähtsust tõstma. Just Tartul on eeldusi olla Tallinnale veenvaks vastukaaluks ja tagada Eesti terviklik arenemine. Eesti teises suurlinnas Tartus on tugevamalt hoitud eestimeelsust ja -keelsust, seevastu Tallinnas domineerivad järjest rohkem välismõjud ja võõrkeeled. Pärast valimisi on Tartul suur oht sattuda Tallinna tugevneva surve alla, kuna Tartu osakaalu vähendades saab Tallinn endale võimalusi juurde. Seetõttu algab tervikliku Eesti taasloomine just Tartu positsiooni kindlast hoidmisest ja tõstmisest Eesti riigis ning Tartu ja Lõuna-Eesti võimaluste järk-järgulisest suurendamisest. Vali riigikokku põlistartlane Indrek Särg, kes julgeb ja oskab seda teha! Kui Tartu tõuseb, siis Eesti elab!

Meie esimesi võitlusi tuleb ilmselt valdkonnas, mida praegu tajuvad alles vähesed: Euroliidu survel ning kaugküttefirmade huvides tahetakse Eestiski järjest vähendada ahjude ja väikekateldega kütmise võimalusi. Eramuomanikud tahetakse sundida üle minema kaugküttele või muretsema kalleid korstnafiltreid, mis aga võivad vanemate majade küttesüsteemid sootuks ära lagundada. Selles võitluses tuleb kindlalt seista eramajaomanike poolel! Erakütte säilitamine on nii eestlaste majandusliku sõltumatuse, puiduressursi parema kasutamise kui kaitsevõime tagamise seisukohalt ülioluline. Kui riik või kohalik omavalitsus hakkab nõudma eramuomanikelt kaugküttele üleminekut või korstnafiltrite paigaldust, siis tuleb need kulud täielikult katta riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest, pannes neile ka kogu vastutuse võimalike tagajärgede eest.
Ühte hoides suudame võita ka võimsaid vastasteid, koos tegutsedes loome Eestit tänastele ja tulevastele põlvedele!

Tartu tõusu ja terve Eesti eest!

Indrek Särg #indreksärg

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP