RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 17. jaanuar 2019

EESTI MEEL: Eesti-200 probleem — eestlased

Miks külvab Eesti 200 Moskva meedia kaudu Eesti umbvenelasse estofoobia pisikut


EE luges kokku ↬ Kristina Kallas kordas Jesti-dvesti-"apartheid"ikampaaniat õigustaval pressikal sõna probleem 48 korda…
video

Probleem tähendab lahendamata küsimust. Venelastega, eriti Narvas elavate ja iseäranis noore põlvkonnaga tal seda ei ole:
… noor eestivenelane tajub, et talle on kõik uksed valla… Vene noored peavad Eestit… kodumaaks ja identifitseerivad end eurooplasena. Viimane integratsioonimonitooring näitas, et noored eestivenelased usaldavad Eesti riiki samaväärselt eestlastest noortega.
Kristina Kalda intervjuust Valle-Sten Maistele 13.5.2016 Sirbis
Ehk siis see ei näigi probleemina, et…

Eestis on 166 tuhat umbvenelast. Jääb veel üle nn eestivenelaste vanem põlvkond, kes moodustab lõviosa neist umbkeelseist tuhatkonnist, kelle president mingil juhul pole naine. Kuid nendeni ulatub jesti-dvesti kohatu kampaania Kremli-meediumide kaudu. Kuhu siis veel võiks ühe-päeva-liblika käekäiku trotsiv valimissõnum Hobujaama trammipeatusest minna edasi — igavikku omale otsima!

Kalda Kristina tegelik probleem on 28 aastat tühja tööd ja luhtaläind projekte, lõputut fondide ja vaimunärimist lõimumislipu all. Teooriat ikka ja jälle kummutav praktika on näidanud, et Kallas ja punaprofessorid…

Hauguvad vale puu all. Eesti haridus on igale muulasele vaba, vastupidi Eesti-200 valimisloosungile: 〔ainult eestlastele!
Meie keel ei ole muulasele enamasti ka saavutamatu. Kui näiteid vastupidisest leidubki, siis pole põhjuseks kindlasti eesti rahva ksenofoobia…Milleks see apartheid i vale? — Ikka selleks, et ajaloolisi tõsiasju varjata või pahupidi pöörata! Ei saa väsida kordamast — nende ratsuks on alatu…

Propagandamüüt vaenatud venekeelsest vähemusest. Tavapäraselt on Eestis venekeelseks loetud venelasi või teisi kohalikke muulasi, kes valdavad kõigist muist keeltest paremini vene keelt. Õigupoolest pole suurem osa venekeelseid EV-s aga mitte venelased, vaid mõne muu rahvuse, k. a põlisrahva liikmed eestlased.

Moskva lõi venekeelse vähemuse — Russian speaking minority  termini ja manab venekeelsete diskriminatsiooni Baltikumis varjamaks sovetlikku apartheid i : inimsusvastaseid roimi, räiget etnotsiidi, massideportatsioone ja kolonisatsiooni, millega kaasnesid kohaliku keele mittevaldamise (umbkeelsuse), elu- ja töökoha-valiku eelisõigused kolonistidele, samuti koloniseeritud pärisrahvaste kohustus vene keelt vallata.

Kummutamaks nende jutupunkte Eesti või Läti "etnokraatliku režiimi" kurjusest õigusrikkujana piisab tõdemusest, et umbkeelsus — so suutmatus rohkem kui üht keelt vallata — ei ole inimõigus.
Nende oma kodukootud nurilõimetis sunnib Kallast jt taolisi elukutselisi lõimijaid pöörduma karjääri- ja tuluvõimaluste otsingule poliitikas. Seks ongi neile vaja epateerivaid valesid, libateadust ja pidurdamatut Lasnamäge.
 Kalju Laid @KaljuLaid

❄ TALILINN
Kavatsen Kadriorust Lasnamäe nõlvale asuda seepärast muulaseks muutumata. Lastes Kalda Kristina väidete üle vaid laia eesti naeru 😀😂😅🌇
Mu madam, milleks säherdune üldistus ⁉️ #Eesti200 = poliitiline okse #KristinaKallas

 Talilinna kesikmeer tundis konkurenti oma jahimaal ja pani vastu

Taavi Aas Kristina Kallase diagnostikast: segregatsioonijutt on ülepingutatud, venelasi kolib ka Piritale!
Statistika vastu aga ei saa. Lasnamäe on muulaskonna suurim asupaik Eestis. Lasnamäe venelaste pärast see sõda käibki. Ja asumi poliitilise sissetöötamisega — ärgitades estofoobiat — on kiire.
Lisaküsimus: kes on Kristina Kallas seisuga aasta 2019 algus?
Dr Kristina Kallas on TÜ Narva kolledži direktor,
Integratsiooni SA nõukogu esinaine ja
Eesti-200 liider,
hariduselu,
integratsiooni- ja
migratsioonispetsist teadur

Isiklik elu
Kristina emakeel on vene keel.
Ta on sündinud 29.1.1976 Kiviõlis.
Tema vanemad elavad samas asulas praegugi.
Tema vend Silver Kallas on amatöörliiga korvpallur.
Ta tutvus poolakast (elu)kaas(l)a(se)ga Adrian Bienieckiga XXI saj
algul Budapestis ning elab peamiselt Tartus; neil on 3 last: 10a, 8a, 6a.
Kristina on reisihuviline ning elanud peale Eesti Ungaris, Poolas ja Vietnamis.

Teaduselu — vt siin!

Võimuelu
Alates 3.11.2018 Eesti-200 erakonna esimene juht — juhatuse esinaine.
Potentsiaalse partner—konkurentpartei EKRE Uute Uudiste veebist
(mõneti oletuslikult):
Tõendamata andmeil olnud üks ta vanemaist Interrinde-aktivist.
Isegi kui see pole nii, on Kalda vaated Eesti omariiklusvastase Interrinde omad – tema kaksikkeelsuse ja keeleõiguste jutud sobiks pigem tollele seltskonnale AD1988…

Kalda vaateist annavad aimu tema üllitiste valiknimestiku pealkirjad:
• Mida varem eesti ja vene lapsed ühte kooli paneme, seda parem! ML 31.5.2018
• Avatud rahvuslus peab muutuma vähem etniliseks, ÕL 28.2.2017
• Riik on pagulased unarusse jätnud, PM 11.4.2012
• Ajalugu tuleb arutada ühiskondlikul debatil, EPL/Delfi.EE 21.5.2007
• Millal ikkagi sündis eesti rahvus, EPL/Delfi.EE 22.11.2004

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP