RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 19. aprill 2019

Mart Helme: olen kriitiline meie eriteenistuste suhtes. Nad täidavad poliitilist tellimust

Foto: Rauno Volma. 

Mart Helme peab meile nii majanduslikuks kui ka demograafiliseks ohuks odavat tööjõudu, mis surub palgad maha, jätab maksud riigile tihti maksmata ja toob põhiliselt uut kontingenti venekeelset elanikkonda.

• Siseministri ametikohale astuv EKRE esimees Mart Helme loodab eriteenistused kontrolli alla võtta.
• Ta otsib võimalusi Venemaa propagandat tõkestada ja riigisaladust hoidvaid venelasi tugevamalt kontrollida.
• Idufirmadele lubab ta, et arenenud maailmast tööjõu toomisega probleeme ei teki.

* Olete juba üsna eakas. Kas peate vastu, kui ministrina on vaja teha nädalate kaupa 12-tunniseid tööpäevi?

Juba mitu kuud on läinud vähemalt kümnetunniste tööpäevadega nii valimiskampaania kui ka koalitsioonikonsultatsioonide ajal. Erakonna juhtimine, suhtlemine – ei saa kurta, et vastupidamisega oleks probleeme.

* Olete praeguseks aru saanud, kas kaitsepolitseiamet allub Eesti vabariigile või Euroopa Komisjonile?
Luureasjad on keerulised. Küsimus on esitatud irooniaga, aga tegelikkuses on siseministeeriumi valdkonnas mitte ainult kaitsepolitsei, vaid ka kriminaalpolitsei, politsei- ja piirivalveamet laiemas plaanis ikkagi osa suurest üleeuroopalisest ja rahvusvahelisest võrgustikust, kus käib väga tihe, kohati ka väga salastatud infovahetus, mis ei saagi jõuda laiema avalikkuseni.

Loomulikult on kõik need teenistused Eesti teenistused, aga loomulikult arvestavad kõik need teenistused laiema pildi, koostöövajaduse ja teinekord koostöö kaudu tulnud suunistega.

* Kuidas te selgitaksite oma varasemat väidet, et Eesti eriteenistused töötavad Euroopa Komisjoni heaks?

Olen tegelikult öelnud, et nad töötavad lähtudes Euroopa Komisjoni ainuõigeks kuulutatud, poliitilise liinina järgitavast ideoloogiast. Selle järgi on igasugused rahvuslikud jõud ohumärgiga märgistatud. Sellega meie eriteenistused ei peaks tegelema. Nad ei peaks tegelema poliitikaga, aga me näeme, et kõiki liberaalse demokraatia dogmasid peab järgima ja kui neile oponeerida, oled kohe dissident. Niisugust nõiajahti, inimeste lahterdamist, ühiskonna lõhestamist, nagu näeme viimasel ajal, ei mäleta ma ka kaugest nõukogude ajast, mida ma kaugeltki ei idealiseeri. Vastupidi, vihkasin nõukogude korda kogu südamest. See, mis toimub Euroopas, vihakõne kriminaliseerimise katsed, inimeste jaotamine õigeteks ja valedeks poliitiliste eelistuste põhjal on hirmuäratav, õõvastav, sellega ei saa nõus olla. See on koht, kus suhtun meie eriteenistustesse kriitiliselt. Nad paraku täidavad poliitilist tellimust. See on teema, mis minu ministriks olemise ajal tuleb kindlasti lauale.

* Millised eriteenistused?

Mis me täpsustama hakkame.

* Kaitsepolitsei, välisluureamet?

Küll me töö käigus vaatame. Välisluure ei allu siseministeeriumile, vaid kaitseministeeriumile.

* Kuidas kapo poliitikasse sekkub?

See on provotseeriv küsimus. Lugege raamatutest, kuidas eriteenistused läbi aegade on töötanud. Kuidas ehitatakse üles ja kasutatakse agentuuri, kuidas kasutatakse agentuuri poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Lugege tarku raamatuid ja siis võite deduktiivset meetodit kasutades teha järeldusi selle kohta, kuidas meil ja Euroopas laiemalt eriteenistused töötavad, tuginedes vanadele, järeleproovitud stampidele. Tänapäeval on lisandunud elektroonilised võimalused, mis muudavad inimeste jälgimise palju kergemaks.

* Kritiseerite väga teravalt kapot, mis on teie haldusalas...

Olen kritiseerinud. Kui saan ministriks, kohtun inimestega, vestlen nendega, teen neile selgeks, mida arvan ühest, teisest või kolmandast asjast. Kuulan ära nende selgitused ja siis vaatame, kuidas meie koostöö edasi kulgema hakkab.

* Olete öelnud, et eriteenistustel on agente poliitikas, ajakirjanduses ja avalikus sektoris. Kes need agendid on?

Kui ma oleksin näinud töölepinguid või tasustamisdokumente, saaksin sajaprotsendilise kindlusega väita. Praegu saan tugineda vaid oma visuaalsele vaatlusele, mis ulatub päris pikkade aastate taha. See visuaalne vaatlus on mulle jätnud mulje nii mõnestki inimesest nii poliitikute kui ka ajakirjanike hulgas. Kui keegi arvab, et see on vandenõuteooria, siis lugege tarku raamatuid, kus kirjeldatakse, mismoodi värvatakse agente, mõjuagente, kuidas apelleeritakse inimeste edevusele, ahnusele ja naiivsusele, et kasutada neid ära mingite eesmärkide saavutamiseks. Eriteenistus, millel ei ole võrgustikke, ei ole eriteenistus. On arusaadav, et igal eriteenistusel peab olema informaatorite võrgustik, võimalikult ulatuslik informatsioon kõigest, mis ühiskonnas toimub ja mis võib ühiskonnale kujutada ohtu. Täiesti ilmselge, et need võrgustikud on olemas, aga need on salastatud.

* Kas arvate, et ministrina leiate kaitsepolitsei majast kaustad agentide toimikutega, kus on paberid kaastööga nõustumise kohta, agendinimed, rahastamisdokumendid?

Loomulikult on sellised asjad olemas. Mitte ainult kaustikud. Ma arvan, et elektroonilised andmebaasid on ka nende kohta, kes ei ole otsesed kaastöölised, vaid kahtlusalused, jälgitavad, võimalike ohuallikatena tuvastatud. See ongi nende töö. Kui nad seda ei tee, siis milleks me neile maksame? Kurja juur pole mitte selles, et neil on võrgustikud, et nad jälgivad inimesi ja on kursis sellega, mis toimub, tihti isegi inimeste peas, vaid selles, kui seda hakatakse kasutama mingite poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, riigi sise- ja välispoliitika mõjutamiseks. See ei ole ühelegi eriteenistusele lubatud. Nende volituste hulka ei kuulu poliitika kujundamine. Ma tahan selgusele jõuda, loodetavasti ka jõuan, et nad ei tee seda. Mul on ainult väga hea meel, kui ministrina saan sajaprotsendilise kindluse, et nad sellega ei tegele.

* Kas arvate, et kapol võivad olla oma salajased kaastöötajad erakondades, sh EKRE-s?

Loomulikult. See on nende elementaarne tööülesanne.

* Kui EKRE-s võivad olla salajased kaastöötajad, siis kas olete EKRE-s tegelenud ka vastuluurega?

Meil ei ole luuret ega vastuluuret, pole oma relvaüksusi, pole oma löömameeste üksusi, pole midagi sellist, milles meedia on proovinud meid süüdistada. Erakond ei ole ju ka nii suur, et erakonnas aktiivselt tegutsevate inimeste puhul teinekord mingid asjaolud silma ei jääks.

* Mida peaks EPL-i peatoimetaja vaatama, kui ta kahtlustab, et mõni alluv on hoopis kapo kaastöötaja? Kas on mingi muster?

On jah. Üsna tüüpiline. Korduvate juhtumite puhul on väga selgelt näha, kuidas kõik algab ja milleni kõik viib. Jah, muster on olemas, olen seda elus mitu korda kogenud, ka erakonna töös korduvalt, aga ma ei hakka teile seda mustrit ütlema. Nuputage ise.

* Peate äkki ka mind kapo kaastöötajaks?

Äkki olete, kust mina tean.

* Kas teie poliitilised konkurendid saavad olla kindlad, et te ei kasuta kurjasti kogu seda eriteenistust, võimu ja infot?

Nad võivad olla selles kindlad. Ma ei kasuta seda kurjasti, nagu ei ole ma kurjasti kasutanud võimalust laimata oma poliitilisi oponente nii, nagu poliitilised oponendid laimavad mind ja meie erakonda. Me ei ole laimanud, me oleme süüdistanud neid konkreetsetes pahategudes, rumalustes ja selles, et nemad kuritarvitavad nende käes olevat infot.

* Teie veebiportaal Uued Uudised on üsna kurja sõnakasutusega. Olete kindel, et portaal pole kunagi läinud mõne teie poliitilise oponendi suhtes üle piiri?

Mida võtame üle piiri minekuna? Võib-olla mõne krõbedama sõna kasutuse mõttes jah, aga mitte sõnaväänamise ja laimamise asjus, mida teeb igapäevaselt ka teie meediagrupp.

* Koalitsioonileppes on kirjas, et majandusele kasulikku migratsiooni ei piirata. Kes on majandusele kasulik migrant?

Isegi mitte migrant, vaid spetsialist. Ma spetsialiste ei nimetaks migrantideks, sest inimesed, kes on valdkonna spetsialistid ja tulevad siia ametlikult seda rada pidi, mida seadusandlus ette näeb, on täiesti aktsepteeritavad. Nende inimeste arv ei ole Eestile ka demograafiliselt ohtlik.

Oleme kriitilised odavtööjõu massilise sisserände suhtes. Kõrgelt kvalifitseeritud inimesed on teretulnud, sest nad aitavad kaasa sellele majandusmudelile, mida tahame näha – kõrgtehnoloogiline, kõrgetasemelist lisandväärtust tootev majandus.

* Kas välisspetsialistidest sõltuvad idufirmad võivad olla kindlad, et nende ärimudel ei kannata, sest nad ei saa tuua vajalikke spetsialiste?

Nad saavad ju tuua. Palun väga, Euroopa Liidus on tööjõu vaba liikumine. Meil on tööjõu vaba liikumine ka Ameerika Ühendriikide, Kanada, Austraalia, Jaapani puhul. Sealt kõrgelt kvalifitseeritud inimesi leida peaks idufirmade jaoks olema täiesti võimalik. Oht meile nii majanduslikult kui ka demograafiliselt on odav tööjõud, mis surub palgad maha, jätab maksud riigile tihti maksmata ja toob põhiliselt uut kontingenti venekeelset elanikkonda.

* Koalitsioonilepingus on punkt vaenuliku mõjutustegevuse tõkestamise kohta. Milline see mõjutustegevus on ja kuidas seda tõkestada?

Vaenulik mõjutustegevus on näiteks ühe naaberriigi telekanalid, kus päevast päeva räägitakse meie riigist ja eesti rahvast valet, ässitatakse siinseid venelasi. See teema oli arutlusel. Konkreetsed sammud mõjutustegevuse piiramiseks tulevad töö käigus.

* Kas nüüd, kui olete siseminister, tuleb venelastest riigisaladuse hoidjatele karmim turvakontroll, nagu te sügisel lubasite?

Siseminister päris üksi ei saa, me peame koalitsioonis sel teemal saavutama konsensuse. Nagu näitab ka viimane arreteerimine – endine kaitsepolitseinik, jällegi venekeelne inimene, kes lahkus teenistusest, sest ta ei olnud võimeline või tahteline eesti keelt ära õppima.

Järjekordne näide sellest, et üks vene keelt emakeelena kõnelev inimene on osutunud Eestile ebalojaalseks. Probleem kui niisugune on olemas. Kuidas me sellega tegeleme, kuidas selle lahendame – selles asjas tuleb koalitsioonis saavutada kokkulepe.


Allikas: https://epl.delfi.ee/news/eesti/mart-helme-olen-kriitiline-meie-eriteenistuste-suhtes-nad-taidavad-poliitilist-tellimust?id=85946319

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP