RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 29. märts 2011

9. mail korraldatakse Raadil miiting punaste poolt mõrvatute mälestuseks

SI-133

Küüditamise mälestuspäeval, 25. märtsil esitas MTÜ Kristlik Hoolekanne ja Haritus Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonnale avalduse mälestussündmuse korraldamiseks 9. mail Raadi memoriaali juures. Meenutatakse Punaarmee ja NKVD ohvreid, kes Stalini ajal Tiksoja metsast Raadi parki ümber maetud. Sõna võtavad asja uurinud ajaloolased.

9. mai on sümboolne kuupäev: niinimetatud Suure Isamaasõja aastapäev, mis eestlaste jaoks on raudeesriide langemise ja hüljatuna kommunistliku režiimi alla langemise päev.

Mälestussündmus algab kell 16, et mitte segada Punaarmee pooldajate miitingut, mis kestab kell 10-15. Lõuna politseiprefekt Tarmo Kohv teatas juba 18. novembril Kuku raadio Tartu linnatunni saates, et tänavu 9. mail toimub Raadi pargis Punaarmee pooldajate miiting, kui just ei jooda viina. Praegune vorm ei õhutavat korrarikkumist, kuigi küsija mainis, et toimub metsavendade jäänustel tallamine.

Prefekt Kohv ütles ka, et politsei ei takista mitte kedagi meeleavaldusele kogunemast, otsustajaks on Tartu linn. Ometi eelmise aasta 9. mail rahvuslikku kogunemist, mida püüdis korraldada seesama MTÜ Kristlik Hoolekanne ja Haritus, ei toimunud ning Tartu linna kultuuriosakonna väitel takistas seda just politsei, vt http://www.si.kongress.ee/okupatsioonisuembolite-vastu-suunatud-miiting-raadil-keelati-aera-politsei-pakub-alternatiivi-2.html

"Punaarmee veteranide - Eesti rahva mõrtsukate ning timukate joomapidu ja tants nende ohvrite jäänustel jätkub. Käesoleva algatusega soovime meentutada, et mitte kõik ei ole unustanud Eesti rahva ohvreid.Miitingul mälestatakse NKVD ja Punaarmee ohvreid ning meenutatakse Tartu linnavalitsusele ja volikogu esimehele Aadu Mustale nende eelmise aastal antud lubadust paigutada Raadile selgitavad tahvlid, kes seal tegelikult puhkavad," märkis miitingu korraldaja Veiko Rämmel.

Kavatsetakse ümber lükata ka ümber eksitav teave, mida kannab müüridel eesti- ja venekeelse sõnumina 1975. aastal okupatsioonivõimude poolt Raadile püstitatud monumentaaltaies:
1941 SUUR ISAMAASÕDA 1945
OMA KAITSJAID JA VABASTAJAID –
KÕIGI NSV LIIDU RAHVASTE POEGI –
MÄLESTAB TÄNULIK TARTU AJAST AEGA.
Mullu 19. mail sai Veiko Rämmel Tartu linnavolikogu esimehe Aadu Musta ja linnapea Urmas Kruuse allkirju kandva kirja http://www.si.kongress.ee/tartu-lubab-paigaldada-raadile-infotahvli-ja-selgitada-vaelja-uehishaua-ajaloolise-toe-2.html, kus lubati Raadi pargi problemaatika lahendada. Tartu linn pakkus välja esimese sammuna memoriaali juurde infotahvli paigaldamist, mis selgitaks, mis tegelikult Tartus 1940. aastail toimus. Lubati ka alustada surnukehade otsingut Raadi pargis: "Oleme teinud ettevalmistusi, et seda ääretult palju lugupidamist ja häid tavu austavat ettevõtmist algatada. See on vajalik ajaloolise tõe väljaselgitamiseks."
Tänavu suvel rahvaalgatuse korras teostatud küsitlusest ilmnes, et vastajad olid ülekaalukalt seda meelt, et punakatk tuleb Raadilt minema saada. Kokkuvõtet saab lugeda http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=4055&lang=est

Allikas: MTÜ Kristlik Hoolekanne ja Haritus
Kontakt: teoloog@gmail.com

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP