RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 31. märts 2011

MATTI ILVES: KIRI PRESIDENDILE

Tere austatud president hr.Ilves!

Kirjutasin Teile umbes kuu tegasi murest kantud kirja, seal oli juttu Eesti iseseisvuse kadumisest ja põhiseadusega seotud probleemidest. Vastust ma kahjuks ei ole saanud, aga see selleks.
Tahan jagada Teiega veel ühte tõsist probleemi.
2000. aasta rahvaloenduse andmetel elas Eestis 1 370 052 inimest, neist eestlasi oli 930 219. Seega eestlaste hulk võrreldes kogu elanikkonnaga oli 68%.
Rahvastikuregistri avaldatud andmetel oli Eestis elanikke 1 365 463, eestlaste arv on aga langenud päris tunduvalt ja on praegu 836 335, mis moodustab kogu elanikkonnast vaid 61%.
Siit selgub, et kümnendi jooksul on eestlaste osatätsus vähenenud Eestis 7%, kui sama tendents jätkub on eestlased vähemusrahvus enda ajaloolisel kodumaal umbes 30. aasta pärast. Võib aga täiesti kindlalt arvata, et impeeriumis (mitte küll klassikaline, puudub valitsev rahvus, mida asendab edukalt bürokraatia)  Euroopa Liit selline olukord süveneb veelgi. Meid valmistatakse juba ette neegrite ja araablaste lahkeks vastuvõtuks hiljutise kampaaniaga "erinevus rikastab", samuti kasvab arvatavasti eestlaste väljaränne ja väheneb ka sündivus tänu naisõiguslaste aktiivsele tegutsemisele ja moraalitu liberaaldemokraatia mõjuga perekonnale, järjest rohkem on nn. vabaabielusid, kasvab ka üksikemade arv. Hiljuti toodud optimistlikud teated rahva arvu vähenemise pidurdumisest möödunud aastal seda suundumust ei muuda.
Kogu eenavat arvesse võttes võib prognoosida, et eestlased muutuvad vähemusrahvuseks enda kodumaal  20. aasta pärast. Juba taasiseseisvuse algul meid hoiatati, et eestlased ei ela teist liitriiki kuulumist enam üle. Paistab, et praegu saavad meie poliitilised liidrid hakkama asjaga, mis omalajal käis ülejõu isegi Stalinile, Hruštšovile ja Brežnevile.
Loodan seekord saada vastuse. Kuidas Teie neid probleeme näete ja kas need on üldse probleemid?

Lugupidamisega,
Matti Ilves
VASTUS:

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
Tel 631 6202 Faks 631 6250 E-post vpinfo@vpk.ee Veebilehekülg www.president.ee
A. Weizenbergi 39, 15050 TALLINN
Hr Matti Ilves
matti.ilves387@gmail.com
29.03.2011 nr 2.6-2/894-2

Lugupeetud härra Ilves
Vabariigi Presidendi ülesandel tänan Teid 19. märtsi 2011 pöördumise eest. Lisan, et
eelmine Teie pöördumine on Vabariigi Presidendi Kantselei registris registreeritud
10. septembril 2010. Teie poolt mainitud veebruarikuine pöördumine ei ole kahjuks
kantseleisse jõudnud.
Eesti rahvastiku rahvusliku koosseisu kohta saab täpsemaid andmeid käesoleva aasta
lõpus ja tuleva aasta alguses toimuva rahva ja eluruumide loenduse andmete töötluse
järel. See annab kõige selgema pildi pärast 2000. aasta rahvaloendust rahvastikus
toimunud muutuste kohta.
Riigipea juures tegutsev sõltumatu Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu, kes koostab ka
Eesti Inimarengu Aruandeid, tegeleb Eesti rahvastiku- ja elukvaliteediküsimustega
pidevalt. Riigi rahvastiku edasine käekäik sõltub paljuski inimeste ja ühiskonna
elukvaliteedist.
Lugupidamisega
Siim Raie
Direktor
_________________________
Miks ma üldse riigijuhte selliste kirjadaga tülitan? Muidugi mitte selleks, et saada sääraseid sisutühje vastuseid.
Las nad vähemalt näevad, et meid ei jäta eesti rahva saatus ükskõikseks ja eestlased ei luksu õnnest, kui peaminister järjekordselt lubab viia riigikese rikkamate hulka, eestlaste väljasuremisest hoolimata. Juhtidel paistab olema ükskõik, millist rahvast valitseda!

Fotol on presidendikandidaat hr.Ilves näitamas eestlastele saatana märki. Einar Laigna kirjutab:
"Siit tulebki küsimus, mis ajendatud pildist 30. augusti Eesti Päevalehe neljandal leheküljel. Kellele ja miks näitab presidendikandidaat Toomas Hendrik Ilves käega saatana märki?! Saatana märgi tegemisel kujutavad äärmised ülestõstetud sõrmed sarvi ja keskel on pöial nagu keele näitamine. Kuna selline käeasend ei ole lihtne ega loomulik ja nõuab teadlikku sõrmesättimist, siis saab selle märgi tegemine olla ainult teadlik ja harjutatud." Enamus USA presidente on vabamüürlased ja nad ei varjagi seda, seepärast oletan, et ka Ilves on massoon. Mida kõrgem kraad on vabamüürlastel, seda okultistlikumaks ja satanistlikumaks nande õpetus läheb. Seega võib teha järelduse, et meie president täidab maailmavalitsejate-massoonide korraldusi ja eestlaste saatus talle korda ei lähe!
M.I.

7 kommentaari:

Anonüümne 1. aprill 2011 00:03  

Kunagi ammu ma kirjutasin EV presisendile kirja, milles toonitasin, et Eesti rahvas ja kodanikkond, vabariigi valitsus, Riigikogu ja president kõik kokku moodustavad mõiste EESTI. Tegin ettepaneku Moskva Patriarhaadi Õigeusu kiriku metropoliidi ametinimest eemaldada sõnad ...kogu Eesti... Vastuseks sain presidendi kantseleist :Tänamr kirja eest ja kogu lugu- Oleg Burov

Matti Ilves 1. aprill 2011 10:32  

Jah, sellised need vastused sageli on.

Anonüümne 22. aprill 2011 23:17  

http://www.tarbija24.ee/?id=323216

Kas hr. Siim Raie (nimekaimuta?)on mitmes ametis korraga? Muidugi on üks kirjutis ilmunud juba varem. Ajalist kattuvust tuleb/tuleks vaadelda.

Anonüümne 22. aprill 2011 23:21  

http://uudised.err.ee/index.php?06225065

Info vahetub kiiresti ja töö- ning ametikohad teatud inimestel samuti.

Matti Ilves 24. aprill 2011 11:31  

President valitakse siiski ilmselt ilma rahva osavõtuta teiseks ametiajaks.

Anonüümne 11. mai 2011 14:16  

"Rahvastikuregistri avaldatud andmetel oli Eestis elanikke 1 365 463, eestlaste arv on aga langenud päris tunduvalt ja on praegu 836 335"
Rahvastikuregistis on paljudel inimestel rahvus üldse märkimata. Setõttu ei saa sealseid andmeid täielikeks pidada.

Matti Ilves 11. mai 2011 14:25  

Need on rahvastikuregistri andmetel inimesed, kes peavad ennast eestlasteks ja võib arvata, et see arv on pigem ülepaisutatud. Sest paljud muulased võivad lugeda ennast ka juba eestlasteks.

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP