RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 24. märts 2011

HARRI KIVILO: Eesti järjekordne esimeste hulka jõudmine

Saada sõbrale


Eestis on nii mõndagi tehtud, mis laias maailmas on tunnustust pälvinud ning mille üle võime uhkust tunda. On valdkondi kus oleme lausa Euroopa esimeste hulgas. Nüüd peetakse plaane juba päris esikoha saavutamiseks valdkonnas, mis peaaegu kõigis Euroopa riikides on tähelepanu keskseks kujunenud. Pole vist ainsatki Euroopa riiki, kus paljud sisserändajad ei soovi lojaalseteks kodanikeks kujuneda. Meie suurte sõprade, Inglismaa ja Ameerika Ühendriikide, teise maailmasõja ajal tehtud lausa rumalaid otsuseid tagantjärele heaks kiites on riigivõim lasknud taasiseseisvunud Eestis tekkida olukorra, mis vaatamata kahekümne aasta pikkustele ponnistustele on ikka veel selline, mida meie riigijuhte nõustavad sõbrad õigeks ei pea. Sama meelt on ka enamus eestlasi - kuigi hoopis vastupidistel põhjustel.
Kuigi Nõukogude Liidu kuriteona Eestisse elama saadetud venelaste elu on siin tunduvalt parem, kui teistes riikides kuhu venelasi on immigrantidena vastu võetud, püütakse seda meie sõprade soovituste kohaselt neile veelgi soodsamaks muuta. Ühe olulise soovituse kohaselt tuleb „inimestega rääkida selles keeles mida nad oskavad”. Eestis elavate, suurde ja võidukasse rahvusse kuuluvate venelaste hulgas on palju neid, kes põhimõtteliselt ei taha eesti keelt õppida. On ka küllalt palju neid, kes oma eluga on adekvaatselt saanud hakkama vaid väga puuduliku või koguni ilma eesti keele oskuseta. Erinevalt teistest riikidest on Eesti riigivõim ise püüdnud - ja erasektorilgi võimaldanud - venelastega rääkida võimalikult palju nende endi keeles.
Nüüd on jõutud järeldusele, et siinsed venelased saavad muutuda eestimeelseiks ning minetada oma eesti keele õppimise vaenulikkuse vaid siis, kui Eesti Rahvusringhääling loob ühe venekeelse tv-kanali, mille programmid saaksid neid köita niisama hästi või isegi paremini kui Vene Föderatsiooni kanalid.
Sisserändajaid riigikeelt rääkima suunamist riiklike programmidega võib ju mingil määral kasulikuks pidada, kuid enamus teisi riike on lubanud sisserändajail ise otsustada kas, millal ja millises ulatuses nad riigikeele omandavad. Iga võõrsil elanu teab, et tõeline riigilojaalsus tekib alles siis, kui sisserändaja on selleks pidanud ise vaeva nägema.
Päris kindlasti ei saa sisserändajatele mõeldud nende emakeelsed TV ja raadiosaated innustada neid riigikeelt õppima. Ja nii pole Saksamaalgi hakanud riigitelevisiooni ja -raadio koostama ja edastama programme, mida sealsed türklased ülimalt vaatamis- ja kuulamisväärseiks peavad. Ja BBC ei hakkaks ka oma araabiakeelseid sisserändajaid kohtlema nii nagu Eestis koheldakse venelasi. Ent ometi on türklased tulnud Saksamaale sakslaste kutsel ja loal ja sama kehtib ka Inglismaa araabiakeelsete immigrantide kohta.
Praktiliselt võttes on aga kõik venelased Eestisse elama asunud ilma, et eestlased neid siia oleksid kutsunud või et Eesti Vabariik oleks neile sisserändeks vajaliku viisa väljastanud. Kõik, kes venelaste massilist Eestis olemist aastal 1991 ajalooliseks paratamatuseks pidasid või peavad ei tohiks unustada, et selle paratamatuse tekitas Nõukogude Liit - mitte eestlased või Eesti Vabariik. Pole ainsatki rahvusvahelist konventsiooni, mille alusel keegi saaks Eestit süüdistada selle paratamatuse tekitamises.
Ülimalt kahetsusväärne on, kui meie peavoolu meedia ja riigivõim selle Nõukogude Liidu inimsusevastase kuritegu püüab eestlaste süüks ajada ning sellega seonduvate kahjude heastamiseks on loobunud okupatsioonieelse Eesti Vabariigi ennistamisest ning jätnud Vene Föderatsioonile esitamata juriidiliselt pädevad kahjude heastamise nõuded.
Teise tv-kanali loomine ja käigus hoidmine ei saa mitte kõige vähemalgi määral olla Eestile kasulik - pigem võib see põhjustada tegelikku venelaste tõrjumist eestlaste poolt. Ühekordse kampaania raamides võiks aga saata postiga kõigile Eestis elavatele venelastele, välja arvatud need, kes on Eesti kodakondsuse saanud, venekeelse ülevaate eestlaste ajaloost alates kirjutatud kroonikate algusest kuni tänapäevani - ilma unustamata üksikasjalisi selgitusi Vene võimud poolt antud lubaduste täitmata jätmise ning eestlaste punaarmee vastu võitlemiste kohta.
Allikas: http://www.syndikaat.ee/index.php
___________________
Arvan, et venekeelse telekanali loomine oleks vale. Niigi on vene keel kujunenud Eestis juba teiseks riigikeeleks ja eestlastele, kes vene keelt ei oska (ei piisa tõelise rahvastevalelise suhtlemiskeele, inglise keele tundmisest) on paljud töökohad suletud. Meil ei toimunud õigel ajal dekoloniseerimist ja derussifitseerimist poliitikute saamatuse või tahtmatuse tõttu.
M. I.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP