RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 26. märts 2011

EESTI MEEL: Kaitsepolitsei KGB-kirbutsirkuse resümee


Kevadine rõõmusõnum kagebeelastele: Viieteist aasta eest alanud N Liidu Riikliku Julgeolekukomitee (KGB) paljastamine sai tänavu kevadeks punkti. Mitte seepärast, et pikk ja hoogne töö sai otsa. Keegi ei olegi seda avalisui kuulutanud. Ehkki vastav seadus on nüüd sama hästi kui kalevi all ja Kaitsepolitseiametile (KPA) seadusega (§8) pandud avalikustamise nõue pikale teele saadetud.

Isiklikke tunnistusi vaenuliku julgeoleku- või luureorgani teenistuses olemisest või sellisega koostöö tegemisest sai teatavasti anda kuni märtsikuuni 1996. Selle järel on meie üldsus 15 aastat KPA abile lootnud saamaks aimu, kes meie kaaskondseist oli KGB-s või seda vaenamisorganit abistas, ilma et ta oma koostööd kahetseks või soostuks Eesti riigi ees oma jubetut kollaboratsiooni tunnistama. Juuresolevad tabelid kajastavadki ainult sovetliku salateenistuse avalikuks tehtud koosseisu kui KPA poolteise kümnendi pikkuse avalikustamise saavutust.

Kapo teadaanne N Liidu salaluure variasutustes töötanud Aare Raidi kohta
Riigi Teataja Lisa, 2002, nr 43
Nüüd on selle töö lõpu tähisena KPA veebiküljele ilmunud joont alla tõmbav statistiline kokkuvõte «Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse» täitmise kohta. Teiseks annab töö lõpust kinnitust viimse avalikustatud KGB-nimistu ilmumiseelse ning -järgse pausi enneolematu pikkus.

Kapo "paljastustöö" eritlus:
  1. Kapo tegi avalikuks kindlalt alla kümnendiku Eestis tegutsenud KGB koosseisust…
  2. Ennast meldinud gebiste jts ei avalikustata, vaid vastupidi — nende minevikku KPA kaitseb ja varjab laiema üldsuse eest, mistap Eestis ametlikult, nt kohtus, ei saagi tõestada või ümber lükata eelmainitute või ka teiste, ülestunnistuse tegemata jätnute, osalemist kaas- või koostöös KGB jts asutustega — mis osutab seaduse ühele lüngale…
  3. Kapo väidetav tähelepanu keskendus nooremaile gebistidele (vt KPA mustas raamis tabelit allpool: enamus avalikustatuid liitus KGB-ga 1976-1991), kuna seaduse teine lünk ei võimaldanud avalikustada välismaale või teise ilma lahkunuid…
  4. Ja kõige tähtsam: KPA ei seadnud kahjuks eesmärki avalikustada KGB jts asutuste mittekoosseisulisi kaastöötajaid — aga see on juba KPA moraali ja õiguskaitse vallas süveneva õigusliku nihilismi küsimus.
Liiga vara pisteti pillid kotti! Küllap leidub KPA-l selle töö lõpetamiseks ka mõni (salajane) ametkondlik õigustus. Rääkimata sotsiaalfilosoofiliste põhjenduste tervest reast, igasugu nõiajahtide vastu jms. Kuid tegelikku olukorda teades oleks ebaloogiline ja ennatlik järeldada, et (a) ülejäänud 9/10 koosseisulisi gebiste andis end KPA-le õigel ajal 1995-1996 ise üles, või (b) et nad kõik on juba surnud või kaugele ära läinud, või (c) — väga mõtlematu järeldus — et mitte ükski KGB-lane ei tegutse salaja edasi. Kõigi kaunite eksioletuste kummutamiseks piisab ainsast nimest — Herman Simm.

Kapo teadaannete paketid riigiteatajas
RT Lisa nr/ ooteaeg/ mitu avalikustatut

RTL, 1997, nr 10 —— 11 kuud — 7
RTL, 1997, nr 66 ——- 3 kuud — 24
RTL, 1998, nr 23 —— 9 kuud — 110
RTL, 1999, nr 169 — 23 kuud — 16
RTL, 2000, nr 29 ——- 2 kuud — 23
RTL, 2001, nr 36 —— 12 kuud — 14
RTL, 2002, nr 43 —— 13 kuud — 93
RTL, 2003, nr 57 —— 12 kuud — 86
RTL, 2004, nr 79 —— 13 kuud — 75
RTL, 2005, nr 79 —— 13 kuud — 83
RTL, 2006, nr 53 —— 12 kuud — 51
RTL, 2008, nr 1 —— 18 kuud — 34
RTL, 2009, nr 99 —- 24 kuud — 31.Esimesest KPA teadaandest 3. XII 1996 viimaseni 16. VII 2009 kulus 12 aastat ja 8 kuud. Avalikustamise viljakamad aastad olid 1998, samuti periood 2002-2005. Mõõnad tulid 1996-1997 ja 2000-2001 ja 2007-2009. Riigi Teataja Lisa kaudu (valge tabel) toimunud avalikustamisel peeti väga pikalt vahet 1999 ja 2009, kui teadaannete uue paketi üllitamist tuli oodata kogunisti 2 aastat. Kui pause mitte tähele panna, siis avalikustati läbilõikes 46 isikut iga aasta kohta. Avalikustamise arvulist jagunemist aastate kaupa vt sinises tabelis, lahtrid (A+B) näitavad aasta jooksul avalikustatute jaotumist teadaannete eri pakettide vahel.

Kapo ei toimi… Sovetliku anastuse ajal oli Eesti pinnal N Liidu repressiooni-, julgeoleku- ja salaluure-asutustes — sõltuvalt ajahetkest — 900... 4000 teenistujat. Sovetliku okupatsiooni 47 aastaga voolas okupeeritud EV-s baseerunud nn organitest läbi vähemalt seitse tuhat koosseisulist. Värvatud mittekoosseisuliste agentide hulk oli veel suurem. Kapo on teinud avalikuks rohkem kui 600 koosseisulist ja praktiliselt mitte üht mittekoosseisulist KGB agenti. Null-tulemus käib samuti GRU, Smerši, NKVD, Gestapo, RSHA jt ses seaduses silmas peetud vaenulike salateenistustega koostööd teinute kohta… Kevadetervitus SVR-ile?

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP