RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 9. märts 2011

MATTI ILVES: ETTEVAATUST VABAMÜÜRLASED!

Kirjutasin mõned kuud tagasi Eesti Vabade ja Tunnustatud Vabamüürlaste Suurlooži, ning palusin andmeid Eesti vabamüürlastest poliitikute kohta, vastust ma muidugi ei saanud. Vabamüürlaste väitel ei ole nad salaühing, see on aga alatu vale. Võiks küsida, et kus on nende liikmete nimekirjad? Avalikel organisatsioonidel on nimekirjad avldatud ja avalikud.
Mõnede poliitikute ja prominentide vabamüürlaste loožidesse kuulumine on aga nii või teisiti avalikuks saanud. Kõige värskemad andmed ma leidsin ajalehest "Õhtuleht" 19. jaanuar 2008:
Arno Köörna, Raido Rüütel, Siim Kallas, Tunne Kelam, Peeter Palu, Tiit Pruuli, Indrek Tarand, Harri Tiido, Hannes Tamjärv, Toomas Sildmäe, Rein Loik, Parbo Juchnewitsch, Anti Oidsalu, Koit Uus, Jaak Roosaare, Paul Himma, Voldemar Promet, Tarmo Amer, Jaak Allik, Andres Keevallik, Eduard Tüür, Juhan Aare, Arne Mikk, Anti Liiv, Tõnu Murašev, Ain Valdmann, Tõnu Tuppits, Margus Reinsalu, Tõnu Karu, Erik Sakkov, Udo Themas, Arvo Niitenberg, Mati Karmin jt.
Suurlooži andmetel on Eestis 200 vabamüürlast, mõningatele allikatele toetudes peaks neid olema tublisti üle kolmesaja. Kogu maailmas on umbes 5 miljonit massooni.
Eesti vabamüürlaste loožid: Fööniks nr 1, Tallinn; Patria nr 2, Tallinn; Perona nr 3, Pärnu;Ugandi nr 4, Tartu; Hermes nr 5, Tallinn; Rotalia nr 6, Haapsalu; Uurimisloož Osiris nr 7; Fellin nr 8, Viljandi; Morgenstern nr 9, Tartu; Fraternitas nr 10, Tallinn; Greif nr 11, Tallinn; MMM Loož Nurgakivi 88, Tallinn; MMM Loož Rännumees 92, Tallinn; MMM Loož Prometheus 94, Tallinn; Royal Arch Lux Chapter 71, Tallinn; Royal Arch Logos Chapter 72, Tallinn.
Nii kui näeme on vabamüürlased enda kombitsad laiali laotanud üle Eesti, kuid see pole veel kõik. Vabamüürlusel on veel organisatsioonid, mis tegutsevad enam-vähem avalikult: Rotary Klubi, Lions International, Round Table Estonia. Neil kõigil on oma allasutused ja struktuur. Need organisatsioonid tegelevad avalikult heategevusega ja on ka mõeldud liikmete värbamiseks loožidesse.
Vabamüürlus on vennaskond ja sinna kuuluvad ainult mehed, nemad aitavad üksteist alati, ning on ka selleks nõus seadust rikkuma. Massoonid pistavad oma nina kõikjale kus on võim, nad on moodustanud tugeva salajase võrgustiku, et saavutada kontroll. Vabamüürlased juhivad peaaegu kõike suurt nagu Euroopa Liit, ÜRO, NATO jne. Kusjuures EL-u võiks nimetada nende kõige julmemaks maffiaks.
Massoonlus on rangelt hierarhiline struktuur, vabamüürluse peamised astmed (või kraadid) on: I Õpilasmüürlane,II Vennasmüürlane ja III Meistermüürlane.Lisaks mainitud astmetele eksisteerib palju erinevate tavandite astmeid, mida kutsutakse lisaastmeteks. Vabamüürluses pannakse toime palju rituaale ja mida kõrgemale jõutakse seda okultsemaks ja satanistlikumaks organisatsiooniks see muutub.
Milline on massoonluse tegelik eesmärk? Ühendada kõik rahvad ja seada sisse maailmas totalitaarne süsteem, kus maailma juhib ainult käputäis inimesi, saavutada täielik kontroll inimese üle.
Üks, õnneks ebaõnnestunud, vabamüürlaste maailmavalitsusprojekt oli Suur Sotsialistlik Oktoobri Revolutsioon ja NSV Liidu moodustamine. Peale Lenini ja Trotski olid paljud juhtivad bolševikud vabamüürlased: Boriss Solovjov, Vikenti Veresajev, Grigori Zinovjev (Grand Orient), Maksim Litvinov, Nikolai Buhharin (õieti Moše Pinhhus-Dougolevski), Kristjan Rakovski, Jakov Sverdlov (õieti Ješua Solomon Movševitš), Anatoli Lunatšarski (õieti Bailihh-Mandelstam), Metšislav Kozlowski (poola massoon), Karl Radek (Grand Orient, B´nai B´rith), Mihhail Borodin (õieti Jakob Grusenberg), Leonid Krassin (õieti Goldgelb), Vladimir Džunkovski jpt.
Teine maailmavalisusele pürgiv osaprojekt massoonidel on Euroopa Liit. EL-s on võimul neomarksistid. Marx ja Engels kirjutasid "Kommunistliku partei manifest "-is, et kõigepealt tuleb likvideerida eraomand, seejärel riigid ja rahvad ning ka perekond. Neomarksistid on mõningal määral muidugi revideerinud marksi-engelsi-lenini õpetust ja eraomandi kallale nad ei lähe, vaid koondavad selle suurpankade ja rahvusüleste monopolide-trustide abil väheste ülirikaste kätte. Riikide ja rahvaste likvideerimisega on aga EL juba edukalt alustanud. EL-u siseselt puuduvad piirid, on tööjõu vaba liikumine ja immigratsioonipoliitika, mis lubab miljonite immigrantide saabumise liitu. Perekondlike sidemete nõrgendamisega on ka juba algust tehtud, seda eelkõige moraalitu liberaaldemokraatliku poliitikaga (selles osas toetutakse juudi päritolu filosoofile H.Marcuse´le ja tema teosele "Repressive tolerance"), naisõigusluse igakülgse süvendamisega ja omasooiharuse propageerimisega.
Jüri Lina kirjutab: "Massoonlus mahitab tegelikkusest irdunud multikulturalismi. Kõrgvabamüürlene ja NATO vägede ülemjuhataja Kosovos kindral Weseli Clark tunnistas CNN-i saates juulis 1999: "Moodsas Euroopas pole homogeensetel rahvusriikidel kohta. See oli XIX sajandi idee, XXI sajandil aga viljeleme me mutltikultaralismi, rajades multietnilisi riike.
Rahvustunde minetanud massoonid on valmis reetma oma isamaa, kui vabamüürluse huvid seda nõuavad. Kõige ohtlikum müüt väidab, et mingit suurkapitali ja vabamüürlaste vandenõu pole olemas. Olevat vaid "paremäärmuslaste" teooriad mõeldamatust konspiratsioonist. Seda vabamüürlaste seisukohta levitavad kommunistid, sotsialistid ja kodanlikud liberaalid. Meie võimurid kannavad hoolt, et diskrediteeritaks neid, kes olulisi vandenõufakte tõsiselt võtavad."
Pange tähele, et meil võetakse globaliseerumist kui loomulikku ja paratamatut protsessi. Globaliseerumisvastaseid aga kujutatakse meedias kui märatsejaid ja terroriste. On veel mõningaid ausaid ajakirjanikke, kes on kirjutanud, et need rahutused on eriteenistuste poolt provotseeritud.
Kuidas aga oleks võimalik astuda vastu vabamüürlaste ja rahajuutide võimutsemisele? Massoonluse kõige ohtlikum vaenlane on rahvuslus! Ega muidu Euroopa Ülemkogu eesistuja, president, Herman Van Rompuy hiljuti ütelnud, et rahvuslus (ka rahvusriigid) on EL-u suurim vaenlane mis pidi viima lausa sõjani.
Rahvustunne tõstab paljudes riikides juba pead, võtame või Inglismaa, Prantsusmaa, Rootsi ja Soome. Saksamaal, Prantsusmaal ja Inglismaal on  tunnistatad multikultuursuse läbikukkumist kõige kõrgemal tasemel. Võitlus vabamüürlusega kestab, see tuleb pikk ja ränk, sest massoonid on oma eesmärkide järgimisel visad.
_____________________
Vaadake ka pilte Eesti vabamüürlastest: http://rahvuslane.blogspot.com/2011/05/pilte-eesti-vabamuurlastest.html
_____________________
Vaadake  videot, kus Herman Van Rompuy (praegu EL-u presidet) kiitleb, et aasta 2009 oli juba esimene ülmaailmse valitsuse aasta:  http://rahvuslane.blogspot.com/2011/01/video-paljastab-eesti-euroopa-ja-usa.html
_____________________
Veel vabamüürlastest: SIIN
______________________
Artikli kirjutamise ajal oli massoone Eestis 200...300, müüd aga juba üle viiesaja.
M.I.

14 kommentaari:

Oleg 9. september 2011, kell 19:21  

Rotary Klubi, Lions International, Round Table Estonia välja näevad nagu tavalised meeste klubid, mõtlesin isegi liituda ühega. Ei tea kust te võtsite et vabamüürlased värbavad inimesi sealt

Matti Ilves 9. september 2011, kell 19:33  

Jah, välja näevad tavalised, kuid olen lugenud, et nad on massoonidega seotud. Viimati ühelt kristlaste leheküljelt ja see ei ole ainus säärane teade.

Anonüümne 13. oktoober 2011, kell 22:31  

"Estonia" huku üks vandenõuteooriatest oli salajane relvavedu ,kasutades inimkilpi reisilaeval.Kas see oli nii või ei ,ei ole määrav aga selle teema lahkamisel meedias jäi silma asjaolu ,et väidetavalt leiti mingi venelaste mahajäetud sõjaväebaas mille jäänused pakkusid huvi Rootsi salateenistusele ja väidetavalt külastas Rootsi allveelaev Eestit sellise kola äravedamiseks ,mitmeid kordi.Kusagilt lipsas tol ajal läbi fakt ,et Eesti "spetsialistid" olid end Rootsi salateenistusele tutvustanud SÕRMUSEKANDJATE läbi.Kuna Eesti pidavat kubisema veneagentidest ja usaldada saab vaid neid kes kannavad mingi kindla sümboolikaga sõrmust.Selline tutvustus pani muigama nii Rootsi salateenistuse kui ka Eesti lugeja.Isiklikult muigan samuti ja pean seda suurte meeste lastemängudeks.Sellest järeldudes kaldun arvama ,et Eesti vabamüürlased kujutavad täpselt samasugust suurte meeste lastemängu.Sest kui vabamüürlus on üks vanimaid organisatsioone oleksid Eesti vabamüürlased selles vaid pioneerid keda nad kohe kindlasti olla ei tahaks.Ja kui pidada salajast organisatsiooni vanemaks kui tänane EW siis lubagem selles sügavalt kahelda.Eestlane on nii müüdav ja õel rahvus ,et oleks sellise organisatsiooni silmagi pilgutamata KGB-le söötnud.Isegi kui nad peavad end tänasteks vabamüürlasteks on tegemist isehakanud kuritegeliku organisatsiioniga kel ei ole mingit pistmist tegelike vabamüürlastega.

Matti Ilves 8. september 2012, kell 18:35  

"...isehakanud kuritegeliku organisatsiioniga kel ei ole mingit pistmist tegelike vabamüürlastega."
Vabamüürlastega on siin maailmas seotud rohkem, kui oskate isegi arvata!

Anonüümne 3. veebruar 2013, kell 22:51  

Anonüümne! Mis arvad kes siis KGB on kui mitte vabamüürlusega seotuud struktuur? Matti! Vabamüürlusega on siin maailmas seotud umbes samapalju kui pangandusegagi. Peaaegu kõik. Soovitav on suu kinni pidada. Oleg, vabamüürlased ei värba oma liikmeid nimetatud klubidest, need ongi vabamüürlaste klubid ilusaks kattevarjuks nende tegevusele. Lisan ainult et aastaid tagasi tulid ilmsiks inimeste põletusohvriks toomised Stokholmi kesklinna loozis ja ohvreid oli väga palju. Anonüümne2

Kaljo 5. mai 2013, kell 10:33  

Head inimesed, kes vähegi oskate vene keelt vaadake you tub-ist videoid "otrok Vjatseslav".
Seal jutustab 10 aastaselt surnud prohvetist poisi ema põhjalikult massoonide plaanidest ja maailma tulevikust. Vaadake kõiki osi 1-49!

Anonüümne 16. september 2013, kell 23:55  

Valimistel peavad vabamüürlased häältest ilma jääma just selle kuritegeliku salaorganisatsiooni kuulumise tõttu. Võimalikult täpse liikmete nimekirja avalikustamine enne valimisi oleks hea!

Anonüümne 11. aprill 2015, kell 18:54  

Raivo Kask

Unknown 30. august 2015, kell 22:39  

Järsku peaksime kõik vabamüürlasteks hakkama, kogu rahvas :)

Anonüümne 28. aprill 2016, kell 10:04  

Mis me peaks tegema kõiksugu veini-, õlle, whisky- ja shamapnjaklubidega? Seal ka kõik nimekirjad salajased, väga kahtlane rahvas. Ja siis veel korporatsioonid, väga salajased nimekirjad! Kuulutaks kõik lindpriideks!
Ise saate oma jaburatest teooriatest aru? Ja mis pagana põletusohvritest inimesed loozhides, täitsa napakas.

Anonüümne 7. november 2016, kell 22:38  

"Mis me peaks tegema kõiksugu veini-, õlle, whisky- ja shamapnjaklubidega? Seal ka kõik nimekirjad salajased, väga kahtlane rahvas. Ja siis veel korporatsioonid, väga salajased nimekirjad! Kuulutaks kõik lindpriideks!
Ise saate oma jaburatest teooriatest aru? Ja mis pagana põletusohvritest inimesed loozhides, täitsa napakas.

28. aprill 2016 10:04"

😉 Kõik märgid juba viitavad sellele, kuigi mulle tundub, et oled üks nendest müüriladujatest!
Andku Jumal meile õnnistust massoonidega võitlemisel🙏⛪️

Luukas 31. august 2020, kell 18:30  

Maailma ajaloo käik tõestab nende olemasolu

Luukas 31. august 2020, kell 18:32  

Kui vaadata kes võimule saavad. Kui vaadata ajaloo traagilisust. Siis on täiesti võimalik et on sellised jõud olemas

LUKAS TAVAS 26. oktoober 2021, kell 18:14  

Tere kõigile, head päeva! Kui väärt organisatsioon on vabamüürlus, olen üks agentidest, kelle ülempreester on saatnud, et tuua võimalikult palju neid, kes on huvitatud Lite'ga tutvumisest ja vabamüürluse liikmeks saamisest. Olen ärimees, ma oman ettevõtteid üle kogu maailma. maakera, ma saavutan selle kõik vabamüürluse kaudu, kui teil on huvi, ärge nõudke ühendust ametnikuga alloleval aadressil,

WhatsApp; +31687329133
E-post; info.masonic.oregon@email.cz
E-post; info.masonic.oregon@gmail.com
Või lugege vabamüürlaste kohta lisateavet vabamüürlaste hiljutise Facebooki lehe lingilt; https://web.facebook.com/infomasonicoregonEesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP