RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 24. oktoober 2013

Endiste riigijuhtide nõukogu: sallimatuses kahtlustatavate inimeste suhtes tuleks teostada süstemaatilist järelevalvet


Endiste riigipeade ja valitsusjuhtide nõukogu tegi Euroopa Liidule ettepaneku asutada riiklikud jälgimisstruktuurid, mille ülesandeks oleks monitoorida kõigis EL-I liikmesriikides nende kodanike ja ühingute tegevust, keda võib kahtlustada sallimatuses.

Euroopa Tolerantsuse ja Sallivuse Nõukogu (The European Council on Tolerance and Reconciliation) on nö sallivuse valvekoer, mille asutajateks on endine Poola president Aleksander Kwasniewski ja Euroopa Juutide Kongressi president Moshe Kantor.

Nõukogu, mille koosseisu kuuluvad Tšehhi, Sloveenia, Albaania, Läti ja Küprose endised presidendid, just nagu ka Hispaania ja Rootsi endised peaministrid, tegi ülalkirjeldatud ettepaneku Euroopa Parlamendi Kodanikevabaduste Komiteele.

Need “spetsiaalsed haldusüksused” võiksid raporti kohaselt “eelistatavalt tegutseda justiitsministeeriumide juures” ehk siis valitsuse tiiva all.

“Ei ole mingit vajadust olla salliv nende suhtes, kes on sallimatud,” teatab raport, “eriti mis puutub väljendusvabadusse.”

Euroopa Tolerantsuse ja Sallivuse Nõukogu ettepanek andis oma dokumendile pealkirja “Tolerantsuse edendamise rahvusliku statuudi kavand” ning esitas selle osana Euroopa Liidu tööst seonduvalt uue “Võrdse kohtlemise direktiiviga”, mis avaldati pealkirja all “Ettepanek Nõukogu direktiivi suhtes seonduvalt võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamisega sõltumata inimeste religioonist, usust, puudest, vanusest või seksuaalsest orientatsioonist”.

Brüsselis tegutsev kodanikuõiguste eest seisev organisatsioon European Dignity Watch on hoiatanud, et kõnealuse direktiiviga püütakse “suruda kodanike ühiskondlikule ja majanduslikule käitumisele peale valitsuse kontrolli kõige laiemas võimalikus tähenduses.”

Loe lähemalt siit.

Allikas: http://www.decivitate.ee/?news_id=1970
_______________
Euroopa Liit liigub täiesti selgelt diktatuurse liitriigi suunas, kus juba teisitimõtlemise kahtluse puhul algab inimeste süstemaatiline järelvalve ja ilmselt ka teatav represseerimine. Juba see süstemaatiline jälgimine on piirangute seadmine ja repressioon.
M.I.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP