RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 31. oktoober 2013

Kes saab kasu vaba energia olemasolu mahavaikimisest?

Screen Shot 2013 10 30 at 4.29.39 PM 300x162 Kes saab kasu vaba energia olemasolu mahavaikimisest?
Kes saab kasu teadusuuringute tulemuste maha vaikimisest? Kelle võim ja rikkus on ohustatud vaba ja puhta energia kättesaadavusest? Kelle eesmärgiks on luua süsteem, kus üksikutel on teadmiste ja võimu monopol, samas kui ülejäänutele jäävad vaid riismed?

Viimase paari aasta jooksul on üha enam kinnitust saanud fakt, et fossiilkütustest sõltumine ei ole enam ainukeseks Maal elamise võimaluseks. Ometi alustatakse sõdu, hävitatakse keskkonda ja ohustatakse Maad selleks, et saaks edasi kasutada vanu ja aegunud tehnikaid – kõike selleks, et  energiatööstuse tippudele miljardeid kokku ajada. Meediakorporatsioonid süvendavad inimestes arvamust, et käes on energiakriis ja tänu loodusvarade kahanemisele oleme me lähenemas järjest süvenevale probleemile. Huvitav on selle juures asjaolu, et sama grupp aktsionäre, kellele kuulub energiatööstus, omab ka meediakorporatsioone. Paistab, et siinkohal on tegu järjekordse hirmu ja konflikti tekitamise taktikaga.
Kuidas saab olla loodusvaradest puudus, kui on olemas energia tootmise süsteemid, mis toimivad ilma igasuguse välise energiaallikata? Need on vahendid, mis võiksid töötada lõputult ning toota energiat kogu planeedile ühtegi fossiilkütust kasutamata. Nii kaoks suur osa arvetest, mida peame elus püsimiseks maksma ning loomulikult väheneks ka keskkonna kahjustamine. Isegi kui vaba energia kontseptsiooni (teisisõnu nullpunkti energiat) on raske uskuda, on teada mitmeid teisigi puhta energia allikaid, mis praeguse energiatööstuse iganenud süsteemi õõnestavad.
“Neid nähtusi on uuritud ja tõestatud sadades laborites üle maailma, ometi ei näe need päevavalgust. Kui uued energia tootmise tehnoloogiad leviksid üle maailma, oleks tagajärjeks tohutu muudatus. See mõjutaks meid kõiki ja see oleks kasutatav igal pool. Need tehnoloogiad on vaieldamatult kõige olulisemaks avastuseks maailma ajaloos,“ on öelnud Dr Brian O’Leary, endine NASA astronaut ja füüsikaprofessor.

Vaba energia mehhanism
Vaba energia mehhanism toodab energiat avatud süsteemis, mis tähendab, et seesama füüsiline seadeldis võtab energiat ümbritsevast keskkonnast. Meie haridusinstitutsioonid ja peavoolu teadus on aga sisendanud inimestesse arusaama, et taoliseid süsteeme ei ole võimalik luua. Selleks, et mõnda uskumussüsteemi kinnitada ja säilitada, tuleb seda õpetada. Inimesed hakkavad juba vähehaaval mõistma, et mitte kõik ei ole Maal päris selline, nagu see meile näib, ning sellelt pinnaselt hakkavad ka uued tõekspidamised massiteadvusesse jõudma.
On üsna tõenäoline, et vaba energia seadeldised eksisteerivad ning sarnaselt paljude teiste avastustega on need inimsoo eest varjatuks jäänud. Energiat võetakse niinimetatud “aegruumist“- kogu energiast meie ümber, mida me ei näe. Taoline seadeldis ei vaja mõõdikut, sest selle tootlikkust ei saa mõõta, nagu ei saa sellele ka hinnasilti külge panna. Just seetõttu on vaba energia seadeldis ohuks energiatööstusele, mis meie maailma ja selle inimesi kontrollib. Energiatööstus dikteerib, kes omab juurdepääsu elule ja kes mitte. Ja kui vaadata, kuskohast tuleb energiatööstusele rahastus, on lihtne tõmmata seoseid energia-, ravimi-, tervise- ja toiduainetööstuse ning ka haridusasutuste vahele.

Vastused on kvantmehaanikas
Casimiri efekt on üks vaba energia tõestatud näide. Casimiri efekt on näide nullpunkti või vaakumoleku energiast, mille järgi kaks üksteise lähedal asuvat metallplaati põhjustavad vastastikuse mõju tõttu jõu tekkimise. Näiteid selle kohta on võimalik küllaldaselt leida. Selle füüsikalise nähtuse tähendus on kaugeleulatuv ning füüsikateadlased üle maailma on sellest rohkelt teoreetilisi artikleid kirjutanud. Kuigi praegusel ajal on hakatud nägema, et Casimiri efekti teooria on ka praktikas kasutatav, on kahjuks selle kasutusalad siiani veel üsnagi maha vaikitud.
Vaakumolekut on on üldiselt peetud tühjuseks, kuid Hendrik Casimir uskus, et need tühjuse kogumid sisaldavad elektromagnetiliste lainete kõikumist. Ta pakkus, et kaks metallplaati, mida hoitakse vaakumis üksteisest eraldi, võiksid neid laineid püüda, luues seeläbi vaakumenergia, mis kas tõmbub või tõukub metallplaatidelt. Hiljutised uuringud Harvardi, Vrije, Amsterdami ja teistestki ülikoolides on näidanud Casimiri efekti tõesust.
Ajakirjas Foundations of Physics Letters avaldati augustis 2001 artikkel, millest selgus, et üldrelatiivsusteooria aitab selgitada elektromagnetilise generaatori (Motionless Electromagnetic Generator ehk MEG)  põhimõtteid. Kõnealune seadeldis kasutab aegruumi elektromagnetilist energiat ning toodab sellest ligi kakskümmend korda suuremal hulgal energiat kui ise kulutab. Fakt, et sellised masinad eksisteerivad, on juba iseenesest hämmastav, kuid veelgi suuremat imestust tekitab asjaolu, et neid juba ülemaailmselt ei kasutata. Tagajärjeks oleks kogu energiatööstuse täielik kadumine, keegi ei peaks maksma makse ning vaesus saaks seljatatud. Ajakirja Foundations of Physics Letters artikkel näitab, et energiat on võimalik toota vaakumolekust ning kasutada seadeldiste nagu MEG käivitamiseks. Artiklis tuuakse ka välja, kuidas MEG-seadeldisi oleks võimalik toota ja taastoota.

Teised teadlased samal teemal
Kõnealuse uurimuse tulemusi on kasutanud teadlased üle maailma.
  • Üks paljudest näidetest on Theodor C. Loderi, New Hapshire Ülikooli emeriitprofessori, uurimus Space and Terrestrial Transportation and Energy Technologies For The 21st Century.
  • Harold E. Puthoff, Stanfordi Ülikooli doktorikraadiga füüsik avaldas ajakirjas Physical Review Atomic, Molecular and Optical Physics artikliGravity as a zero-point-fluctuation force“. Tema töö pakkus välja võimaliku mudeli, mille järgi gravitatsioon ei ole eraldi eksisteeriv fundamentaalne jõud, vaid on nullpunkti vaakumis kõikumisega seostatav efekt. Seda on võimalik näha Casimiri jõu näites. Professor Puthoffil olid tihedad sidemed ka USA kaitseministeeriumiga ning ta algatas uurimuse kaugtunnetuse kohta (remote viewing). Selle uurimuse tulemused on äärmiselt salastatud ning projekt suleti üsna pea pärast selle alustamist.
  • Veel üks uurimus “Energia ja kuumuse eraldamine vaakumolekust“ avaldati eelpool nimetatud ajakirjas sama uurimisgrupi poolt, seekord oli kaasatud ka Daniel C. Cole, Bostoni ülikooli masinaehituse osakonna dotsent. Uurimus kinnitas, et elektromagnetilisest nullpunkti kiirgusest on võimalik kuumust ja energiat eraldada.
  • Lisaks, ajakirjas Physical Review avaldas professor Puthoff ka artikli “Source of vacuum electromagnetic zero-point energy“, kus ta kirjeldas, kuidas looduses on elektromagnetilisele nullpunkti energiale kaks alternatiivi. Üks neist on tekib nende laetud kvantosakeste liikumise tulemusena, mis on mateeria aluseks. Tema uurimitöö annab aimu sellest, kuidas osakeste liikumine tekitab nullpunkti energia spektrumi ise taastootva kosmoloogilise tsüklina.

Collective Evolutioni videoklipp vabast energiast:
Allikad: Füüsika.ee, Tartu Ülikool, Collective Evolution, Physics, Nature
Foto: ekraanikuva

Toimetas Hendrik Mere

2 kommentaari:

Aivar 5. november 2013, kell 06:07  

Casimiri jõu rakendusvõimalused

Casimiri jõud kui väikestel kaugustel mõjuv jõud võib saada oluliseks mikro- ja nanotehnoloogias. Probleeme võib tekitada Casimiri tõmbejõust põhjustatud pindade kokkukleepumine, millele juhtis 2001 a tähelepanu Michael Roukes California Tehnoloogiainstituudist. Samal aastal selgus, et Casimiri jõudu saab kasutada mikromehhanismide juhtimiseks. On välja arvutatud ja katseliselt kinnitatud, et teatavates süsteemides (sobivalt valitud dielektrilise läbitavusega vedeliku keskkonnas) võib Casimiri jõu märk muutuda vastupidiseks, nii et tõmbejõu asemel tekib tõukejõud. Casimiri tõukejõu abil loodetakse mikromehhanisme pinnale kleepumise asemel selle kohal hõljuma panna.
Praegu veel tulevikurakenduste ulmepoolele jääb vaakumi jõul liikuv kosmoserakett, mille arendamise programmi "Breakthrough Propulsion Physics" finantseeris NASA aastatel 1996-2008. Praeguseks on selle programmi tegevus lõpetatud.

Ka mittefüüsikute seas palju vastukaja tekitanud lootused vaakumi nullenergia lõpmatust "varasalvest" kasulikku energiat toota on praegu praktilisest realiseerimisest veel väga kaugel ja selle võimalikkus on isegi teoreetiliselt tõestamata.

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14435/rakendusvimalused.html

Anonüümne 2. november 2014, kell 17:52  

Loodus mitte kusagil ei eksisteeri vahelduvvoolu, on olemas ainult lainetena kulgev alalisvool. Ilma igasuguse teaduseta! Juba eelajaloolised indiaanlased oskasid kasutada elektrit maagist metalli eraldamiseks, oskasid kasutada vee põlemisel töötavaid keevitusaparaate kiviplokkidesse aukude sulatamiseks.
Lainetena kulgeva alalisvoolu teele juhtmes võib panna filtri, mis suunab selle voolu põhivoolusse tagasi ringlema ja niimoodi võimendab. Näiteks kõrgsagedusliku tunneldioodi mis ka omakorda resonantsi läheb ja veelgi võimendust lisab. Kõik teadlaste leiutatud energia jäävuse seaduse piirides.
Ka vastutuult sõitmiseks ehitatud purjelaevad näiteks kasutavad alalisvooluna puhuva tuule tagasi suunamise filtrit. Mitte mingit teadust, ainult ehitajate kogemused ja oskused.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP