RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 23. oktoober 2013

Rahvuslaste klubi hinnangul on Eesti-Vene piirilepe vastuolus põhiseadusega

Rahvuslaste klubi peab Eesti-Vene piirileppe sõlmimist riigireetmiseks

Rahvuslaste klubi peab Eesti-Vene piirileppe sõlmimist riigireetmiseks
Rahvuslaste Tallinna klubi esitas riigiprokuratuurile avalduse, milles nõuab Eesti-Vene piirileppega seotud isikute vastutusele võtmist, kuna leiab, et piirileping on otseses vastuolus põhiseadusega ja lepingu sõlmimist tuleks tõlgendada riigireetmisena.
Rahvuslaste klubi andis Tallinnas riigiprokuratuuri ees üle avalduse riigiprokuratuurile ja kaitsepolitseile. Klubi hinnangul kauplevad Eesti riigiametnikud riigi maa-alaga, mis on põhiseaduse vastane tegevus.
Klubi nõuab, et seadusevastases tegevuses osalenud isikud tuleks kõrvaldada nende ametipostidelt ja võtta vastutusele seaduses ettenähtud korras.
Prokuratuurile esitatud avaldusele on allakirjutanud 25 inimest.

Allikas: http://www.postimees.ee/2570146/rahvuslaste-klubi-hinnangul-on-eesti-vene-piirilepe-vastuolus-pohiseadusega
________________
Minuni jõudnud avalduse tekst on selline:

Pöördumine kaitsepolitsei poole piirileppe-küsimuses

Eesti Vabariigi Põhiseaduse (EVPS) § 122 järgi „Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga”. Sellest pole teisiti võimalik aru saada, kui et Tartu rahulepinguga on määratud Eesti Vabariigi piir Venemaaga. EV PS § 123 järgi „Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega"; EV PS § 2: „Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik”; EV PS § 3: „Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel".

Meie, allakirjutanud,

LEIAME, et kavandatav niinimetatud Eesti- Vene piirileping on otseses vastuolus EV PS-ga ja seda vähemalt neljas punktis;

LEIAME, et tegu on kuriteoga Karistusseadustiku § 232 järgi: „Eesti Vabariigi kodaniku poolt välisriigi /-/ abistamisega Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivallata tegevuses” ehk siis kuriteoga Eesti riigi vastu – riigireetmisega.

Meie, allakirjutanud, NÕUAME, et koheselt lõpetataks Eesti Vabariigi seaduste ja põhiseaduse räige rikkumine, mis ALANDAB kõiki MEID – Eesti Vabariigi kodanikke. NÕUAME, et seadusevastases tegevuses osalenud isikud: Paet, Urmas; Ansip, Andrus; Mihkelson, Marko kõrvaldataks koheselt nende ametipostilt ja võetaks vastutusele seaduses ettenähtud korras.
M.I.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP