RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 30. märts 2017

MATTI ILVES: KIRI LIISA PAKOSTALE

Lp. võrdõigusvolinik Liisa Pakosta

Pöördun Teie poole tõsise probleemiga, mis puudutab õpilaste võrdset kohtlemist meie koolides. Nimelt, poisse ja tüdrukuid tuleks õpetada vastavalt nende võimetele, poisse selgelt diskrimineeritakse.

Praegu on olukord juba muutunud kohutavaks. Miks on nüüd meeste haridustase palju madalam kui naistel? Viga on tehtud juba ammu ja viga on meie haridussüsteemis, mis ei toeta meeste haridust.
Eesti koolides on hariduskorraldus täiesti valedel alustel ja tagajärjed on nüüd juba hästi näha, nimelt õpib kõrgkoolides (2011. aasta andmed) kaks korda rohkem naisi kui mehi. Praegu on olukord veelgi hullemaks muutunud ja meil omandab kõrgharidust juba 70% noori naisi ja mehi ainult 30%.  Mitte keegi ei löö sellise ebanormaalsuse peale häirekella, tegelikult peaks siin lausa karjuma!

Asi on selles, et tüdrukud arenevad teatud vanuses kiiremini ja paljudel poistel tekkivad õpiraskused. Tüdrukutel kestab puberteet, mil lapsest saab täiskasvanu maksimaalselt kuni 16. eluaastani, poistel kuini 19. eluaastani ja mõnede teadlaste arvates see vahe järjest süveneb.
Tean, et Eestis on koole, kus poisse ja tüdrukuid õpetatakse eraldi, sellist praktikat tuleks otsustavalt laiendada! Vaid selline kool annaks ka poistele võimaluse omandada kõrgharidust võrdselt tüdrukutega ja noortel naistel poleks põhjust minna otsima abikaasasid välismaale. Tean, räägitakse, et olukord paraneks vaid siis kui koolides oleks rohkem meesõpetajad. Loodan siiski, et on selge - see argument pole tõsiseltvõetav.

Viimasel ajal olen mitmelt poolt kuulnud, et Eestist lahkuvad eelkõige noored haritud naised. Statistikaameti andmetel on Eestist lahkunud naiste arv viimaste aastatega hüppeliselt kasvanud, seitsme aastaga on 4661 mehe kõrval lahkunud 10 777 just noort naist. Sellise olukorra pikemaajaline kestmine kiirendab oluliselt eestlaste väljasuremist.

Loodan, et pöörate sellele kirjale tõsist tähelepanu ja ootan ka vastust.

Lugupidamisega,
Matti Ilves

P.S. Lisan ka paar pilti:
1. Ema pilt tütarlastegümnaasiumi päevilt Rakveres
2. Isa pilt, ülikoolis õpiti jälle kenasti koos
VASTUS:

Tere!

Suur tänu kirja eest ja nende ilusate fotode eest.
Jagame teie muret, et hariduses on noormehed alaesindatud, seda eriti kõrgkooliastmes. Samuti nõustun teie järeldusega, et noorte naiste väljaränne mõjutab iivet. On tõenäoline, et suur hariduslõhe sugude vahel tekitab iibeprobleeme, kuna raskeks muutub endale sama haridustasemega partneri leidmine. Nõustun teiega, et võrdsed võimalused hariduses on väga laia mõjuga suur ja tähtis teema.

Kohalik omavalitsus on enamike põhikoolide ja gümnaasiumite pidaja Eestis ning kohalikul omavalitsusel on täielik voli ja vabadus otsustada kooli pidajana, kuidas koole komplekteeritakse. Lubatud on nii poiste kui tüdrukute erinevad klassid või koolidki, ainsa tingimusena, et õpitavad ained ja teadmised peavad olema võrdselt ligipääsetavad nii tütarlastele kui ka poisslastele. Soovitan teil pöörduda ettepanekuga omavalitsuse või omavalitsuste poole. 
Volinik töötab tõenduspõhiselt. Poiste alaesindatus hariduses on omane kõikidele arenenud riikidele, mitte ainult Eestile, ning selle nähtuse täpsemad põhjused ei ole teada. Nähtus hakkas ilmnema möödunud sajandi 1980ndatel aastatel. Kuni pole täpsemalt selge, mis tekitab poiste alaesindatust ja miks seda alaesindatust polnud varasemalt, on väga keeruline võidelda olukorra paradamise eest. 
Koolidesse meesõpetajate lisamine ei mõjuta tõepoolest seda tendentsi. 


Sügava lugupidamisega
Liisa Pakosta
volinik
______________
Sain päris kiirelt voliniku vastuse ja selgus, et ta ei kavatse midagi ette võtta. Pean sisuliselt poiste diskrimineerimist meie koolides märksa tähtsamaks, kui tüdrukute õigust koolivormi juurde pükse kanda. Volinik lõi siis kohutavat lamenti.

Vastates mulle: "Volinik töötab tõenduspõhiselt. Poiste alaesindatus hariduses on omane kõikidele arenenud riikidele, mitte ainult Eestile, ning selle nähtuse täpsemad põhjused ei ole teada."
Aga mis see siis on, minu kirjast: "Tüdrukutel kestab puberteet, mil lapsest saab täiskasvanu maksimaalselt kuni 16. eluaastani, poistel kuini 19. eluaastani ja mõnede teadlaste arvates see vahe järjest süveneb." See on ju igati tõestatud ja tõenduspõhine.
Seda tüdrukute kiiremat arengut just koolipõlves täielikult ignoreeritakse!

Ja kujutate ette, mida ta mulle soovitas: "Soovitan teil pöörduda ettepanekuga omavalitsuse või omavalitsuste poole." Tähendab, mina peaksin tegema siis voliniku tööd? Olen täielikult nõus alljärgneva videoga.

Fookuses: võrdse kohtlemise komissari ametkond tuleb kiiremas korras likvideerida

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP