RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 27. märts 2017

KOLMAS AVALIK PÖÖRDUMINE EESTI VABARIIGI PRESIDENDI POOLE

Pildil Heiki Kortspärn

Austatud Eesti Vabariigi president proua Kersti Kaljulaid!

Esmaspäeva (20.03.2017.) õhtul läks Martin Helme riigikogu kõnepulti ja teatas: "Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid /.../ sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku, ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seadusi. Ja siis otsustavad, et keegi ei saa neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe” ...
Teie silmakirjalik reageering Martin Helme väljaütlemisele ei tee Teile au, proua president! Kui Te aga tõepoolest tõsimeeli asusite materdama poliitikut, kes oli asunud (tõsi küll, julma kõnekasutusega) Eesti põhiseaduse kaitsele,- siis töötate valel ametikohal!

Te ütlesite: "Ma ei taha rääkida poliitilisest kultuurist parlamendis ega elementaarsest viisakusest. Esimene on eeskätt saadikute sisemise kompassi ja teine lastetoa küsimus. Aga kui ohus on põhiseaduslik kord ja võimude tasakaal, siis ma ei saa vait olla, isegi kui see on teadlik provokatsioon. Parlamendiliikmed teavad, või vähemalt peavad teadma, kõige paremini, mida tähendab võimude lahusus. Sõltumatu kohtuvõimu ründamine parlamendi kõnepuldist on täiesti lubamatu”.
Olen Teiega nõus, et „veerevad pead” olid liiast ja märkused Martin Helme poliitilise kultuurituse, viisakusetuse ja kehvakese lastetoa kohta laiemalt vaadates asjakohased. Kahjuks see on kõik. Järgnevalt saite hakkama järjekordse fopaaga. Või oli see Teie silmakirjalikkuse harjumuseks saav musternäide? Kas rõhutatult paatosliku ja koolimammaliku noomimiskõnega üldrahvalike arusaamade pea peale pööramine ikka oli vajalik? Sõltumatu kohtuvõimu ründamine parlamendi kõnepuldist on lubamatu, kuid Eesti Vabariigi põhiseaduse teadlik rikkumine ja rahva enamusele näkkusülitamine kolme kohtuniku poolt oli/on lubatav? Kahepalgelisemat juttu annab otsida. Rääkisite võimude lahususest ja sõltumatust kohtuvõimust, justnagu Helme poleks neist midagi kuulnudki. Ometi ju Te teadsite, mida Helme varem ja hiljem öelda ja teha oli püüdnud.

... Kohtunikud, kelle kohta Martin Helme sõnad käisid, tegid jaanuaris otsuse, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari.
Rootsis sõlmitud abielu algul Eesti registrisse ei lubatud, -ei lubanud seda ka Tallinna halduskohus, kuid Tallinna ringkonnakohus kohustas maavalitsust oma otsust muutma. "Asjaolu, et Eesti õigus sellist abielu ette ei näe, ei tähenda, et Rootsi õigust tuleb pidada meie avaliku korraga vastuolus olevaks," teatas kohtunike kolleegium. Säärase juriidilise jõnksutamise eest , kui Martin Helmelt eeskuju võtta, paneksin mina selle kohtunike kolleegiumi võimaluse avanedes seina äärde ... Et ei tuleks kaksipidi mõistmisi, teatan eelpooltoodule lisaks, et pean ennast poliitiliselt kultuurseks ja korraliku lastetoaga patrioodiks.
Lisan mõne reakese meeldetuletuseks: Kooseluseadus: § 26. Seaduse jõustumine:
Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril koos rakendusaktidega. Kus on rakendusaktid? Nagu nüüd teada oleme saanud, pole neid vajagi.

Kui juristidest kohtunikud käsivad riiklikku registrit tegema seadusevastast kannet, siis samasugused juristid on vaieldamatult võimelised andma ükskõik millele ükskõik millist tõlgendust.
Kui Eesti kohus ignoreerib Eesti seadusi ja rajab oma otsuse hoopis välisriigi seadustele, siis kuidas seda nimetada? Põhiseadusliku korra vastaseks tegevuseks kindlasti. Kuid ka riigireetmist käsitlevad paragrahvid oleks aeg kasutusele võtta.
Martin Helme ei pea probleemiks, et mainis kohtunike peade veeremist. Samas olen veendunud, et ta ei mõelnud öeldut sõna sõnalt, vaid ülekantud tähenduses. Umbes nii, et
„ametist kõrvaldada, kohtusse kaevata, vangi panna” jne. Selle kinnituseks olgu Helme sõnad: "Ma arvan, et kohtunikud, kes rikuvad seadust ja mõtlevad välja seadusi, ei tohiks jätkata oma ametis.”

Austatud proua president!
Presidendina peaksite ju teadma,et riigikogu on rahva esindus ja vähemalt teoreetiliselt peaks kajastama rahva arvamust. See, et Te hakkasite riigikogule ette kirjutama, mida nad tohivad kritiseerida ja millega peavad sõnalausumata rahul olema, on väga ohtlik alagatus.
Tundub, et Te veel ei teadnud, et Eesti kohtuvõimu "sõltumatust" näitab kujukalt see, kuidas meil aeti Tallinna Sadama, Autorollo, Eesti Raudtee, Estonian Airi, Ermamaa jne. kohtuasju.
Seda Te ju ometi pidite teadma, et annate teenetemärgi Arsenali kinnistu 3.7 miljoni eurose
allahindlusega oma semule Rain Rosimannusele parseldanud Taavi Rõivasele "eriliste
teenete" eest. Seega pidite teadma, et tänases Eesti Vabariigis ei ole olemas sellist asja nagu sõltumatu kohtuvõim!
Olgu pealegi. Saate nüüd minu käest teada, et Eesti Vabariigi Kohus on võimuerakondade poolt läbi justiitsministri manipuleeritav, mis selgitab, kuidas ja miks pesti Autorollo asjas puhtaks needsamad Rosimannused! Kohus teeb Eesti Vabariigis poliitiliselt korrektseid otsuseid ja need otsused on tellitavad!
Kas tasub enam lisada, et Eesti kohtuvõim on merkantiilne, mitte sõltumatu, ignorantne ja avalikule arvamusele vastanduv. Loodan, et olete minuga nõus, et tuleks karmilt üle vaadata, millistesse erakondadesse meie kohtuvõimu esindajad kuuluvad või kellele sümpatiseerivad.

Hetkel pole oluline, millise seaduse kohtunikud jõustasid ilma, et Seadusandja on selle vastu võtnud. Oluline on, et kohtunikud jõustasid seaduse, mida Eesti Vabariigi Riigikogu ei ole vastu võtnud. Oluline on, et Eesti Vabariigi President on asunud talaaride varjus toetama mingite suvaliste eestivaenulike tüüpide seadusandlikku tegevust.
Kui see ei ole riigi reetmine, siis mis üldse on riigireetmine?!?
Kas teadsite, et seadusi teevad meil rahva poolt valimata inimesed ehk täidesaatva võimu käepikendused. Rahvasaadikud, kelle püha kohus on seadusi ise teha, on ainult kummitempli rollis. Kas see on juhtunud kogemata? Oo ei!

Proua president võiks juba teada, et just prouadel ja härradel Eesti Vabariigi kohtunikel on moraali ja eetika kriteeriumid paigast ära! Kohtunik peab järgima seadust ja kui seadus on „küürakas”, siis sellest ka märku andma, aga mitte oma peaga hakkama seadusi tõlgendama.
Kas võib loota, et millalgi hakkate aru saama, et võimude lahususe põhimõtet on rünnanud mitte riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme, vaid Tallinna halduskohtu kohtunikud, kelle tegevust Helme kritiseeris. Ja mis peaks olema kindel ja selge: kohus ei ole mingi püha lehm, mida ei tohi kritiseerida. Teie aga lähtusite Helme sõnade „mahlasusest”.
Kui kohus ületab jämedalt oma volituste piire, et suruda ühiskonnale peale vastuvõetamatut ja inimloomusega vastuolus olevat homoideoloogilist programmi, õõnestades sedasi ühiskonna alusväärtusi, siis on kodanikel mitte ainult täielik õigus, vaid ka moraalne kohustus selline käitumine resoluutselt hukka mõista ja sellele vastu seista. Kahjuks Teil, proua president ja ka riigikohtu endisel ja praegusel esimehel polnud Tallinna Ringkonnakohtu omavolitsemise kohta öelda mitte ühtegi kriitilist sõna. Te ju pidite teadma, et Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikud võtsid vastu kehtiva õigusega ühemõtteliselt vastuolus oleva ja samas äärmiselt tõsiseid ühiskondlik-kultuurilisi järelmeid omava otsuse, mille tulemusel kanti esimest korda abieluna Eesti rahvastikuregistrisse Rootsis sõlmitud homoseksuaalide liit. Sisuliselt oli/on tegu otsese kohtuliku omavolitsemisega – kohtu poolt seadusandliku võimu usurpeerimise ning seeläbi esimeste sammude astumisega nn homoabielu seadustamiseks Eestis. Seejuures meie kohtunikud sõitsid ja sõidavad edaspidigi teadlikult üle seadusandja selgelt väljendatud tahtest, mille kohaselt samast soost isikute liite ei loeta abieluks sõltumata sellest, kas need on sõlmitud Eestis või välismaal.

Millal Teie, proua president, ükskord aru saate, et kohtute rakendamine ideoloogilise võitluse teenistusse ei tohi olla ühelegi õigusriikluse ja võimude lahususe põhimõttest lugupidavale inimesele vastuvõetav, mistõttu peavad kohtunikud arvestama, et kui nad hakkavad oma volituste piire ületades tegelema mitte õigusemõistmise, vaid ühiskonna ideoloogilise manipuleerimisega, siis tuleb neil poliitiliste ja ideoloogiliste tuulte pöördudes oma tegude eest vastutust kanda. Ja ühemõtteliselt: väga ränka vastutust!
Kas kõik see, mis hetkel on üles kerkinud, oleks ka siis juhtunud, kui Martin Helme oleks kritiseerinud kohtunikke viisakas kõneviisis, ilma emotsiooniteta? Vastan: kindlalt ei! See õigust ja õiglust taotlev niuksatus olekski jäänud riigikogu kõnepulti, aga nüüd on tekkinud mingisugunegi diskussioon teemal, kas Eesti Vabariigis on kohtunikud ületanud enda volitusi ja teinud katse saata riigikogu sisuliselt laiali ja ise hakanud seadusi tegema!
Kas Te ei leia, et sellised kohtunikud, kes oma otsustes on mõjutatud globalistide agendast ja nende mõjust tulenevalt rikuvad teadlikult EV Põhiseadust ning suure enamuse põlisrahva ootusi õiglasest kohtupidamisest, tuleks päeva pealt vallandada ja kohtu alla anda?

Mida peaks mõtlema ja kuidas käituma üks aus, lihtne ja väärikas eestlane tänases olukorras, kus meie kohtuorganid pole suutnud täita oma põhilist ühiskonna ootust: pakkuda kõikidele eestimaalastele õigust ja õiglust. Järjest kindlamini on juurdunud arusaam, et Eesti Vabariigis saavad kaitstud olla ainult need, kellel on poliitiline katus pea kohal või kellel raha piisavalt ja enamgi veel.
Pean enda kohuseks hoiatada Teid, proua President: õige varsti on käes aeg, kus eesti rahvale on jäämas ainult viimane kohtupidamise võimalus: OMAKOHUS ! Ei ole minagi kindel, et see tee võiks õige olla. Pean enne selgusele jõudma, kas säärane tee on aastate jooksul tasakene tiksunud rahva meeleheite väljendus või meie eestlusevaenulike juhtide teadliku suunava tegevuse tulemus.
Martin Helme osutus võimekaks poliitikuks: ta suutis näidata, kui psüühiliselt tasakaalutud inimesed on meie teatud erakondade (juht)poliitikud, kunstiinimesed, endised ja praegused kohtunikud, prokurörid ja... kahjuks ka Teie, proua president.

Huvitav, kes tegelikult (oma hinges, oma võimetelt, teadmistelt, arusaamadelt ja järeldamisoskustelt) on Teie nõuandjad-nõunikud? Vanad sõbrad-sõbrannad? Eesti ja Euroopa niiditõmbajate poolt soovitatud-määratud kosmopoliidid? Kui Te samas „stiilis” jätkate, ei too see head Teile ega ka Eesti riigile-rahvale tervikuna. Olen vanas eas suutnud häbenemise-tagasihoidlikkuse, edevuse ja ujeduse endast eemale juhtida ja teen Teile pakkumise:
küsige kasvõi mõnikord head nõu minu käest!
Piisavaid taustateadmisi jagub mul mitmete teemade jaoks küll ja veel ja mis kõige tähtsam: ma annaksin Teile head nõu ainult Eesti Vabariigi Põhiseaduse preambulast lähtudes, olles samal ajal täiesti sõltumatu. Me „teame”, et päris sõltumatu olla ei saa kohe kuidagi. Aga mina saan. Kuidas siis? Ma ei pea enam (!) mitte kellelegi valetama, ei pea varastama, ei pea kedagi reetma, ei pea kellelegi pugema või meeldima, ei vaja enam kuulsust ega au jne.jne. Olen jõudnud tagasi juurte juurde ja see garanteerib minu veendumuste kohaselt Teile ja Teie kaudu kogu Eesti riigile ja rahvale üsna tõenäoliselt parima võimalikest lahendustest... Kui te küsite teema kohta, mida ma ei valda, siis olen sunnitud Teile ära ütlema.

Lõpetuseks:
Proua president!
Olen jälginud ja jälgin edaspidigi Teie tegemisi ja ütlemisi. Eelkõige tänu ametikohale Te saate-suudate eestluse praegusele väljasure(ta)misele vastu seista ja eestluse kestmajäämist soodustada tuhat korda paremini, kui suudan seda mina. Kõik võimalused ja võimed on Teil küllaga olemas. Vaja on emapiimaga ja lapsepõlvest kaasa antud armastust Eestimaa ja eestlaste vastu ja sealt edasi kõikide Eestis elavate (Eesti riigile ja eestlastele lojaalsete) inimeste vastu. Kas see kõik Teil olemas on, saab mulle selgeks hiljemalt Teie esimese ametiaja lõpuks. Mitmed kahtluseussid juba närivad mind, kuid: lootus sureb viimasena.

Tervist, edu ja õnne Eesti riigi ja rahva väärikal teenimisel!

Heiki Kortspärn
Parteitu pensionärist patrioot.
25.03.2017.

Allikas: Veiko Rämmel, Facebook

1 kommentaari:

Anonüümne 27. märts 2017, kell 15:36  

mul on 2 soovi:
1) küsimus juristidele: kui ma palun kohut määrata mulle valuraha (näiteks 10 EUR päevas), kuna see, et minu abielu on pededega samasse registrisse pandud, häirib mind iga päev; peaks olema seaduslik õigus ootusele, et kuna minu abielu sõlmimisel mind ei hoiatatud selle eest, et meiega samasse registrisse ei panda mitteabielulisi gruppe; kas on lootust?
2) kuidas saaksin oma abielu sellest registrist välja võtta? näiteks minna mõne teise riigi registrisse, kus minu abielu ei oleks alandatud seisus (Venemaa, Türgi, ...)?
Edu kõigile oma õiguste eest seismisel!
VelloEesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP