RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 6. märts 2017

MATTI ILVES: RAIL BALTICA EHITATAKSE SELLEKS, ET VEDADA VÄLJA FOSFORIITI JA TEISI MAAVARASID

Ei ole emam mingit kahtlust, et Rail Baltica ehitatakse selleks, et vedada välja Eesti fosoriiti ja ka teisi meie maapõuerikkusi.
Eesti praegunegi raudeevõrk töötab nüüd juba kahjumiga, sest kusagilt pole kaupa võtta. Mingid utoopilised jutud Hesingi-Tallinna tunnelist ja Põhja-Jäämere sulamisest (tegelikult saabub mõnekümne aasta pärast hoopis väike jääaeg, sellest on kirjutanud meie akadeemikud Lippmaa ja Raukas, ka Trumpi seisukoht "kliimasoojenenisest" on sama) ning kohutavate kaubavoogude saabumiset sealtkaudu on lihtsalt jama.
Pildil on kaubavedude vähenemine meie raudteel:
Kaubavood tegelikult tulevad, aga meilt! Fosroriidi kaevandamisesks tehakse juba ettevalmistusi ja salaja (välja hakatakse vedama fosforiiditooret, mitte  väetist, st. superfosfaati - mida võiks ka meil toota ja on omalajal juba tehtud), hea ülavaate saate SIIT, kui vaatate 3. videot.

Toon nüüd mõned väljavõtted Vello Leito raamatust "Eesti & geopoliitika II osa" Tallinn 2016:

"Saab teha ainult ühe järelduse: selle taga on oli loomulikult Euroopa Liit üldiselt kuid Saksamaa personaalselt...
Fosforiit aga on põllumajandus, on elu alus. Kel fosforiidiväetis odavalt käes, see troonib. Leiukohti on vähe, Saksamaa käeulatusses ei ühtegi."
"Eestis on niisiis Euroopa Liidu suurimad fosfori toorme varud. Rakverest lõuna poole taheti rajada kaevandus jõudlusega 500 miljonit tonni aastas...
Selle tarbeks taheti ehitada Rakvere külje alla Lasnamäe tüüpi magamislinnak 10 000 võõrtöölise jaoks. Rakvere - 20-nelt tuhandelt 50-ne tuhande elanikuni! Seepärast võib juba siinkohal lõplikult paika panna ühe asja, mis meid ees ootab: vähemalt 500 miljoni tonni fosforiidi kaevandamine aastas. RB kapasiteedist tuleb pigem puudu - teised maavarad tahavad ju ka väljavedamist.
Nüüd on arusaadav, milleks on vajalik Rail Baltica projekt - mitte reisijate veoks, vaid Eesti maapõuevarade väljaveoks."
"Fosforiit on siiski vaid väike võllanali, kui võrrelda sellega, mida toob endaga kaasa diktüoneema kaevandamine - seda maavara on Eestis kogu Euroopale jagada 60 miljardit tonni!
Kui palju ainuüksi kulda saab, kogu Mendelejevi tabeli haruldased muldmetallid sellele lisaks, pluss diktoneema kütusena! Teadmiseks, et kulla tootmine diktüoneemast väikselt-vaikselt juba ammu käib ja seda majanduslikult tasuval tasandil, ent täpsemat infot on raske saada.
Ja miks ei peaks siis käima, kui on lasundeid, kus kullasisaldus diktüoneemas ulatub nelja grammini tonnis, sel ajal kui tööstuslikult tasuv tootmine eeldab kullasisaldust 1,5 grammi tonni kohta."

Selline kaevandamine hävitaks meie puta vee.
Raivo Orgusaar kirjutas: "On teada, et kui Pandivere kõrgustik fosforiidii kaevandamisega segi pööratakse, kaotavad kõik Põhja- ja Lääne-Eesti jõed oma lähted, need võivad saada niivõrd saatuslikeks, et jõgede vesi muutub kaladele elamiskõlbmatuks ning suure hoobi saastunud või puudujäävast veest võib saada ka suur osa Eesti põllumajandusest."
Pandivere kõrgustikul on moodustatud veekaitseala, aga asi seda siis tühistada ei ole, kui EL on fosforiidinäljas...
 Pandivere veekaitseala (Pandivere Riiklik Veekaitseala) on 1988. aastal Pandivere kõrgustikul asuvate allikate, jõgede ja seal moodustuva põhjavee kaitseks moodustatud veekaitseala. Pandivere veekaitsealal asuvad ulatuslikud karstialad, mida läbivad rikkevööndid. Veekaitseala pindalaks on 350 875 hektarit.
Kaitsealal Pandivere kõrgustiku nõlvade allikatest saab alguse 11 jõge: Pärnu jõgi, Jägala jõgi, Ambla jõgi, Soodla jõgi, Valgejõgi, Selja jõgi, Sõmeru jõgi, Kunda jõgi, Avijõgi, Pedja jõgi, Põltsamaa jõgi.

Lisaks arvatavasti ka kildagaas, vaadake videot SIIT. Sellisete projektide elluviimine kavandatavas suures mahus hävitaks sisuliselt elu Eestis, aga keda see huvitab? Kõige vähem veel meie kuulekat reeturitest koosnevat provintsivalitsust.


5 kommentaari:

Anonüümne 6. märts 2017, kell 13:01  

Noh sel juhul on täpselt kaks võimalust. Esiteks, kas järgneb uus fosforiidisõda kurat teab milliste tagajärgedega või siis teiseks variant, et ei järgne uut fosforiidisõda. On ju küll lihtne valik, mis te veel tahate.

Anonüümne 7. märts 2017, kell 08:40  

Kõik see fosforiit läheb siiski Israeli.

Anonüümne 8. märts 2017, kell 10:40  

Artikli autor pole antud asjadega ikkagi päris kursis. Fosforiiti kaevandatakse juba praegu. Toolse maardlasse on peidetud sissepääs, kust Kunda Nordic tsemendi autode kirjadega fosforiiti välja veetakse. Ja nagu raudteetranspordi statistikast näha, ei veeta seda mööda maad, vaid otse üle mere. Ja mitte euroopasse vaid Venemaale. Kõik vastavad dokumendid on olemas, kuid salastatud. Soovitan autoril rohkem materjalidesse süübida.

Andre 15. juuli 2019, kell 21:42  

Tonni hind on aastaga teinud 20 EUR tõusu, kui Eesti targalt ressursse kasutab tulevikus võib see meie rahva elujärge parandada Soome või Norra tasemele.

Anonüümne 7. november 2019, kell 11:45  

Targalt nagu Danske pangaga, milles keegi meie omadest süüdi pole ega kasu ole(väidetavalt) saanud.... ? Ma kahtlen sügavalt Eesti suutlikuses jääda MITTEKORRUPTIIVSEKS kui suuremad fosforiidi rahavood hakkavad saabuma. Saaks kuidagi foforiidi tulu siduda pensionitootlikusega, siis oleks jutt teine. Hetke seisuga lõikab sellest kasu vaid "eliit", kes on toiduahelapõhine ja ametnike armee. Eesti on endiselt oma suhtelise vaesuse tabelites ELiidu eelviimane maa. Absoluutse vaesuse ritingut ei juleta isegi mainida.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP