RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 16. juuni 2018

Juhtkiri: politsei on asunud toetama “homoabielu” hiilivat seadustamist

Politsei- ja Piirivalveameti otsus tunnistada oma varasema praktikaga risti vastupidiselt USA-s sõlmitud “homoabielu” Eestis kehtivaks abieluks annab tunnistust, et ideoloogiliste ambitsioonide läbisurumisel ei peeta Eesti võimuringkondades kehtiva õiguse ja seega ka õigusriigi põhimõtte jämedat rikkumist mingiks probleemiks, osutab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Mõne nädala eest, täpsemalt 22. mail saime ERR-i saatest “Ringvaade” teada, et Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) on väljastanud elamisloa ühele Joshi-nimelisele USA kodanikust mehele, kes on sõlminud USA-s oma eestlasest elukaaslase Hannoga “homoabielu” ja keda käsitletakse seetõttu Eesti Vabariigi kodaniku abikaasana.
PPA niisugune otsus tähistab tõsist murrangut. Nimelt kaitses PPA veel eelmisel aastal isegi kohtuvaidluses oma seisukohta, et Eestis kehtivate seaduste kohaselt ei tunnustata välismaal sõlmitud “homoabielusid” Eestis kehtivate abieludena. Niisugune positsioon oli ka igati korrektne, pidades silmas, et rahvusvahelise eraõiguse seaduse §-i 7 kohaselt ei kohaldata välisriigi õigust, kui see viiks tulemuseni, mis on vastuolus avaliku korraga.

Nüüd on aga PPA seisukoht teinud läbi 180-kraadise pöörde, olgugi et kehtivat õigust ei ole vahepealsel ajal vähemalgi määral muudetud ning ka kehtiva õiguse korrektses tõlgenduses ei ole mingit kahtlust – seadusandja mõte on täiesti selge. Rahvusvahelise eraõiguse seaduse seletuskirjas on selgesõnaliselt kirjutatud, et “Eesti avaliku korraga ei ole kindlasti ühitatavad näiteks sellised välismaised seadusesätted, mis […] lubavad samasooliste abielu või polügaamiat.”
PPA seisukoht on teinud läbi 180-kraadise pöörde, olgugi et kehtivat õigust ei ole vahepealsel ajal vähemalgi määral muudetud.
Seega on raske selgitada PPA seisukohtades toimund radikaalset pööret millegi muu kui allumisega homoaktivistide ja juba varem “homoabielud” Eesti õigusruumis kehtivaks arvanud Tallinna Ringkonnakohtu survele. Niisugune käitumine on aga pilkeks põhiseaduse kolmandas paragrahvis sätestatud õigusriigi põhimõttele, mille kohaselt tuleb riigivõimu teostada üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste, mitte ideoloogiliste trendide, lobigruppide või poliitiliste ringkondade surve alusel.

PPA näotu suunamuutus ja kehtiva õiguse ilmselge eiramine on järjekordne samm nn homoabielu täieliku seadustamise ehk selle poole, mis on kooseluseaduse läbisurumise algusest saati olnud homolobi tegelikuks eesmärgiks. Üks Eesti peamisi homolobi-organisatsioone, valitsuse ülevoolavat rahastust nautiv Eesti Inimõiguste Keskus andis kõnealust otsust kommenteerides mõista just seda, kirjutades oma Facebooki lehel, et

“Kõige mõistlikum oleks selline muutus sõnaselgelt ja ühemõtteliselt ka seadusse kirja panna. Kui […] välismaal sõlmitud [homo]abielu Eesti riigi jaoks sobib, siis oleks mõistlik lubada kahel samast soost inimesel omavahel abielluda ka Eestis.”

Niisugune seisukoht viitab täpselt sellele ohule, mille eest oleme pikemat aega hoiatanud. Lõpuks taandub küsimus sellele, mida abielu tähendab ja kui riigivõim hakkab selle all silmas pidama – nagu Tallinna Ringkonnakohus ja nüüd ka PPA on teinud – mitte ainult mehe ja naise liitu, vaid ka samast soost isikute liite, siis on üksnes ootuspärane, et selliste liitude sõlmimist hakatakse peagi võimaldama ka Eestis.

Nagu ikka, näeme jälle, kuidas homoideoloogia kehtestamisel lastakse käiku ükskõik millised valed, manipulatsioonid ja pettused. Kui seadus ütleb, et välismaal sõlmitud “homoabielud” tuleb arvata Eestis õigustühiseks, ei takista see kohtutel ja ametkondadel langetada risti vastupidiseid otsuseid.
Olgugi et niisugune käitumine ei tohiks olla õigusriigis vastuvõetav, ei pälvi see n-ö progressiivsete ringkondade poolt kõige vähematki kriitikat, sest õigusriigi põhimõtte jäme rikkumine toimub neile sobivates ideoloogilistes huvides. Arvestada tasub aga sellega, et kui endale meelepärases olukorras soositakse õigusriigi põhimõtte lammutamist, siis tasub end poliitiliste jõuvahekordade muutudes valmis seada selle põhimõtte rikkumiseks ka mitte-meelepärases suunas.
Nagu ikka, näeme jälle, kuidas homoideoloogia kehtestamisel lastakse käiku ükskõik millised valed, manipulatsioonid ja pettused.
Abielu mõiste moonutamise takistamiseks on aga endiselt olemas üks keskne võimalus, milleks on abielule kui mehe ja naise liidule põhiseadusliku kaitse tagamine. Just selleks on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks algatanud praeguseks juba ligi 5000 inimese toetuse kogunud petitsiooni, millega liitumiseks on nüüd valminud ka spetsiaalne veebileht – abielu.info.

Kutsume kõiki inimesi, kes on vastu abielu tähenduse radikaalsele ümbermääratlemisele, selle petitsiooniga liituma ning seisma selle eest, et sama teeks ka võimalikult paljud teised inimesed. Samuti tuleks kõigil abielu kaitsmist oluliseks pidavatel inimestel langetada kindel otsus, et tuleva aasta riigikogu valimistel ei anta mingil tingimusel oma toetust kandidaadile, kes pole andnud selget avalikku lubadust toetada parlamendi liikmena abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist.
Tulles tagasi PPA otsuse juurde, oleks väga huvitav kuulda politsei juhtkonna selgitusi selle kohta, miks on peetud võimalikuks anda kehtivale õigusele varasemaga risti vastupidine tõlgendus, hoolimata tõsiasjast, et kehtiv õigus pole vahepeal vähimalgi määral muutunud. Õigusriigis tuleks suhtuda kehtiva õiguse jämedasse eiramisse vägagi tõsiselt ning avaliku võimu kandjatelt, kes rikuvad võimu teostades teadlikult ja tahtlikult kehtivat õigust, tuleks nõuda vastutuse võtmist.

Allikas: http://objektiiv.ee/juhtkiri-politsei-on-asunud-toetama-homoabielu-hiilivat-seadustamist/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP