RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 2. juuni 2018

MATTI ILVES: EUROOPA LIIDUS ENAM MORAALIST EI RÄÄGITA

Seda ei tehta seepärast, et EL on täielikult hullunud ja selle väärtuste hulka on võetud sellised jäledused, mida tavaline inimene ei suuda taluda.

Kirjutasin hiljaaegu artiklis "Loov Kesk-Euroopa" järgmist: "Võtme kõigepealt väite, et rasse ei ekisteeri! Siis teatatakse meile, et ka sugusid ei ole olemas ja see olevat vaid sotsiaalne konstruksioon. Sellele järgneb kohe ka sooneutraalne kasvatus. Ka meil hiilivad sellise õpetused tasapidi sisse koolidesse ja lasteaedadesse.
Meeletuks on läinud moraali hävitamine  homopropaganda ja igasuguste tühiste vähemuste LGBT+50 kaudu, mida õpetatakse mitmetes EL "progressiivsetes" riikides juba lasteaedades.
Propageeritakse ka soovahetusoperatsiooni läbi teinud transgendereid (mões osariigis ka laste seas), sellest hoolimata, et nii sandistab inimene ennast lõplikukt ja transgenderite eluiga on 15...20 aastat lühem kui tavainimestel. Samuti on väga ebapüsivad samasooliste niinimetatud "abielud"."

Toon ka siin moraali definitsiooni:
Moraal on ühiskonna poolt aktsepteeritud käitumisnormide, tavade ja seaduste kogum, väliselt nõutavad reeglid ja tavad. Moraal on seotud kultuuri ja eluviisidega. Sõna "moraal" pärineb ladina keelest ning tähendab tava või kommet. (Kreeka keeles on moraali tõlkevaste eetika. Filosoofiliselt saab sõnade eetika ja moraal tähendusi eristada.)

Moraal on samuti osa ühiskondlikust olelusvõitlusest, olles üks võimsamaid relvi ja vahendeid valitsejate ja riikide käes.
Kaasaegne lääneriikide ühiskond on täielikult hüljanud moraalse käitumise ja see viib täiesti kindlalt nende hävinguni. Eetikast on räägitud vaid piiratult, ajakirjanike seas ja vist ühes parteis - Keskerakonnas, sellel on just eetikaga tõelisi probleeme, nagu ka ajakirjandusel tõe rääkimisega. Aga mitte sõnagi ei räägita üleüldisest moraalist.

2004. aastal leidis aset debatt teemal, kas Euroopa põhiseaduse leppe preambula peaks lugema kristluse Euroopa tsivilisatsiooni ja tõekspidamiste allikate hulka või mitte. Hoolimata, et seda kaitsesid mitmed riigid (eelkõige Poola) seda kahjuks siiski ei arvestatud.
Nii ei ole üheski ELi dokumendis mainitud kristlikku tsivilisatsiooni kui E. Liidu alustala.

Hiljuti mõtlesin, et hea on minu juba varakult surnud sõpradel, sest nemad enam ei pea nägema siinilmas seda hullumeelsust ja moraali täielikku lagunemist.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP