RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 9. august 2011

MÄRGUKIRI EESTIMAA AVALIKKUSELE, PRESIDENDILE, RIIGIKOGULE JA VALITSUSELE

Homoseksuaale on inimkonnas alati olnud kuid kunagi pole nad varem niivõrd jõuliselt kõigutanud inimkonna arengu algmudelit – perekonda.
Viimasel ajal on hoogustunud homopropaganda, mille näiteks on hiljuti Tallinnas toimunud kampaania „Erinevus rikastab“ koos homofestivaliga ja Traditsioonilise (hetero) perekonna toetusgrupi sulgemine Facebookis homode ja nende toetajate kaebuste alusel. Samuti ka nn 41 kultuuritegelase kiri, mis nõuab homoabielu ehk partnerlusseadust, mis on teiste sõnadega perekonnaseadus, aga ka riigipoolne suur toetus ebatavalise soolise orientatsiooni harrastajatele (homo, lesbi) ja minimaalne toetus klassikalisele perekonnale, siis leiame meie allakirjutanud Eesti Vabariigi Vabad Kodanikud (MTÜ Vabade Kodanike Ühendus, MTÜ Eesti Rahvuslik Liikumine, Vabade Kodanike Ühenduse toetusgrupp Facebookis) alljärgnevat:

Homopropaganda Eestis on riiklikul toetusel ületanud juba igasugused piirid, tappes ja hävitades moraali ning -eetikat, samal ajal ei osutata riigi poolt piisavat kaitset klassikalisele perekonnale, millega on seatud ohtu meie rahva säilimine.

Tuleb taas tõsta au sisse klassikaline peremudel (mees, naine, lapsed) ning osutada toetust üksikvanematele. EV PS preambulas on kirjas perekonna definitsioon,
mille järgi saab olla abielu vaid mehe ja naise vahel. Semantikaga selle mõiste sisu ei tohi moonutada. Partnerlus- või kooseluseadust ei tohi lubada. See oleks sisu poolest teise nimega Perekonnaseadus.

Igasugune riiklik toetus homokogukonnale tuleb lõpetada ja vabanevad vahendid suunata traditsioonilise pere toetuseks. Meid on liiga vähe, et hetkelõbu ajel riskida rahvana püsimamajäämisega. Homokogukonna
huvide rahuldamine ei lahenda Eestis lagunevate perede, kodutute või lastekodulaste probleeme. Meil ei ole õigust ühepäeva mentaliteedi nimel tuua ohvriks terve rahva tulevikku - püsimajäämist rahvana.
Võttes eeskujuks Leedus vastuvõetud seaduse tuleb keelustada igasugune avalik homopropaganda seadusega ka Eestis, eriti üldhariduskoolides.

Tagada
tuleb sõnavabaduse kasutamise õigus traditsionalistidele ja homovastastele, seda enam, et meid on ühiskonnas enamus ning suu sulgemine jõuvõtetega tähendab demokraatia põhiprintsiibi rikkumist. Demokraatia põhiolemuse ja aluste moonutamine inimõiguste ning sallivuse sildi all on lubamatu!
Kui olete siintooduga nõus, siis andke oma allkiri, Allkirjade kogumine kestab novembri lõpuni.
Kutsume käesoleva märgukirjaga ühinema kõiki inimesi ja organisatsioone, kes tunnevad muret meie rahva püsimise, jätkusuutliku arengu ja kõlbelise elulaadi pärast ning keda häirib moraali ning eetika mandumine Eestis.
Samuti kutsume üles selle pöördumisega ühinema kõiki Kirikuid ning võtma enda kätte moraali ja eetika kaitsmise juhtroll.

Algatajajad:
MTÜ Vabade Kodanike Ühendus
esindaja Ingvar Tšižikov
MTÜ Eesti Rahvuslik Liikumine
esindaja Aivar Koitla

Küsimuste korral:
VKÜ pressisesindaja Veiko Rämmel
telefon: 58 08 11 09
e-post: teoloog@gmail.com

Allkirjasta siin


Allikas: http://usk-lootus-armastus.blogspot.com/

Lugege lisaks ka siit: http://rahvuslane.blogspot.com/2011/08/matti-ilves-eesti-rahva-arvu.html  
M.I.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP