RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 16. august 2011

MATTI ILVES: INTEGRATSIOONI JA MIGRATSIOONI SIHTASUTUSE EESMÄRGID

Tutvudes Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse eesmärkide ja ülesannetega jääb vaid tõdeda, te see asutus on loodud selleks, et tuua Eestisse võimalikult palju immigrante ja muuta see EL provints tõeliselt multikultuurseks.
Sihtasutusele on eraldatud selleks riigieelarvest meie raha 2011.a. 67,7 miljonit krooni (4.33 miljonit €). Kui palju koolide katuseid sellega remontida saaks?! Peame sisuliselt ise maksma kinni enda ümberrahvastamise.
MISA lühitutvustuses öeldakse: "Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA loodi 31. märtsil 1998 nime all Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. 2008. aasta kevadest kuni 2009. aasta lõpuni kandis asutus nime Integratsiooni Sihtasutus. 1. jaanuaril 2010 ühines Integratsiooni Sihtasutusega 10.06.1992 asutatud Eesti Migratsioonifond. Ühendatud asutus kannab nime Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
Sihtasutuse ülesanneteks on ka Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine ning sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine, vastava teabe avaldamine ja ülevaadete koostamine."
Üteldakse ka otse välja, et migratsiooni osas on Sihtasutuse eesmärgiks rändeprotsesside toetamine! Seda tehakse muidugi ilusate loosungite all: "Meie tegevustes osalenud inimesed on sallivad eri kultuurigruppide suhtes, omavad ühiseid põhiväärtusi ja ühist riigiidentiteeti. Inimesed, kes soovivad Eesti kodakondsust, on võimelised sooritama selle taotlemiseks vajalikke eksameid. Võrdse kohtlemise alastes tegevustes osalenud inimesed oskavad ära tunda ebavõrdset kohtlemist ja seda oma tegevustes vältida. Inimesed on informeeritud Eesti ühiskonna kultuurilisest mitmekesisusest ning Eesti ühiskonnas toimuvast."
Jah, mina olen ka salliv kõikide rahvaste suhtes, kes elavad oma kodumaal ja rakendavad tööjõu ja teadmised selle ülesehitamisele, ning külastavad Eestit vaid turistidena või lühiajaliste külalistena.
Rääkigu palju nad räägivad, aga kõik tehakse selleks, et hävitada Euroopa Liidus rahvusriigid ja muuta meid rahvuseta eurooplasteks. Selline sihtasutus tuleks tegelikult likvideerida.
Immigrandid Kreeka-Türgi piiril Filakios. Eestil kahjuks E Liidu riikidega ei ole mingit piiri ja siia võivad tulla kes aga soovivad ning ka abi selleks on kindlustatud.

2 kommentaari:

Gio. Ve. 18. august 2011, kell 11:29  

Integration???
Europe is living the age of the end of ancient Roman Empire.
The barbarians started to arrive in small groups.
Some Roman spoke about integration, christianity etc.
Thus, the barbarians became senators, soldiers, generals and at the end even emperors.
And when the Roman Empire did end officially, in the real it had been died a lot of time before.
If something will not change in our weak minds, in the space of 30 years Europe will be no more European.

Matti Ilves 18. august 2011, kell 12:53  

Nõus, 30. aasta pärast ei oleks see enam Euroopa! Ka eestlased oleksid 30. aasta pärast juba vähemusrahvus oma põlisel kodumaal. Aga loodan, et E Liit kukub palju varem kokku.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP