RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 1. august 2011

U l f E k m a n: MIS PEITUB VABAMÜÜRLUSE TAGA?

Kas on olemas mingi vennaskond sellise sisemise lojaalsusega, et aidatakse üksteist igas olukorras ja ka teiste arvel ning arvestamata isegi moraaliseadustega? Kas on olemas üks vennaskond, mis väliselt näeb välja väga väljapeetud ja viisakas, kuid mis on tegelikult pühendunud sofistikeeritud surmakummardamisele ja usundite sünkretismile ning omab suurt sarnasust satanismiga? Ja, selline vennaskond on olemas, nimelt vabamüürlus!

Vabamüürlus sarnaneb satanismiga kőige ehedamal kujul. Sekt teenib enese teadmata Saatanat ennast!
Vabamüürlus oma rafineeritud vőrgustikuga on takistamatult levinud kogu läänemaailmas ning kőrvalseisjatel ei ole mingit aimu sellest, mis tegelikult toimub: kuidas rängad vandeandmised ja surmarituaalid seovad liikmeid; kuidas need, kes julgevad avaldada saladusi, seatakse raskete needuste ja reetmiskohtu alla.
See on eranditult meestemaailm. Nende elukaaslastel vői naistel ei ole üldiselt mingit ülevaadet ega aimu sellest mis toimub! See tundub olevat ainult täiskasvanud poiste salajane klubi - ohutu, mänguhimuline ja natuke lapsik - kuid kahjuks ei ole see nii. See on vőrgustik kuhu kuuluvad otsuste vastuvőtjad, arvamuste kujundajad, poliitikud, pankurid, politseinikud, kohtunikud, ettevőtjad, direktorid, juristid, piiskopid, kirjanikud jt., kes on end pühitsenud kultusele, millest ainult vähestel väljaspool olijatest on mingit aimu vői ülevaadet. Nende eesmärke, sihte, rituaale ja usukäsitlusi on hoitud üldsuse eest varjul, varjates neid hoolega austusväärse käitumise, kiitustväärivate ideaalide, filantroopilise tegevuse ja üldise religioossuse katte taha.

Tegelikkus selle salatsemise taga on aga hoopis teine, eriti kui tőusta kőrgemale ja kőrgemale nende erinevatel astmetel.
Vabamüürlased ise eitavad, et see on religioon, kuid ometi on see seda. Teadagi esitletakse neid kui kristlasi kristlikes maades, kuid islamimaades vőib neil olla islami rőhuasetus, kuid tegelikult ei ole see üks ega teine. Neil on oma sünkreatistlik religioon, mis pőhineb surma kummardamisel ja -kultusel. Neil on vabamüürlaste tempel. Neil on altar. Nad kummardavad oma jumalikkuse ees - selleks on suur arhitekt (meisterarhitekt).
Kui religioon on see sünkrealistlik, mis tähendab, et see sisaldab elemente ja segu paljudest erinevatest religioonidest, arvates end olevat vanim kőigist religioonidest oma antiikse müstika ja tarkusega, millele kőik teised religioonid on rajatud. Usutakse kőrgemasse olendisse, kuhu igaüks vőib seejärel sobitada kas kristliku Jumala, Allahi vői mőne muu olendi. Igaühe oma ettekujutus usust ei ole tähtis, ning need on allutatud kőrgeimale vabamüürlusprintsiibile jumalikkusest, kes on loonud maailma (universumi suur arhitekt). Ja sellega on nőustunud ka paljud piiskopid!

Jeesus Kristus vabamüürluses on inimene, kes on näidanud teed Jumala juurde, kuid mida kőrgemale astmele jőuatakse, seda rohkem saab selgeks, et Jeesus ei ole "tee, tőde ja elu". Ei usuta Jeesuse erandlikkust, et Jeesus avas ainsa tee Isa juurde, et "ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu!" Joh 14:6. See rikuks kogu vabamüürlusteoloogia ja nende kontaktide süsteemi.

Meisterarhitekt vői suur arhitekt on vabamüürlaste jumal. Ta ei ole identne juudikristlaste Jumalaga, keda kirjeldatakse Piiblis, kuigi enamus vabamüürlastest usub seda, vähemalt alguses. Alles kőrgematel astmetel, näiteks inglise vabamüürluses avaldatakse nende jumaluse tőeline identiteet ka nimeliset kui Jah-Bul-On. Siis ei ole enam vabadust tőlgendada kőrgemat olendit nagu tahetakse, vaid Jah-Bul-On on üks spetsiifiline jumal. Jah = tuleneb Jahvest, juutide jumalast. Bul = tähendab Baali, kaanani vana viljakusejumalat ja On = märgib Osirist, egiptuse allmaajumalat.

Kuidas saab aga Jahvet ja Baali, kes Piiblis on teineteise vastandid, ühendada?
Mis on Jahvel - Kőigekőrgemal ja Kőigeväelisel - egiptuse surmajumala Osirisega tegemist? Nii Baal kui ka Osiris on saatana, Jumala vaenlase manifestatsioonid.
Nende nime kasutatakse ka tänapäeval maagias, nőidussőnades ja satanismis.
Mida kőrgemale astmetele vabamüürluses tőusta, seda rohkem sisaldab see müstikat, surmakultust ja okultismi.

1951.a. ründas anglikaani preester Walton Hannah vabamüürlust ühes teoloogilises artiklis, millest sai hiljem raamat "Darkness Visible". Pőhjuseks oli, et anglikaani kirik oli muutunud vabamüürlaste kantsiks. Debatt läks nagu kulutuli üle Inglismaa ja arkipiiskop oli sunnitud küsimuse peaaegu üles tőstma Canterbury kolleegiumi ees. Kuid kuna ta ise oli vabamüürlane, őnnestus tal siiski see peatada ühe tehnilise detaili tőttu. Vabamüürlased jäid alles.
Seevastu näitas Hannah oma raamatus, et iga kristlik kirik, kes on tősiselt uurinud vabamüürlust, on tulnud järeldusele, et olla vabamüürlane on kokkusobimatu kristliku usu ja őpetusega. See kehtib kőikide kirikute kohta alates kreeka-őigeusust kuni katoliiklasteni. Mőlemad, nii kreeka-őigeusu kui ka katoliku kirik peavad vabamüürlust ebajumalakummardamiseks, paganlikuks ja saatanlikuks. On aga märkimisväärne, et rootsi katolitseerunud luteri preestrid on suures ulatuses vabamüürlased!
Päästearmeelane Booth hoiatas väga tősiselt vabamüürluse eest, samuti tegid luteri, metodisti ja presbüüterlikud kirikud. Pőhjused vőisid olla erinevad, kuid kőik rőhutasid teoloogilisi erinevusi kristluse ja vabamüürluse vahel ja ka asjaolu, et on vőimatu olla üleantud ja lojaalne nii Jeesusele kui ka vabamüürlaste salatsemisele.
Seda tőendab ka fakt, et palju kirikuid on langenud, nii teoloogiliselt kui ka praktilises enda Jeesusele üleandmises, kui piiskopid ja preestrid on end massiliselt pühitsenud vabamüürluse surmakultusele. See on ka üks neist otsustavatest pőhjustest ükskőiksuse, vaenulikkuse ja tőelise ärkamise puudumise kohta. Kui ollakse lojaalne pimedusele, vaevalt tahetakse siis valgust.
Piibel on väga selge religioonidesegamise ohu suhtes. Paulus ütleb oma teise kirjas korintlastele 2 Ko 6:14-17 "Ärge hakake vőőras ikkes vedama ühes uskmatutega; sest mis on ühist őigusel ülekohtuga? Mis on ühist valgusel pimedusega? Kuidas sobib Kristus ühte Beliariga? Vői mis osa on usklikul uskmatuga? Kuidas sünnib Jumala tempel ühte ebajumalatega? Sest meie oleme elava Jumala tempel, nőnda nagu Jumal on öelnud: "Ma elan nende sees ja käin ja olen nende Jumal, ja nemad peavad olema mu rahvas!" Sellepärast "minge ära nende keskelt ja eralduge neist", ütleb Issand, ja ärge puudutage roojast, siis ma vőtan teid vastu."

Mis puutub salatsemisse ja petlikkusse (sest see on vaimulik pettus kui inimesi meelitatakse millessegi, millest alles hiljem aru saadakse, mis see tegelikult endast kujutab. Alumistel astmetel olijatel näiteks ei ole aimugi, mida neist ülevalpool olijad teevad vői mida nad usuvad), nii ütleb Jeesus Johannese 18:20 "Mina olen rääkinud maailmale avalikult. Mina olen alati őpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kőik juudid ja salaja pole ma rääkinud midagi." Paulus hoiatab samuti salatsemise eest ja ütleb: "Me oleme teie ees käinud täiesti avalikult".
Niisiis näib vabamüürlus algul välja kőlbeline, moraalne ja kristlik. Refereeritakse Jumalat, Piiblit ja Jeesust. See on pőhjuseks, et paljud kristlased vői pealiskaudsed kirikuskäijad (olemata uuestisündinud) on saanud meelitatud ja sisse petetud. Kui aga ollakse ükskord juba sees, ollakse seotud au ja lojaliteetsus deklaratsioonidega ning neist öeldakse olevat vőimatu vabaks saada. Kui seejärel tőustakse astmetel, suureneb pidevalt maagilis-okultse osakaal ja ebajumalakummardamine saab rohkem ja rohkem ilmsiks ühes peenelt liturgilis-sümbolistliku kristluse ja paganluse ühenduses (seda ei "piirata" aga kristliku usuga, vaid kogu religioosne "tarkus" ühendatakse vabamüürlusega, mis tőstab ennast aga kőrgemale kőigest). "Kristlikesse loozidesse", kus liikmeteks on ka "kristlasi", lülitatakse ka Piibel, kuid loomulikult ei tunnistata Piiblit kui ainsat Jumala poolt ilmutatud raamatut.
Sümbolitel, mida vabamüürlased kasutavad, on okultsed juured. Palju on üle vőetud kabalistikast. Erinevatetele sümbolitele antava "kristliku" tőlgenduse kőrvale (mida kasutavad paljud rootsi vabamüürlastest piiskopid), antakse teisi ja enam okultseid tőlgendusi, mida kőrgematele astmetele tőustakse. Üleüldiselt meelitatakse liikmeid jutuga, et mida kőrgemale tőustakse, seda rohkem saadakse osa vanast, salajasest (okultsest, peidetud) tarkusest. See süsteem on praktiliselt identne nende müstikareligioonidega, mida koguduse algaastatel kristlus käsitles kui ebajumala kummardamist. Samad sissepühitsemisrituaalid, samad "salajased teadmised", sama tüüpi "vennaskond" ning samad "jumalad" keda mainitakse ja kummardatakse.
Kui kristlane saab vabamüürlaseks, saab ta topelt lojaalsuse. Kuna ta on andnud vande, siis sunnitakse teda kompromissi tegema Jeesuse Kristusega ja samm-sammult juhitakse ta ebajumalakummardamisse, sest usk Jeesusesse segatakse paljude teiste mittekristlike religioossete ideede ja usuliste ettekujutustega.
Esiteks on vabamüürlus religioon. Mackey`s "Encyclopedia of Freemasonry", mis on vabamüürlaste standartteos, ütleb: "Vabamüürlaste religioon ei ole kristlus". Niisiis religioon, kuid mitte kristlik!
Teiseks vaatavad vabamüürlased kristlusele kui sektile, kusjuures ise öeldakse olevat universiaalne, aksepteerides paljude religioonide sisu ja ideid. Sama Encyclopedia ütleb, et mehed kőikidest usunditest vőivad koguneda vabamüürlaste altari ümber.
Kolmandaks! Vabamüürlase EI tunnista Jeesust Kristust kui Issandat ja Jumalat.
Nende jumal on "universumi suur arhitekt", kes ei ole identifitseeritav ei Isa; Poja ega Püha Vaimuga. Jeesuse unikaalne tegu Kolgatal ja tema sőnad, et ta on Jumala Poeg ja ainus tee Isa juurde, heidatakse kőrvale.
Neljandaks őpetatakse, et "tee" surematusse ja taevasse (üleval asuv suur loozi) läheb mitte läbi Jeesuse Kristuse, vaid läbi müstika, sümboolsete tegevuste, üldise heategevuse ja "salajase tarkuse". Petlik ja traagiline!
Viiendaks: inimesi seotakse vandega, mis teeb usklikud sőnakuulmatuks ja truudusetuks oma Isanda Jeesus Kristuse vastu. Jeesus hoiatas vande andmise eest, Matt 5:34-35. Ilma salajast vandetőotust andmata ei saada vabamüürlaseks! Need vanded ja kohustused vendade vastu on seotud ränkade ähvarduste ja needustega, kui neist lahti öeldakse. Esineb surma ja täieliku hävitamise ähvardusi.

Need vande andnud mehed, oma salajase ebajumalakummardamise ja okultse "tarkusega" on organiseeritud ühingutesse üle kogu maailma. Nad identifitseerivad üksteist spetsiifiliste märkide ja käepigistustega, ning on end üle andnud ustavuses üksteisele ja ühele müstilisele "jumalusele", kes on segu erinevatest religioonidest. Vastavalt Piiblile on see Saatan, kes on nende ebajumalate taga (Baal, Osiris jne.) Nende müstika on surma müstika ja surma vaimu esilekutsumine.
Küsimused:

· Kas vabamüürlasest kohtunik on rohkem seotud seadustega vői vabamüürlase vandega?
· Kas vabamüürlastest poliitikud peavad teenima rohkem oma vabamüürlastest vendi kui rahvast?
· Kas vabamüürlastest pankurid vőivad eelistada oma "vendi" ja koos teiste vabamüürlastest pankuritega peatada ebasoovitavate laenude ja krediitide andmine ning isegi aidata kaasa ebasoovitavate mitte-vabamüürlaste pankrotistumisele?
· Kas vabamüürlasest politseinik vőib aidata vabamüürlasest kurjategijat? Ta on ju ometi "tema vend"?
Nad ütlevad end teenivat valgust, kuid on end pühitsenud pimedusele; öeldes end teenivat Jeesust, kuid selle fassaadi taga nad pőlvitavad ja vannuvad truudust ning kuulelikkust saatanale, sest tema on see, kes "ise moondab ennast valguseingliks", 2 Kor 11:14, ja näitab "kristlikreligioosset" nägu vabamüürluses.

Vabamüürlaste sünkreatism
Religioosse tolerantsuse märgi all kohandab vabamüürlus end kőikide suurte maailma-religioonide järgi. Vabamüürluse müstilises sümbolite maailmas vőib kohata kőiki maailmavaateid.
Müstika on piire ületav, ütleb piiskop Martin Lönnebo oma intervjuus. Ise unistab ta, et kőik maailmareligioonid saaksid ühendatud - eesotsas isenesestmőistetavalt katoliiklaste paavst Roomas kui vaimulik juht.
Martin Lönnebo on piiskop Linköpngi piiskopkonnas ja kümnenda astme vabamüürlane. Kui budistist munk Dalai Laama külastas Rootsit mőni aasta tagasi, vőttis Martin Lönnebo teda vastu Linköpingi Toomkirikus. Piiskop Lönnebo oli ka üks nendest, kes keerles paavsti ümber, kui ta külastas Rootsit. Oma raamatus "Tark süda" avalikustab Martin Lönnebo end religioonide segamise eestkostjana.
Juba esimeses peatükis kirjeldab piiskop Lönnebo unenägu altarikapist. Altarikapil rippus hulk messingust jumalapilte. Lönnebo mőistis et "igaüks neist piltidest olid mingil seletamatul moel pildid Jumalast".
Järgmises peatükis kirjeldab Lönnebo ühte nägemust, et ühendada kőik maailma-religioonid. "Missugused vőimalused avaneksid kui kőik hakkaksid teenima ühte jagamatut ihu!". Vastavalt Lönnebole esindab ihu inimkonda. Maailmareligioone kirjeldab ta kolme hiiglasuure Ülikultuurina; Naba kultuur, Südame kultuur ja Aju kultuur. Hinduism ja buddism kuuluvad Naba kultuuri alla ning ratsionalistlik Läänemaailma esindab Aju kultuuri.
Kristlus ja islam kuuluvad Martin Lönnebo visiooni järgi Südame kultuuri. Südame ülesandeks vastavalt Lönnebole oleks ühendada need teised kaks kultuuri, nii et "kőik teeniksid Ťühte, jagamatut ihu", see on inimkonda.
Raamat tőrjub tagasi seisukoha, nagu oleks Kristus ainuke valgus. "Kristuse valgus ei kustuta teisi valgusi", kirjutab Lönnebo edasi ja unistab samaaegselt kirikust, mis kogub "endasse järjest rohkem nähtavat ühtsust…üheskoos katolik, ortotoksne ja
evangeelne kirik ja Peetrus (e. paavst) läänemaade patriarh, kui esimene apostlite hulgas…"

Väidab ka, et kristlus on panteistlik. Et kristlus usub ju Kőikjalviibivasse. Ei leidu midagi väljaspool Jumalat.
Kuigi vőidakse öelda, et tegemist on ainult sümboolsete vannetega 1700 vői 1800 aastast., kasutatakse neid jätkuvalt ka tänastes rituaalides.
Fakt on, et vabamüürlus on saanud palju inspiratsiooni vanadest egiptuse religioonidest. Egiptuse jumalad nagu Osiris ja Isis esinevad rituaalides. Maailma vanuselt teises vabamüürlaste loozis Dublinis asub kaks suurt sfinxi ja ka teisi vanast Egiptusest pärit skulptuure. Londonis rendivad inglise vabamüürlaste loozid Liverpooli Streetil asuvas Great Eastern Hotellis asuvat suurt egiptuse templit. Paljud vabamüürlaste ideoloogid tunnistavad avalikult seost tänapäeva vabamüürluse ja egüptoloogia müütidega.
Helilooja Mozart oli väga aktiivne vabamüürlane. Ooperis "Vőluflööt" kasutatakse palju vabamüürlaste süboolikat, samuti paljastab ooper osaliselt vabamüürlaste jumalapilti. Teine vaatus algab palvega egiptuse jumalatele Isis ja Osiris. Tekst kőlab:
"Oo Isis ja Osiris, saada oma tarkuse vaim noorpaarile …"
Vabamüürlased kritiseerisid Mozartit, sest ooper paljastas nende salajasi sümboleid ja rituaale.
Isis - maagiline ürgema ja taevajumalanna, kes sünnitas päikese.
Uppsala ülikooli professor Jan Bergman, kes on ise kümnende kraadi vabamüürlane, väidab, erinevate maailmareligioonide vahel ei ole veekindlaid vaheseinu. Arvab vastupidiselt, et müstika on elava religiooni pulss ja igaüks, vaatamata millist religiooni ta tunnistab, vőib selle omaks vőtta.

Surnupealuud seintel
Üks ehitusfirma renoveeris 80-aaastate keskel Strand Hotelli Stockholmis. Hotell asub rootsi vabamüürlaste peakorteriga samas hoones. Ehitustööde käigus oli üks vabamüürlastest pidevalt tööde üle valvamas. Eksituse tőttu renoveerimistööde käigus tekkis auk vabamüürlaste peakorteri salajase ruumi seina. Vabamüürlasest valvur sai raevuhoo; kena ja tagasihoidlik inimene sattus paanikasse ja hakkas vanduma ja needma ehitustöölisi. Ta püüdis riputada katet augu ette, samaaeg-selt ähvardades ehitustöölisi, kui juhtub tuleb avalikkuse ette.
Siiski vaatas üks neist katte taha ja oma suureks üllatuseks nägi üht skeletiosade ja surnupealuudega täidetud ruumi. Kuna tal oli fotoaparaat kaasas, siis fotografeeris ta mőningad kaadrid ruumist. Selle raamatu esikaanel on üks neist piltidest.
Kuna kuuldus vabarüürlaste salajasest ruumist levis, siis leidis see kinnitust ka ametlikult vabamüürlaste poolt, et ühes nende salajastest ruumidest on mőned surnu-pealuud.
Őhtulehed said aga asjast haisu ninna ja avaldasid need fotod, mida see mees vőttis.
Pärast fotode avaldamist, korraldas Rootsi Vabamüürlaste Ordu presskonverentsi; esimese rootsi vabamüürlaste ajaloos. Presskonverentsil väideti, et luud ja surnupealuud on kunstmaterjalist tehtud.
Pärast vabamüürlaste salajase ruumi paljastamist, toimus massmeedias intensiivne debatt salajastest ordudest. Selle perioodi jooksul lahkusid paljud ordust ning näiteks Templirüütlite Ordu kaotas oma tuhatkond liiget 80. aastate teisel poolel.

Umbes samaaegselt ilmus Kjell Sjöberg raamat salajastest ordudest, pealkirjaga "Laske endid hoiatada". Paljud inimesed, kes ütlesid end lahti orduelust, astusid avalikult välja kristlikes ajalehtedes andes aru ordude salajastest rituaalidest surmasümbolite ja okultsete manamistega.
Kjell Sjöberg arvab, et ordude eesmärgiks on tungida sisse kristlusesse.
- Salajastel ordudel on teadlik strateegia tungida sisse kristlikese kogudustesse. Selleks, et saada kristlikke juhte erinevatesse ordudesse, toimub aktiivne liikmeksvärbamine, ütleb Kjell Sjöberg.
Ta arvab, et vastuseis ärkamisele ja uuenemistele tuleb sageli nende kristlaste poolt, kes on kaasa haaratud nendesse ordudesse.
- Kord-korralt olen ma kokku puutunud sama fenomeniga. Need kogudused, kus orduvennad on juhatuses, on sulgenud uksed uuendustele ja tihti olnud ka tugevalt kriitilised ärkamiste ja uuenduste suhtes.
- Koguduseliikmed, kes kuuluvad salajastesse seltsidesse, on takistuseks, et kogudus saaks käia valguses, sest salajastes ordudes sőlmitakse liit surma ja surmariigiga.
- Kristlastena saame me olla lojaalsed ainult Jeesus Kristusele, rőhutab Kjell Sjöberg.


"Minu kőri saagu läbi lőigatud…"

Selleks, et jőuda vabamüürlaste hierarhia tippu, peab kandidaat läbima mitmeid okultseid tseremooniaid, kus teiste hulgas surmamüstikal: surnukirstud ja ehtsad surnupealuud, on tähtis osa. Kirjeldame siinjuures mőningaid rituaale.
Pőhjamaade vabamüürluse astmete süsteem koosneb üheteistkümnest astmest. Inglise vabamüürluses (royal arch) vőib tőusta kuni 33. astmeni.
Süsteem funktsioneerib selliselt, et alamate astmete vabamüürlased ei tea millega need, kes on neist ülevalpool tegelevad. See tuleb üllatusena, vastavalt sellele kuidas edenetakse hierarhias.
Vastavalt vabamüürlastele, on vőimatu lahti öelda neist tőotustest, mida antakse vabamüürlaseks pühitsemisel.

Vabamüürlaste religioon sisaldab ühist söömaaega, ristimisele sarnaseid rituaale, suitsetustseremooniaid, astroloogiat, kabbalad, kreeka filosoofiat, egiptuse maagiat, samuti mainitakse paljudel juhtudel ka vere-rituaale.
Mőningad vabamüürlaste pühitsusrituaalid näevad välja selliselt:

Aste 1: Selleks, et saada vastu vőetud ordusse peab kandidaadil olema kahe vabamüürlase soovitused. Kandidaat peab ise taotlema liikmeks astumist. Riietuseks pühitsustseremoonial on frakk ja valge särk. Tseremoonia alguses saab ta selga musta kapuutsiga mantli, ta silmad seotakse ning ta viiakse, mőők vastu rinda surutult, saali. Ta peab vastama juhi küsimusele, kas ta on nőus vahetama oma religiooni vabamüürlaste rel. vastu, "mille üksikasju ei saavat juht talle kahjuks avaldada enne, kui ta liikmeks saanud". "Jah" vastus on vale vastus, kuid omati vőetakse kandidaat vastu, kuna ta on osutanud sellist usaldust Ordu vastu. Siis küsitakse, keas ta on nőus rääkima, tunnistama ja hääletama vastavalt Ordu seadustele ja korraldustele isegi siis, kui ta oma südametunnistus sellele vastu hakkab. Veel küsitakse, kas ta on nőus olema lojaalne VMü ordule ka siis, kui see peaks sisaldama ka ebaseaduslikku tegevust vői käitumist. Jah vastus loetakse jälle valeks, kuid ometi… Lőpuks keelatakse tal rääkida, mida ta on näinud ja kuulnud, ning ta peab andma pika vaikimistőotuse, kus ta nőustub muuhulgas, et vastasel korral saab ta kőri läbi lőigatud, süda välja rebitud, keel ja sisikond välja kistud ja mere sügavustesse heidetud, keha pőletatud ja tuhk laiali pillutud kőige tuulte poole, nii et midagi "minust vői minu päritolust ei leitaks üles inimeste vői vabamüürlaste keskelt".
Aste 2: Pärast üht aastat esimese astme vabamüürlasena, vőib edasi minna teisele astmele. Mingit erilist tseremooniat läbi ei viida. Seda astet nimetatakse "kaasvenna-
astmeks".

Aste 3: Kandidaat viiakse tagurpidi looziruumi, mis on sel hetkel ehitud surma sümbolitega. Teda őhutatakse mőtlema surmale. Valgus on summutatud.
Loozi Peameister eksamineerib kandidaati ja tema kőrval asetseb ehtne surnupealuu. Hiljem lööb ta kandidaadile haamriga sümboolselt kolm korda vastu pead.
Kandidaat pannakse seejärel kirstu ja suletakse kaas. Pärast kirstu sulgemist kästakse tal tutvuda ruumiga, kus tal hiljem tuleb naginii elama asuda.
Pärast mőnda aega "surnud" olemist ütleb juhtiv vabamüürlane: "Laip on juba kődunenud. Küüned tulevad juba sőrmede pealt lahti, kuid mina ja Kleopatra äratame ta taas ellu." Teised vabamüürlased koputavad kirstu kaanele. Tseremoonia lőpetatakse sőnadega: "see on lőpetatud".

Aste 4/5: Need astmed on ühised. Rituaalide ajal kasutatakse vőllapuud. Kandidaadi kaela ümber pannakse rihm, mida sümboolselt neli korda kokku tőmmatakse. See aitab kandidaadil saada paremaks inimeseks.

Aste 6: Rituaali seoses pühitsemisega sellele astmele vőib kőige paremini vőrrelda allmaailma rännakuga. Maskeeritud orduvend juhatab kandidaati pimedasse keldrikäiku ja jätab ta sinna. Ainult laternaga käes on kandidaat sunnitud mööda minema paljudest surnukirstudest, pealuudest ja skeletiosadest. Kui ta on läbinud selle őudus-stsenaariumi, saab ta akaatsiaoksa, mis oleks nagu lootuse sümbol.

Aste 7: Alates seitsmendast astmest on kandidaat jätnud seljataha need nn. töö-astmed. Nüüd on ta astunud nn. Kristus-astmetesse. Kandidaat pühitsetakse vabamüürlaste religiooni. Ta vőib vastu vőtta valge rüü, millel on punane rist seljal, rinnal ja kapuutsil.

Aste 8: Kandidaadil on őigus vastu vőtta vabamüürlaste spetsiaalne sőrmus.

Astmed 9 ja 10 on pőhjamaades kőrgeimad astmed.

Aste 9. Astme puhul kasutatakse veenőud ja ristimisluuakest. Juht räägib veest kui pühitsevast ja uuestisünnitavast elemendist ja "ristib" venda veega. 9sse kraadi astuvale vennale pannakse märg rätik vastu otsaesist, vastu vasakut rinnapoolt ja vastu vasaku käe sisekülge. Vend saavat nii läbi "vee väelise elemendi" puhtaks. Seejärel suitsutatakse nelja ilmakaare ja 3 korda altari suunas. Seejärel tőmmatakse iga kohalviibiva venna kaela ja käte alt läbi kuldne köis vői nöör, mis peaks sümboliseerima "vaimulikku ketti", mida ei saavat iialgi enam purustada. Rituaali lőpul räägib juht Ordu Isandast, kes tuleb tagasi keskööl, kui tempel on valmis, ja avab uue ja kauaoodatud loozi, kus kaob kőik aja-arvamine. 9. kraadi rituaali järgi oli see Noa, kes hakkas esimesena oma salatarkus edasi andma, ning et Mooses, Taavet ja Saalomon ning Ristija Johannes kui esseenide juht, viisid seda edasi. Ka olevat apostel Johannes olnud vabamüürlane. Essenide kaudu olevat jőudnud see salatarkus keskaegsete templirüütlite sekka ning sealt edasi tänapäeva. Räägitakse ka Orfeusest, Sokratesest ja Platonist, kes olevat samuti valgustatud olnud.
Vabamüürlasi őpetatakse kummardama nelja elementi: tuli, vesi, maa ja őhk. Pőhjuseks, miks seda teadmist tuleb edasi andma salaja, on see, et seda őiget müsteeriumi ei tohtivat avalikustada mőistmatutele ja oma püsivust veel mitte tőestanud vendadele.

Aste 10. Astme puhul korratakse eelnevat rituaali ning lisaks räägitakse pühast Meistrist Andreasest, kellel oli julgust kinnitada oma lepingut vabamüürlusega oma isikliku verega. Sellel astmel saab kandidaat sisse "sisemisse ühingusse". Murtakse leiba sőnadega. "Sinu eluviis on teinud sind vääriliseks maitsma sellest leivast, mis on Isanda altaril." Rituaali käigus räägitakse krahv Beajeu'st, kes olevat seganud oma vere 9 muu valitud vennaga ja kuidas nad seda olid joonud ning ülejäägi klaaspudelisse talletanud.
10 kraadi puhul őpetatakse lähemalt ka vabamüürlaste religiooni sündimisest. Nende teooria järgi sai inimene pattulangemise läbi seotud ning alistatud loodusele. Ometi jäi igasse inimesse alles jumalik säde ning tahtejőu abil on vőimalik kannatused ja himud ära vőita. Jumalik säde juhib inimest, kes peab nüüd pingutama, et oma esialgset jumalikkust tagasi saada. Tarkus ja valgus, kuidas seda teha, on peidetud hieroglüüfidesse, allegooriatesse ja sümbolitesse, mida siis targad mehed salarituaalide kaudu edasi annavad.
10 kraadi rituaalid väidavad, et ka Jeesus ning tema kolm lähemat jüngrit - Peetrus, Jakoobus ja Johannes olid sisse pühitsetud. Őpetatakse ka, et need kaks meest, keda jüngrid muutumise mäel nägid, ei olnudki tegelikult Mooses ja Eelija, vaid esseenid Joosep Arimaatiast ja Nikodeemus!!! Johannes olevat seejärel alustanud Efesose ühinguga, kus kogu saadud tarkus sümbolite müsteeriumi peideti.
Rituaalide käigus seletatakse ka, kuidas inimkonna nii vaimsed kui maised omadused on mőjutatud taevakehadest ning kuidas on väga oluline teada, millises tähtkujus keegi sündis ja milline taevakeha parasjagu kuskil oli.

Kuigi Skandinaaviamaade vabamüürlased on kaua aega väitnud, et neil on ainult 11 kraadi kokku, on meedia ometi aina enam tőendanud, et tegelikult on olemas veel üks ekstrakraad - nö teine kümnes aste. 1993 aastal tői selle dokumendi välja Sverre Dag Mogstad Oslo ülikoolist ning asi avalikustati 1,5 miljoni vaataja silme ees TV programmis "Antenni-aeg". Selle, 10-2 kraadi juures on kesksel kohal nn peekri- vői karika legend. Nad usuvad, et nende käsutuses on paar tilka Jeesuse verd, mis olevat antud vabamüürlaste ordu käsutusse keskajal. Loozi käsutuses on klaaspudel, mis peale arvatava Jeesus vere sisaldab veel ka kőigi teiste varem sellesse salajasse kraadi pühitsetute veretilku.
Rituaal ise viiakse läbi loozi kabelis, altari juures ning selle viib läbi loozi kőrgeim prelaat, (Rootsis on selleks näiteks piiskop emeriitus Sven Lindegard). Paar tilka pudeli sisust segatakse karikas veiniga, kuhu seejärel lisatakse kolm tilka kandidaadi verd. Seejärel joovad prelaat ja kandidaat sellest enamuse ära, paar tilka karika sisust valatakse aga tagasi pudelisse. Selle kaudu pidavat ordu ja Kristus alati ühendatud olema.

Saade pőhjustas täielikku rahvuslikku tormi. Avalikustati ka muud surmakummardamise asjaolud, ning kogu selle tormi tulemusena jäid ordude read tunduvalt hőredamaks.
Vabamüürlased Rootsis
Vastavalt Rootsi Vabamüürlaste Ordu 1990 aasta liikmetematriklile on Rootsis üle 18 000 vabamüürlase. Umbes 3500 neist on pühitsetud kümnendasse astmesse.
Suur osa Rootsi vabamüürlastest on ühiskonnas tähtsatel positsioonidel. Pőhjuseks, miks liitutakse salajase orduga on sageli prestiiz vői pőnevus. Salajaste märkide, käepigistuste, lipsunőelade jm. abil saavad vabamüürlased salaja üksteisega suhelda.
Orduvennad moodustavad vőrgustiku, kus seistakse üksteise eest. Lojaalsus "vendadega" on tähtis. Vaikimistőotused ja salatsemine loob liikmete vahel ühtekuuluvustunde.
Ligi 2500 Rootsi vabamüürlastest on direktorid. Neile lisandub 400 osakondade vői allettevőtete juhti. Üle 200 on politseinikud ja ligi 500 vabamüürlast on advokaadid ja juristid.
Peale selle on umbes 900-l vabamüürlasel sőjaväelised tiitlid. Rootsi endine kaitseminister Anders Björck on kümnenda astme vabamüürlane (ta pühitseti kümnendale astmele 1992. a.).
Vabamüürlaste arv riigikogus on viimaste aastate jooksul kasvanud markantselt.
Eelmise mandaatperioodi jooksul oli riigikogus kokku 8 vabamüürlasest saadikut.
Pärast valimisi 1991 a. sügisel oli nende arv tőusnud 13-ni.

TEMPLIRÜÜTLITE ORDU
Altaril embleem - kolmnurk, Piibel, surnupealuu, őlilamp ja veenőu.
Pőhimőtteliselt samad rituaalid: Sammoodi seotakse side silmile, mis peaks sümboolselt kujutama pimeduses kőndimist ja tőe otsingut.
Lauldakse laulu lähenevast surmast, mille ajal juhitakse kandidaat surnukirstu ette.
Nurgas seisab kapuutsis ja kaetud näoga mees. Kandidaati őhutatakse mőtlema surmale.
Kell lööb samal ajal kaksteist.
Edasi viiakse kandidaat altari juurde, kus on siis kogu eelpool nimetatud atribuutika, kus ta peab pőlvitama.
Ümberringi seisavad vennad, näod kapuutside varjus ning käes puuodad, mis sirutatakse ordule ja Kőrgeimale Meistrile truudust vanduva kandidadi suunas. Jeesuse nime ei mainita kunagi.

Iga astme puhul tuletatakse kandidaadile uuesti meelde, et ta on oma au neile pandiks andnud ning et ordust rääkimine vői sealt välja astumine ei tule kőne alla.
Iga astme puhul alustatakse rituaali protsessiooniga, mille käigus tehakse templisaalile ring peale, kusjuures protsessiooni juhtiv isik kannab oma käes surnu pealuud.
Isikud, kes on astunud TRO-sse ja hiljem tőde mőistes sealt välja püüdnud astuda, on ähvardatud, neid on püütud ümber veenda, ahistades neid telefonikőnede ja hoiatuskirjadega.
Inimesed, kes on pöördunud Jeesuse poole ja murdnud needused, on saanud silmapilkselt vabaks.
On selgunud, et TRO värbab omale uusi liikmeid eelkőige kristlikest kogudustest ja karskusseltsidest, neil on spetsiaalne sisseimbumisstrateegia.
Paulus on hoiatanud sellise koostöö eest. Ef. 5 ptk-s ütleb ta selgelt, et ebajumaleteenritel ei ole pärandit Kristuse ja Jumala Riigis. "Ärge siis saage nende kaaslasteks! Sest varem te olite pimedus, no aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed……ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosalisteks, vaid pigem paljastage neid!"
1993 aasta andmetel oli Rootsis 150 preestrit, umbes 80 pastorit ja paarkümmend päästearmee ohvitseri, lisaks hulgaliselt muid koguduste ja kirikute töötegijaid. Metodistiühingu juhtkonnast oli kaks isikut templirüütlit, pluss 13 metodisti pastorit. Baptistide Beeteli seminari rektor oli 8 astme templirüütel, samuti kahe piirkonna juhatuse esimehed.

ODD'I VENNASKOND
· Räägib avalikult religioonide segunemisest, kutsub kőiki kristlasi, juute ja moslemeid ühinema.
· Rootsis üle 36.000 liikme.
· Ainus org., kus on ka naistele oma sektsioon - Rebeka ordu, kus on Rootsis üle 8000 liikme.
· See on mőeldud rohkem tavalisele lihtinimesele.
· Sarnaneb kőige enam New Agega.
· Tseremooniad vannete, kolpade ja muuga samad, loetakse aga ka piibli kirjakohti vendluse kohta.

Seitse astet, kusjuures näiteks ameti üleandmine toimub kinnises ruumis kahe inimese vahel, kőigi teiste liikmete eest varjatult. Seal toimuva salastatus on eriti suur.
Sümboliteks kőikenägev silm, kett kolme lüliga, surnupealuu ristis säärekontidega, ja vikat.

Esimesse astmesse pühitsemisel őpetatakse , kuidas kőik inimesed on vennad ja üks perekond, sest nad kőik on aadamast ja eevast pärit. Rituaali juurde kuulub vibu nooltega, nooletupp ning punt tikke.
Teise astme juurde käib őpetus halastajast samaarlasest, kuidas kőik liikmed peavad üksteist aitama. Sümboliteks kirves, peopesal olev süda, maakera, Vana Testamendi Lepingulaegas ja madu.
Kolmandal astmel őpetatakse, et kőikide sümbolite aluseks on Tőde ning et sümbolid annavad seda edasi efektiivsemalt kui sőnad. Sümboliteks on mőők koos kaaludega, Piibel, kirst ja tuhm klaas.
Edasi tőusmisel saadakse patriarhiks. Selleks tuleb heita altarile, ning mängida Iisakit, kelle Aabraham pidi Moorija mäel ohverdama. Ülempreester, kes mängib Aabrahami, tőstab noa, kuid peatatakse, nagu Piibliski. Selle tasandi vőtmesőnaks on tolerants. Őpetatakse sallivust kőigi rasside ja religioonide vastu, sest kőik on ju üks perekond. Rituaalid väljendavad ajastut, kus kőik inimesed kőigist uskudest on vennad ja elavad üheskoos.
Viimastele astmetele pääsemiseks tehakse läbi teekond läbi ohtude ja elu kitsaskohtade. Kandidaadil on kaasas teejuht, kes aitab tal kirstude ja kolpade vahel teed leida. Sümboliteks on kivitahvlid kümne käsuga, rist ja poolkuu, mis räägivad juutide, kristlaste ja moslemite ühisest alusest !!!

ROOSIKRANTSI ORDU
Kutsub üles ehitama isiklikku templit vői pühamut omaenda koju, kus oodata kehaväliseid elamusi ja tegeleda ekstreem-okultismiga.


Raamatu autor: U l f  E k m a n
Raamatu prinditav versioon: Word dokumendina
Allikas: http://web.zone.ee/freemasons/uekman.htm 
______________
Lugege ka: http://rahvuslane.blogspot.com/2011/03/matti-ilves-ettevaatust-vabamuurlased.html

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP