RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 2. detsember 2011

Järelepärimine seoses IRL rahapesuskandaaliga

Saada sõbrale

EESTI VABARIIGI RIIGIKOGU ESIMEHE, PEAMINISTRI, KAITSEPOLITSEI PEADIREKTORI JA ERAKONNA ISAMAALIIDU JA RES PUBLICA LIIT ESIMEHE POOLE

JÄRELPÄRIMINE 1. detsember 2011. a.

30. novembril, 2011.a. sai läbi ETV saate „Pealtnägija“ Eesti Vabariigi avalikkus teada juba pikka aega toimunud elamislubade ja ID-kaartide ärist ning Vene ärimeeste rahapesust läbi Eestis registreeritud ettevõtete teistesse riikidesse. Uudis on jõudnud ka teiste riikide meediasse, kahjustades Eesti riigiorganite mainet nii kodu- kui välismaal.

Kogu JOKK-skeemi eestvedajateks on erakonna Isamaa ja Res Publica Liit liikmed Nikolai Stelmach, Indrek Raudne ja Siim Kabrits. On tähelepanuväärne, et kõik kolm tegelast on ühed arvestatavamad ja aktiivsemad liikmed IRL-is ning valitud selle erakonna juhtorganitesse. Indrek Raudne on Riigikogu liige, kes peaks erilise hoolega järgima Eesti Vabariigi seaduste toimimist ning seisma Eesti riigi julgeoleku eest.

Saatest selgus, et nimetatud trio klientide hulka kuulub ka kriminaalse taustaga inimesi.

Samas ei ole teada teiste ligi 150 Vene nn ärimehe tegelik taust ja nende raha päritolu. Nende ärimeeste motiivid seoses sooviga siseneda sel moel juriidiliselt korrektselt Eesti riiki ei ole selged. Arvestades selliste „klientide“ tausta on ohtu seatud Eesti julgeolek ning me oleme osutunud Venemaa organiseeritud kuritegevuse ja musta raha transiitmaaks Euroopa Liidus. Kas see ongi Eesti majanduslik ja poliitiline strateegia?

Väga küüniline on Indrek Raudse väide, et selline tegevus ja sel viisil Eestisse laekuv raha tagab Eestile majandusliku edu ja riikliku julgeoleku. On alust arvata, et härrad Stelmach, Raudne ja Kabrits on vaid nn „tankistid“, kelle taga seisavad palju mõjukamad struktuurid.

Seega tekib meil rida küsimusi. Esiteks KaPo-le:
1) Kui Savisaare ja Jakunini rahaafäär leidis õigustatult asutuse tähelepanu ja märkimist isegi KaPo aastaraamatus, siis samal ajal toimunud IRL liikmete „äri“ ei ole ametit teadaolevalt tegutsema sundinud. Kas see tähendab, et kui oled võimul, kehtivad sulle teised reeglid ja võib segamatult kahtlast äri ajada?
2) KaPo pühendab palju aega nn „vasak- ja paremäärmuslike“ väikerühmituste tegevuse jälgimisele. Mis põhjusel ei jälgita kõrgel riiklikul tasandil tehtavaid mahhinatsioone, mis tegelikult kahjustavad nii Eesti majanduslikke kui ka julgeoleku huve?

Küsimused Peaministrile:
1) Ilmsiks tulnud loo puhul tekib küsimus, kas ja kuivõrd on kõnealuse looga seotud siseminister Ken-Martti Vaher, kes väidetavalt ei tea oma erakonnakaaslaste tegevusest midagi. Kui nii, siis ei ole ta pädev töötama edasi siseministrina, kuna ei ole oma ametikoha kõrgusel riikliku julgeoleku tagamisel. Paratamatult tekib aga kahtlus siseministri enda teadlikkusest või seotusest afääriga, kuna elamislubade ja ID-kaartide väljastamine kuulub Siseministeeriumi haldusalasse. Kas asjast on teadlik kogu valitsus?
2) Kuivõrd eelmisel aastal toimunud elamislubade kvoodi suurendamine oli konkreetselt seotud eelpoolnimetatud isikute äri- ja/või IRL-i kassa täitmise huvidega?
3) IRL-ile kuulub veel ka riikliku julgeolekuga seotud kaitseministri koht. Kas ka siin ei pöörata tähelepanu kõrgete poliitikute rahalisele seotusele meie suhtes vaenuliku riigi nn “ärimeestega”? Või on taoline tegevus lihtsalt aktsepteeritud, kui asi puudutab võimuerakonna poliitikuid? Eesti kodanikena oleme ülimalt mures sise- ja kaitseministri erakonnakaaslaste seotuse üle Venemaa võimustruktuuridega.
4) Kas Peaminister teadis, või kui ei teadnud, siis kuidas on võimalik, et Peaminister ei tea, millega tema koalitsioonikaaslased tegelevad?
Küsimus Riigikogu esimehele:
1) Kuidas suhtute Riigikogu liikmete tegevusse Eesti rahvuslike ja riiklike huvide ning maine otsesel kahjustamisel?
2) Mida püüate ette võtta, et seadusandlik kogu ja selle liikmed ei osutuks korrumpeerunud riigiõõnestajateks?

Küsimused Isamaa ja Res Publica esimehele:
1) Kuivõrd suur roll on kõnealusel kolmikul erakonna poliitika kujundamisel ning parteikassa täitmisel? Kas selline finantside hankimise viis on üks aktsepteeritud parteikassa täitmise viise?
2) Kuivõrd IRL-i juhtkond oli kursis nimetatud isikute tegevusega, või kui ei teadnud, siis kuidas on võimalik, et IRL ei tea, millega tema juhtivad liikmed tegelevad??
3) Kuidas läheb Venemaa raha „pesemine“ läbi Eesti ning kriminaalse taustaga „ärimeeste“ Eestisse ja meie kaudu Euroopa Liitu imbumise legaliseerimisele kaasaaitamine kokku IRL programmiliste põhimõtetega ning deklareeritud parempoolse alalhoidliku rahvusliku ideoloogiaga? Kas Te ei leia, et taoline tegevus on kahepalgeline?

Te olete Eesti Vabariigi kodanike poolt valitud juhtima, hoidma ja kaitsma Eesti kodanike ning elanike põhiseaduslikke õigusi ning vabadust. Seetõttu ootame Eesti Vabariigi kodanikena sellele pöördumisele ausat ja kohest vastust ning selle esitamist läbi Eesti meedia kogu avalikkusele.

Alla kirjutanud:
Margo Miljand - Eestimaa Rahvaliidu juht
Aivar Koitla - Eesti Rahvusliku Liikumise juht
Allikas: http://www.syndikaat.ee/index.php

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP