RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 10. aprill 2013

Homoaktivistid esitasid politseile kaebuse ja nõuavad kampaania 'Kaitskem üheskoos perekonda!' korraldajate vastu menetluse algatamist

SAPTK - 09.04.2013 


PRESSITEADE

Tallinn, 9. aprill 2013

Homoaktivistid nõuavad politseilt perekonna teemalise kampaania korraldajate vastu menetluse algatamist

Lõuna politseijaoskonna kinnitusel on homoaktivistid esitanud kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” eestvedajate suhtes kaebuse ja nõuavad ühiskondliku vaenu õhutamist keelava paragrahvi alusel menetluse algatamist.

Ajaleht Postimees vahendas juba 16. märtsil Eesti LGBT ühingu juhataja Helen Talalaeva sõnu, et Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) korraldatav kampaania kujutab endast ühiskondliku vaenu õhutamist ja et sellega seonduvalt kavatsetakse pöörduda politsei poole.

Traditsioonilise perekonna kaitseks korraldatud kampaaniat on ajakirjanduse vahendusel vaenu õhutamiseks nimetanud ka Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper, homoaktivist Reimo Mets ja Vabariigi Presidendi nõunik Iivi Anna Masso.

Karistusseadustiku § 151 sätestab, et “tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.”

SAPTK juhataja Varro Vooglaid selgitab, et tegelikult ei ole kampaanial perekonna kaitseks vaenu õhutamisega vähimatki pistmist. “Väide, et meie kampaania kujutab endast üleskutset vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele, on naeruväärne. Mõtte- ja sõnavabadus on demokraatliku ühiskonna alusväärtused ning on kahetsusväärne, et homoaktivistid, kes väidavad end seisvat inimõiguste eest, ei saa sellest aru. Need inimesed on juba harjunud, et kõiki, kes nende ideoloogilisi seisukohti ja püüdlusi heaks ei kiida ja oma arvamuse ka avalikult teatavaks teevad, võib hakata valimatult süüdistama vihkamises, diskrimineerimises, vaenu õhutamises ja kes teab veel milles,” ütleb Vooglaid.

“Tegelikkus, millega need isikud ja huvigrupid peavad leppima, on aga see, et meie kultuuri aluseks olevatele kõlbelistele tõekspidamistele truuks jäämist ja nende kaitsmist ei saa niisama lihtsalt vaenu õhutamiseks tembeldada. On veider, et just need isikud, kes väidavad end seisvat sallivuse, avatuse ja rikastava erinevuse eest, on ainukesed, kes püüavad oma ideoloogiliste püüdlustega mittenõustujaile õiguskaitseorganeid kallale ässitada.”

“Igaüks võib ise hinnata, palju sellisel käitumisel tegelikult sallivusega pistmist on. Minule paistab see pigem püüdlusena kehtestada relativismi diktatuuri ning traditsiooniliste väärtuste eest seismist maha suruda. See on alatu hirmutamise strateegia, mille ees me ei tohi ega ka kavatse vähimalgi määral selga küüru tõmmata. Meil on õigus seista oma esivanemailt päritud tõekspidamiste eest ning seda me ka teeme, koos kümnete tuhandete inimestega kõikjalt üle Eesti.”

Kõige eelneva kontekstis on murettekitav, et homoaktivistide survel valmistatakse praegusel ajal Justiitsministeeriumis ette karistusseadustiku muudatust, mis laiendaks radikaalselt vaenu õhutamise keelu koosseisu ja võimaldaks inimestele selles osas palju lihtsamalt süüdistust esitada. Karistusseadustiku § 151 uue sõnastuse kohaselt oleks karistatavad isegi seisukohaväljendused, mis võivad näida kellelegi solvavana, kusjuures ära tahetakse kaotada ka kahju põhjustamise element.

“Meie vastu esitatud süüdistuste pinnalt ei ole tarvis kuigi lennukat fantaasiat mõistmaks, millisel viisil asuks homoaktivistid karistusseadustiku vaenu õhutamise koosseisu lõdvendamist ära kasutama ning sel teel oma ideoloogiliste eesmärkide ühiskonnale pealesurumise püüdlusest kantuna organiseeritult mõtte-, südametunnistuse- ja sõnavabadust kärpima,” ütleb Vooglaid.

Lisaks politseile kaebuse esitamisele on homoaktivistid kaevanud kampaaniaga seonduvalt ka Tarbijakaitseametile ja survestanud kampaaniaga seotud isikute tööandjaid. Samuti on homoaktivistid esitanud korduvalt avaliku üleskutse (vt nt siit) kuritarvitada kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” raames masspostituse teel levitatud materjale ja saata makstud vastusega tagasi rikutud petitsioonilehti. “Selle üleskutsega on sallivusejutlustajad põhjustanud Sihtasutusele sihilikult sadade eurode ulatuses kahju,” kinnitab Vooglaid.

Märtsi alguses käivitatud kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” raames kogutakse allkirju koondamaks üldrahvalikku vastuseisu homoaktivistide püüdlustele kirjutada perekonna mõiste seadustega ümber ja hõlmata sellesse ka homoseksuaalsed suhted. Allkirju on kogunenud algselt oodatust palju rohkem – praeguseks hetkeks on petitsiooni toetanud enam kui 30 000 inimest. Kõik kogutud allkirjad antakse Riigikogule üle emadepäeval, 12. mail 2013. Petitsioonile saab toetust avaldada aadressil http://saptk.ee/petitsioon.

Allikas: http://www.decivitate.ee/?news_id=1627

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP