RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 20. aprill 2013

SÕBRAKIRI: Geoinsenerlus ohustamas Loodust ja Inimest

Tere

1. Kas Sulle on tuttav mõiste "chemtrails" - "keemiarajad" -, millest seejärel moodustuvad "keemiapillved"?
2. Kas oled teadlik nende keemilisest koostisest ja selle mõjust inimese ja looduse tervisele?
3. Kas oled tähele pannud ja teadlik, kui tihti puistatakse keemiaradasid Eestimaa, sh Tallinna kohal?

Meie Sõbrakiri on ajendatud sügavast murest Looduse ja Inimiigi säilimise pärast planeedil Maa. See mure on väga konkreetne, tingitud nähtusest nimega “geo-insenerlus” (vt nt geoengineering.com) eesotsas selle kõigile meile pea kohal päevast päeva nähtava vormiga nimega “chemtrails” - keemiarajad ehk keemiasabad.
Ehkki ametlikult rakendatakse seda Maa kliimasoojenemise vältimiseks, kaasub sellega järgmisi suuri riske ja juba täna ilmnenud murettekitavaid kahjumõjusid:

1. Osoonikihi tugeva kahjustumise risk, mis avab planeedi kahjulikele kiirgustele.
2. Juba tänaseks on paisatud segi Planeedil miljoneid aastaid toiminud suured õhu- ja veevood, mis mh on viinud Arktika jäämasside sulamiseni koos sellest vallanduva mürgise metaani massilise eraldumisega.
3. Globaalse põua oht seoses tuulehoovuste vähenemise, atmosfääriniiskuse “pihustumise” (sinna paisatud nanoosakeste toimel), päikesekiirguse järsu vähenemisega.
4. Fotosünteesi kahjustumise risk läbi “valguse hajumise” ja moonutatuse toksilistest osakestest atmosfääris.
5. Risk, et pärast ajutist jahenemist põhjustab 10-12 megatonni alumiiniumi viimine stratosfääri kliima uue globaalse soojenemise tekkiva “kasvuhooneefekti” mõjul.
6. Mulla leelistumine “bioaktiivse” alumiiniumi mõjul nii, et sellel ei kasva enam enamus taimi. Juba ongi alanud parasvöötmes, samuti Californias ja Hawaiil puude massiline väljasuremine, mis ei saa olla tingitud tavapärasest tööstuslikust saastumisest. Märgatavalt on tõusnud mulla pH, alumiiniumisisaldus nt lumes ületab Californias kümneid kordi lubatava piirmäära. Paljukordseks võrreldes varasemaga on tõusnud ka baariumi ja radioaktiivse strontsiumi sisaldused.
7. Pihustatavate alumiiniumi naonoosakeste kuhjumine inimorganimis viib katastroofiliste tervisekahjustusteni, sh massilise haigestumiseni Alzheimerisse (mis juba täna on mõnel pool kahekordistunud), Parkinsoni tõvesse. Sagenenud on kummaliselt “pikaajalised” hingamisteede haigused, ilmutunud tavapärasest hoopis kurnavam “chemtrail-gripp” ja nn Morgellonsi tõbi (kummaline, ennenägematu nahahaigus) jms.

Kokkuvõttes võib öelda, et “pritsimiste tõttu oleme kaotamas seni nii endastmõistetavat õigust puhtale õhule ja mullale, veele ja toidule. Veel enam – nii kahjustatakse juba ka nende inimeste huve, kes seni on saanud oma teadlikes tervisevalikutes end säästa tsivilisatsiooni kasvavate kahjumõjude eest, tarbides nt mahetoitu, elades veel säilinud “puhta looduse oaasides” jms .
Seetõttu geoinsenerlus kui nähtus, mis Eestis alles suht teadmata (v. a Pealtnägija http://etv.err.ee/?0562014 ja koduleht http://chemtrail-ee.blogspot.com/), on mujal maailmas pälvinud laia tähelepanu paljude kodanikuliikumise aktivistide ja -liikumiste poolt, jõudes mh USA Senati komisjonidesse jms. Tänaseks on loodud ka rahvusvaheline liikumine Chemtrails International. Küsimus pole enam selles, “kas chemtrails on olemas”, vaid kui suured on selle tegelikud kahjumõjud.
Ka mitmed asjaga kursis olevad endised tippametnikud on teinud teravaid avaldusi.
Nii näiteks endine Los Angelese FBI juht Ted L. Gunderson kutsus oma 21. jaanuaril 2011 videopöördumises üles lõpetama lennukitelt keemiapilvede pritsimist. Muuhulgas ta ütles: “Maha külvatud surma, teisisõnu keemiapilvi, pihustatakse kõikjal USA-s, Inglismaal, Šotimaal, Iirimaal ja Põhja-Euroopas. Olen ise näinud neid mitte ainult USA-s, vaid ka Mehhikos ja Kanadas. Linnud surevad kõikjal üle maailma. Sadu tuhandeid kalu sureb kõikjal maailmas. See on genotsiid. See on mürk. See on mõrv ÜRO poolt. Need, kes seda teevad, tuleb peatada,.. See inimsusevastane kuritegu, Ameerika kodanike vastane kuritegu tuleb lõpetada. Mis kongressil viga on? See mõjutab nende enda kodanikke, oma inimesi ja sõpru, sugulasi ja iseennast. Mis neil viga on? Mis neil pilootidel, kes nende lennukitega lendavad ja seda mürki omaenda perekondade peale pihustavad, ometi viga on? Keegi peab midagi ette võtma. Keegi kongressis peab astuma välja ja selle kohe peatama!”
Eeltoodu krooniks on maailma ühe juhtiva geoinseneri David Keithi ülestunnistus ühel teaduskonverentsil: “Alumiiniumoksiidi pole me üldse uurinud, seega võib seal olla midagi kohutavat, mida me saame teada alles homme. “ (filmist “Mida nad seal meile pritsivad?”)
Seega vajab teema meilgi kiiret ja laia avalikustamist ning teokat vasturinnet. Sel eesmärgil oleme asutanud MTÜ Kodanikeühenduse Puhas Taevas, et teavitada oma kodulehel www.puhastaevas.ee, Facebooki Grupis “Chemtrails Eesti...” jm esmajärjekorras nii intelligentsi kui ka arvukaid, sh ka tervisele ja looduskaitsele pühendunud kodanikuliikumisi, et rajada laialdast rohujuureplatvormi poliitiliseks lahenduseks. Kui täna planeedi kahjustamine koheselt peatada, on inimkonnal veel lootust. Seda enam, et kindlasti leiduvad ka vahendid õhule, pinnasele ja veele tekitatud kahju korvamiseks.
Palun tutvu materjalidega meie kodulehel, eriti eesti keelde tõlgitud filmiga “Mida nad seal meile pritsivad?” ja materjaliga “Geoinsenerluse 10 murelikuks tegevat fakti” http://www.puhastaevas.ee/geoinsenerluse-10-murelikuks-tegevat-fakti/. Ehkki see informatsioon võib mõnelegi tunduda esmapilgul “üle dramatiseeritud”, järgigem vanasõna: “Parem karta, kui kahetseda!”
Samuti avaneb võimalus astuda soovi korral MTÜ liikmeks ja lülituda meie töösse või mingil muul moel anda oma panus. Tutvustagem käesolevat Sõbrakirja kindlasti ka oma sõpradele-tuttavatele, kes taipavad olukorra tõsidust ning valmis pühendume Prioriteedile Number Üks - Looduse ja Inimese Säästmisele

Tagasisideme eest ette tänades
Peeter Liiv
MTÜ Kodanikuühenduse Puhas Taevas Juhatuse liige

4 kommentaari:

Alar Ehala 20. aprill 2013, kell 14:11  

Et maailmaruumi risustatakse on fakt. Aga see hirmutamine või isegi paanikakülvamine mis toimub Geoinsenerluse kaudu ei ole usutav ja võib tekitada hoopis vastupidist mõju ja juhtida inimesi hoopis kõrvale reaalsetest ohtudest mis meid igapäevaselt vaevavad ja on tihti hoopis ohtlikumad kui chemtrailide jälgimine ja fikseerimine.

Matti Ilves 20. aprill 2013, kell 15:31  

Noh, eks ma siis üks hirmutaja ikka olen. Täna näiteks sai teatavaks fakt, et suurärimehed-miljardärid soovivad joogivee erastamist! Niiütelda õhuga juba kaubeldakse, CO2 kvoodid, valetavate kliimateadlaste toel. Asi see tegelikel valitsejatel siis joogiveevarud enda kätte haarata ei ole.

Anonüümne 21. aprill 2013, kell 00:39  

Oletame ,et mürgitatakse ,oletame ,et 9/11 oligi usa oma tehtud ,oletame ,et Kennedy mõrvamise võib samuti selle arvele kirjutada aga hirmutama paneb mõte ,et neid inimesi kes sellega tegelevad peab olema miljoneid!Kuidas on võimalik ,et midagi ei leki?Keda või mida nad kummardavad või mis sulgeb nende suu?Eesmärgist saab veel aru ,et inimkonda kordades vähendada kuna kontroll kipub muidu käest minema!

Anonüümne 21. aprill 2013, kell 22:26  

miks miljoneid? piisab mõnest tuhandest! ja hulgast lollidest, kes ei tee heal ja kurjal vahet. rahal on teatavasti imepärane võime panna inimesed tegema koledaid asju. usun, et eestis nii palju vast ei mürgitata, sest oleme metsariik ja väikese populatsiooniga. metropolide kohal on mürgitamine efektiivsem (nii jubedalt nagu see kõlab).Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP